3. februar 2014

Nyt netværk rækker ud

Handicapforum

Rækværk er et nyt socialt netværk, der skal skabe et forum, hvor unge universitetsstuderende med handicap og kroniske sygdomme får mulighed for at møde andre i samme situation. I slutningen af 2013 afholdt netværket sine første arrangementer på Københavns Universitet – og selv om tilslutningen endnu ikke er overvældende, er begejstringen blandt brugerne stor.

Af Jette Marinus

Mette Matzen, tovholder på Rækværk på KU

Sociale arrangementer og fællesskaber for studerende med handicap har ifølge stud.jur. Mette Matzen længe været en mangelvare på Københavns Universitet. Mette Matzen er født med muskelsvind, og det giver hende en del forskellige udfordrin­ger i studielivet.

- Lokaler med svær tilgang. Elevatorer, der ikke virker. Brosten, der kan udfordre en­hver kørestol. Sådan nogle ting er med til at udfordre mig dagligt, fordi jeg har et handicap. Det er også på grund af sygdommen, at min studietid er blevet forlænget. Det betyder, at mit sociale netværk på studiet er faldet fra hinanden. Jeg har været fem et halvt år om at læse bachelordelen, så de fleste af dem, jeg begyndte på studiet med, er ved at være færdige. Derfor skal jeg hele tiden forholde mig til nye medstuderende – og selv om det kan være spændende, så er det grundlæggende frustrerende at miste sit sociale netværk, siger hun.


RÆKVÆRK vil:

  • være med til at understøtte studerende med handicap, sådan at deres chance for at gennemføre studiet øges
  • supplere den vejledning, der allerede gives, fordi studerende kan sparre med hinanden og udveksle viden om, hvordan systemet fungerer og hvilke muligheder, studerende har
  • være med til at målrette viden og strategier til, hvordan man håndterer studierelaterede problematikker med et handicap
  • være med til at øge livskvaliteten hos studerende med handicap, fordi risikoen for ensomhed og isolation mindskes
  • styrke inklusionen af unge med handicap i samfundet, både ved at deres uddannelsesniveau forhåbentlig øges, og ved at deres medborgerskabskompetencer og tro på sig selv styrkes
  • give universitetet et forum at sam­arbejde med i forhold til handicapområdet

 

Derfor er Mette Matzen svært begejstret for netværket Rækværk, faktisk så begejstret at hun er blevet tovholder på projektet, der giver hende rig mulighed for at møde andre studerende, som også bøvler med daglige udfordringer på deres studier.

- I Rækværk kan vi dele vores erfaringer. Og det er rart at møde ligesindede og mærke, at man ikke står alene med de ting, man løber ind i i løbet af studietiden.

Rækværk skal være en base

Tanken bag Rækværk er at skabe en base, hvor universitetsstuderende med et handicap kan finde et fællesskab, hvor de kan slappe af. Projektmedarbejder Karen Vestergård fra sammenslutningen af unge med handicap (SUMH), der står bag Rækværk, fortæller:

- Rækværk skal være et sted, hvor man ikke behøver at forklare sig. Det skal være et sted, hvor man ikke fokuserer for meget på sit handicap – et sted, hvor man kan sænke skuldrene og slappe af. Hvor dét, at man har et handicap, ikke fylder så meget.

Samtidig understreger Karen Vestergård, at folkene bag Rækværk ikke har til hensigt at ekskludere de øvrige studerende på KU.

- Faktum er, at vi har nogle lidt andre be­hov end de øvrige studerende. Der findes masser af forskellige studenterforeninger på KU, der er for alle. Rækværk er opstået, fordi der ikke i forvejen fandtes et sted, hvor studerende med særlige udfordringer kun­ne mødes og tale sammen.

Mette Matzen bakker op:

- Selv om jeg lever med et handicap og bliver udfordret dagligt, har Rækværk åbnet mine øjne for andre handicappedes udfor­dringer. Alligevel er det ikke det primære i vores forum. Det er hyggen. Og sammenholdet. Og fællesskabet.

www.facebook.com/raekveark