1. april 2014

Et kig bag HUM’s mentorprogram QA programme

mentorprogram

Formanden for humanioras mentorprogram for de internationale studerende, Michael Hockenhull, gik sidste år i gang med at re-brande programmet. Målet er, at QA Programme skal være langt mere end almindeligt frivilligt arbejde. Det skal blandt andet være med til at bringe unge mennesker kvalificeret videre i deres liv. Både akademisk og socialt.

Af Astrid Maan Thomsen, studerende

Michael Hockenhull

Det er ikke svært at forestille sig den følelse af hjælpeløshed, man kan opleve som ny på et studie. Men hvordan må det så ikke føles, hvis det ikke kun er et nyt studie, men også et nyt land, man befinder sig i? Formanden for humanioras mentorprogram Michael Hockenhull kender selv alt til den følelse. Han har nemlig været på udveksling i Sydkorea, og det er netop det ophold, som har givet ham inspirationen til det arbejde, han nu laver med QA Programme, mentorprogrammet. Her er grundtanken den, at man skal tage imod folk og give dem en ordentlig velkomst til Danmark.

Michael Hockenhull har masser af tanker og forhåbninger for QA Programme, som han ikke tøver med at kalde for sit hjerte­barn.

- For mig er mentorprogrammet en unik mulighed for at tænke grundlæggende integration på en anden måde. Vi vil meget gerne give danske oplevelser til de internationale studerende. Men vi vil også gerne bringe deres kultur i spil i vores land, så vi kan tage ved lære af hinanden, siger han.

Forandring fryder

Michael Hockenhull tog over som formand for mentorprogrammet sidste år, og han lægger ikke skjul på, at det trængte til at blive fornyet.

- Mentorprogrammet var styret centralt af fakultetet og nogle studievejledere, som jeg var en af. Det konkurrerede med en masse andre arbejdsopgaver, og der var ikke mange ressourcer til at få det til at køre. Jeg søgte så i samarbejde med HUMrådet om penge til at lave mentorprogrammet om, forklarer Michael Hockenhull.

De ændrede navnet til QA Programme, som lydmæssigt spiller på KUA, men også står for ”Questions” og ”Answers”, som jo er det, man beskæftiger sig med, når man er mentor for mentees.

Mentorprogrammet går kort sagt ud på, at man kommer i en mentorgruppe, som har ansvaret for en håndfuld nye mentees. Det er så op til mentorerne at sørge for, at deres mentees bliver inviteret med til de forskellige events, som bliver afholdt på studiet. Man skal blive den kontaktperson, de altid kan komme til, hvis de har brug for hjælp. Derudover kan en mentor være med til at oprette events, hvis man har en ide til noget, der ville være spændende for de internationale studerende.

Kompetencegivende mentorarbejde

Der er lige nu tre forskellige hovedkategorier inden for mentorprogrammet. De hedder ”sociale aktiviteter”, ”akademiske aktiviteter” og ”sprog og kultur”. Mentorerne vælger sig ind på et af disse tre hold og forplig­tiger sig hermed til at lave nogle aktiviteter på det område. På den måde sørger holdet bag QA Programme ikke bare for, at der er rum til alle men også for, at ansøgerne kan få deres personlige interesser med i spil, hvis de vil starte som mentorer.

- Vi vil gerne kræve noget mere af folk. Vi prøver at stille nogle forventninger op, men det er også vigtigt, at det bliver kompetencegivende for vores mentorer. Vi prøver at professionalisere dem via workshops, hvor vi inviterer dem ind og hjælper dem til at blive klædt på til, hvad det vil sige at være mentor, forklarer Michael Hockenhull.

Selvom det nye mentorprogram er blevet rost af de studerende, er der stadig for mange internationale studerende i forhold til tilmeldte mentorer.

- På længere sigt ser jeg gerne, at vi får et mentorprogram, hvor vi har for mange mentorer, og at vi bliver en professionel fungerende organisation med fast støtte fra fakultetet. Det går virkelig op for en, hvor vigtig en fast økonomisk platform er. Mentorprogrammet skal være med til at opbygge et internationalt netværk for dem der delta­ger, og til at styrke institutionen Humaniora, mener han.

 


Faste arrangementer i QA Programme:

  • En international dinner i samarbejde med fakultetet som en velkomst til de nye mentees.
  • Udflugter ud i København til eksempelvis museer og på kanalrundfart.
  • En ”send off”-event som i år vil være en grillevent. Sidste år var det en julemiddag med traditionel dansk julemad.
  • Fredagsbar og pubcrawl rundt på hele universitetet.
  • Der er også snak om en fast fest midt i forløbet.
  • Derudover kommer alle de forskellige events, som de forskellige mentorgrupper selv står for.

Håb for fremtiden

Den 21. marts bliver der holdt generalfor­samling i QA, hvor en ny bestyrelse skal sammensættes (efter artiklens deadline, red.). Michael Hockenhull regner med at stille op til bestyrelsen og forhåbentlig at fortsætte som formand. Fristen for at søge som mentor til mentorprogrammet er i april, så de studerende kan nå at få ansøgt, inden eksamenstiden begynder. Og Michael Hockenhull ser frem til ansøgningerne.

- Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at vi ikke ligefrem vælter os i frivillige. Men dem, der er med, synes, det er spændende, og de er i høj grad selv med til at præge programmet. Så jeg er fortrøstningsfuld, siger han.

Selvom al begyndelse kan være svær, føler Michael Hockenhull, at han og hans kollegaer har alle forudsætningerne for at gøre QA Programme endnu bedre. En lille intern joke blandt programmets medlemmer er, at de en dag vil overtage alle mentorprogrammer på de danske universiteter.

Men inden det kommer så vidt, vil de fortsætte med at fokusere på deres hovedprojekt, nemlig at give de internationale studerende på HUM et godt ophold i Danmark. Og sørge for at give deres mentorer mulighed for at få erfaring med noget, de vil kunne bruge i deres videre liv.