1. april 2014

Studerende markedsfører deres egne uddannelser

studier.ku.dk

En flok studerende fra Øst- og Sydøsteuropastudier, det vil sige polsk, russisk, grækenlandsstudier og balkanstudier, havde svært ved at genkende deres egne fag i de beskrivelser og interview, som lå på studier.ku.dk – den hjemmeside, som gymnasieelever bruger, når de skal vælge uddannelse. Men i stedet for bare at ærgre sig over det spurgte de fakultetet, om de ikke måtte skrive nogle andre tekster. Det måtte de gerne. Og nu ligger de nye tekster klar på hjemmesiden.

Af Carsten Munk Hansen

Rie Kjær Poulsen

De medarbejdere på humaniora, der har ansvaret for markedsføringsmaterialet om de humanistiske uddannelser, som ligger på hjemmesiden studier.ku.dk, har længe spekuleret over, hvordan de skulle gøre teksterne om studiemiljø og fag mere virkelighedsnære; hvordan teksterne bedre kunne afspejle de studerendes hverdag og virkelighed. En af de medarbejdere er kommunikationsmedarbejder Rie Kjær Poulsen fra Uddannelse & Studerende:

- Vi, der skriver de her tekster, er jo ikke studerende, og selv om vi selvfølgelig får vejledere og koordinatorer fra de forskellige fag til at kvalitetssikre indholdet, kan vi aldrig skrive noget, der præcist rammer de oplevelser, de studerende har hver dag med deres fag og studiemiljø, siger Rie Kjær Poulsen og fortsætter:

Thomas Rasmussen

- Vi har længe ønsket os – og det er faktisk en del af fakultetets strategi på uddannelsesområdet – at bevæge os bort fra det meget reklameagtige og mere i retning af forventningsafstemning i den måde, vi kommunikerer vores uddannelser til kommende studerende på. Henvendelsen fra de studerende på Øst- og Sydøsteuropastudier var virkelig en kærkommen lejlighed til at prøve det af i praksis og lade de studerende komme til orde, helt bogstaveligt.

Ikke længere studiemiljø i Snorresgade

En af dem, der gerne ville have noget at skulle have sagt om den måde, hans uddannelse blev beskrevet på, var Thomas Rasmussen, som læser polsk på Øst- og Sydøsteuropastudier på første år. Han henvendte sig til uddannelsesafdelingen og Rie Kjær Poulsen, efter han og nogle medstuderende havde klikket sig ind på Københavns Univer­sitets mest velbesøgte hjemmeside studier.ku.dk – den med beskrivelser af alle BA- og KA-uddannelser på universitetet – for at se, hvad der egentlig står om deres fag. Og de blev temmelig overraskede.

- Vi syntes slet ikke, at hjemmesiderne om vores fag formidlede den oplevelse, vi selv havde. Det var især teksterne om studiemiljøet og mulighederne på arbejdsmarkedet, som var mangelfulde. Og så var flere af interviewene med studerende efter vores opfattelse alt for gamle, fortæller Thomas Rasmussen, som især var overrasket over at skulle læse om studiemiljøet på fagenes gamle adresse i Snorresgade:

- Snorresgade på Islands Brygge var de bygninger, Østeuropastudier holdt til i før, og det er jo lidt ærgerligt at læse om studiemiljøet dér, når vi nu bor i helt nye, flotte og tidssvarende bygninger her i KUA2, som er noget helt, helt andet.

Vil skabe bedre indtryk af uddannelserne

Efter et indledende møde med Rie Kjær Poulsen gik Thomas Rasmussen og hans studiekammerater i gang med arbejdet med at forfatte og indsamle nye tekster til hjemmesiderne. Deres mål var først og fremmest at give de unge, der kom ind på hjemmesiden, et bedre og mere tidssvarende indtryk af uddannelserne.

- Vi er meget optagede af at prøve at gøre op med nogle af de myter og fordomme, som østeuropafagene ofte bliver mødt med. Modsat hvad mange tror, er der utrolig mange muligheder i uddannelserne, både mens man læser, men i den grad også når man er færdig. Vi bliver eksperter i et kæmpe område, Østeuropa, som ikke særlig mange andre mennesker kender noget til, og hvor der sker så meget i disse år – Polen er fx en af de største vækstøkonomier i Europa – og det er en stor styrke, når vi skal ud at finde job bagefter. Det var blandt andet det, vi gerne ville have frem i teksterne, forklarer Thomas Rasmussen.

Helt konkret lavede Thomas Rasmussen og de andre studerende nogle skabeloner for, hvad fx interviewene på hjemmesiden burde in­deholde, og så sendte de spørgsmålene til medstuderende og under­visere, som fik nogle uger til at svare på spørgsmålene. I mellemtiden gik de selv i gang med at skrive nye tekster om studiemiljø og karrieremuligheder.

Voila: nye tekster til hjemmesiden

Det eneste, Rie Kjær Poulsen og hendes kolleger i Uddannelse & Stu­derende behøvede at gøre, da de havde modtaget teksterne fra de studerende, var at tage nogle billeder af de nye interviewofre, læse en sproglig korrektur på teksterne og sende dem forbi de lokale fagkoordinatorer og vejledere til godkendelse.

- Vi har stort set ikke ændret et komma i de tekster, som nu ligger på hjemmesiden, fordi de faktisk var lige i øjet og helt klart kunne noget, som de gamle tekster ikke kunne. Formidlingen af det at læse et af fagene på Øst- og Sydøsteuropastudier er blevet bedre af det. Og vi håber selvfølgelig, at det her kan inspirere andre studerende til at hjælpe os med at formidle deres oplevelse af at være studerende her på fakultetet, slutter Rie Kjær Poulsen.

På studier.ku.dk kan du læse mere om fagene på Øst- og Sydøsteuropastudier – eller du kan tjekke, hvordan dit eget fag er beskrevet.

Vil du formidle dit eget fag?

Hvis du selv har fået lyst til at prøve kræfter med at formidle dit eget fag til kommende studerende, kan du henvende dig til kommunikationsmedarbejder Rie Kjær Poulsen på rie@hum.ku.dk eller til de lokale AC- og studievejledere på dit eget institut

Film og stemningsbilleder

Ud over de tekster, som Thomas Rasmussen og hans medstuderende har skrevet, er de begyndt at opfordre andre studerende til at tage stemningsbilleder fra deres hverdag på fagene. De bedste af billederne vil blive vist på hjemmesiderne for at give et indtryk af hverdagslivet på studiet.

Næste skridt for Rie Kjær Poulsen og Uddannelse & Studerende i retning af mere virkelighedsnær formidling af uddannelserne er en filmkampagne, hvor 10 studerende, der har meldt sig til det, har fået til opgave at lave en film på tre minutter om hverdagslivet på deres uddannelse. De film vil blive optaget i løbet af april måned.