1. april 2014

Man skal tro på sig selv – men aldrig være for fin til at tage en karklud

Karriere

Som 27-årig har danskstuderende Anne Grønskov prøvet sig selv mere af fagligt, end de fleste humanister kommer til i løbet af et helt arbejdsliv. Humanist har talt med den unge studerende, der i løbet af sin studietid har nået at arbejde for blandt andet DR, Radio100 og Roskilde Festival, og som netop har fået job hos Microsoft. Anne Grønskovs historie handler om at være flittig, modig og hårdtarbejdende – og den er gennemsyret af personligt engagement og en positiv tankegang.

Af Pernille Munch Toldam

Efter mit interview med Anne Grønskov er færdigt, og hun har forladt kontoret, hvor vi har tilbragt halvanden time i samtale, sidder jeg tilbage et par minutter og prøver at samle tankerne. Energibundet, som jeg lige har brugt 90 minutter af min arbejdsdag med, har gjort stort indtryk på mig, og jeg overvejer, hvordan jeg kan få alle de tanker og al den energi kogt ned til 8000 tegn. Jeg rejser mig og vil tage vores kaffekopper med ud af lokalet, men opdager, at dem har hun al­lerede ubemærket taget med ud i køkkenet, da hun gik.

"

Du skal tro på, at du som humanist har noget værdifuldt at tilbyde virksomheder

Man skal stå tidligt op, hvis man vil følge med Anne Grønskov, der bliver bachelor i dansk og kulturformidling til sommer. Hun er netop blevet ansat som junior-projektle­der i Microsofts kommunikationsafdeling, og før det har hun været i praktik på både SBS Discovery Media/Radio100 og på Deadline og DR2 Morgen. Hun har også arbejdet som journalist på Roskilde Festivals Orange Press de seneste tre år, med PR og kommunika­tion for det danske taskemærke lommé og som koordinator for coachen Sofia Manning. Hun har taget en coachuddannelse og været blandt de sidste 30 ud af knap 700 ansøgere til DR’s talenthold, der er en slags tv- og radiomesterlære på DR. Og så har hun også været en, med egne ord, ’gennemsnitlig god studerende’.

Seize the moment

Anne Grønskov smiler lidt genert, da jeg spørger hende, hvor hun får overskuddet fra. Det er i virkeligheden ikke rocket science, mener hun. Men hun lever efter en overbevisning om, at hvis man vil nå noget, så kræ­ver det disciplin, tro på sig selv og ambitioner – og at turde sige ambitionerne højt.

- Du skal tro på, at du som humanist har no­get værdifuldt at tilbyde virksomheder. Jeg har taget de muligheder, der er opstået, og jeg er videbegærlig og nysgerrig af natur, og det har ført mig langt. Du får aldrig så mange muligheder for at afprøve dig selv, som mens du er studerende, siger Anne Grønskov, der også understreger, at man ikke kommer sovende til tingene.

- Man må for alt i verden ikke være for fin til at sætte kaffe over, tørre bordet af efter et møde eller læse korrektur på en eller anden røvsyg tekst. Det er vigtigt at vise ydmyghed og beskedenhed over for sin arbejdsgiver – men man skal sørge for at kombinere det med en tro på, at man kan bidrage med no­get vigtigt. Jeg er stolt af mit fag, for jeg har oplevet, at vi humanister er eftertragtede. Hos it-virksomheden Microsoft tænker de mig som én, der kan noget andet, end de er vant til. Som måske nok har nogle blødere værdier, men som de kan se, at de har brug for. Det er da virkelig fedt, siger hun.

Ambitiøs på egne vegne

Det er ikke en gammel drøm om at gøre karriere, der driver Anne Grønskov. Men et kærestebrud for snart tre år siden skabte et andet fokus i hendes liv.

- Jeg ændrede prioriteringer og fokus, og så er jeg gradvist blevet mere ambitiøs, selvom jeg altid har haft en høj arbejdsmoral, for­klarer hun.

Karriereplanerne tog for alvor fart i for­året 2012, hvor Anne Grønskov fik praktik på både SBS Discovery Media (der bl.a. ejer Radio100 og tv-kanalerne 4, 5, 6 m.fl., red.) og DR.

- Begge steder lærte jeg, hvad det vil sige at researche, interviewe, vinkle og ideudvikle – og i det hele taget arbejde journalistisk. Det er jo selvsagt to forskellige arbejdspladser, men det er også ret alvorligt at lave under­holdning og få folk til at grine. Men hos DR fandt jeg virkelig ud af, hvad jeg er drevet af, og hvad der tænder mig. Jeg fik nogle ret flotte udtalelser fra SBS Discovery Media og DR, og det er helt sikkert dem, der har fået mig ind hos Microsoft, fortæller Anne Grønskov, der ikke kun har været ambitiøs på arbejdsfronten.

- Jeg har også været ambitiøs på mit studie. Det sidste halve år har jeg bl.a. skrevet mit bachelorprojekt om brugen af eksperter i de danske medier – et emne jeg vil folde mere ud i mit speciale, for jeg har masser af stof og en passion for politik og samtiden. Der­udover har jeg også søgt om optagelse på medievidenskab og kunsthistorie på en summer school på Berkeley, University of California, som led i min kandidatuddannelse. Et udlandsophold er også snart det eneste, jeg mangler, konstaterer Anne Grønskov med et glimt i øjet. Men tilføjer så mere alvorligt:

- Jeg må jo nok erkende, at jeg går efter job, der kan udfordre mig. Jeg har ikke haft en rød tråd i mine valg, og jeg har ikke fulgt en bestemt vej, men jeg har derimod kun søgt stillinger, der har kunnet lære mig noget. Jeg kan altså intet særligt, men jeg kan da godt se, at tingene ofte lykkes for mig. Jeg har været heldig, og jeg er meget taknemmelig!

Humanist i Microsoft

Anne Grønskov er netop startet hos Micro­soft, da vi mødes til vores interview.

- Jeg kan godt lide at være en del af en virk­somhed, som de fleste har et eller andet forhold til. Alle kender Microsoft og har en mening om firmaet og en holdning til produkterne. Mit job er en nyoprettet stilling på 15-20 timer, hvor jeg skal arbejde med pro­jektledelse og koordinering inden for kom­munikation, siger hun og tilføjer, at hendes chefer bevidst har valgt én, der var utradi­tionel i forhold til resten af afdelingen, der primært består af cand.merc.‘er fra CBS og civilingeniører.

- De lægger vægt på, at jeg har solide kund­skaber i at analysere tekster, vælge fra og skære ind til benet, for det er fx vigtigt, når man sidder med en produkttekst på ti sider, der skal skæres ned til to.

Derudover er de hos Microsoft glade for den danskstuderendes kritiske tilgang – og for hendes skarpe kommunikations- og for­midlingsevner.

- Jeg skal hjælpe Microsoft med at skabe en bedre kommunikation til de små og mellem­store virksomheder, for her har folk svært ved at forstå produkterne. Jeg skal fx ud­forme materiale om Office og Windows, så dem, der hader IT, også kan forstå det. Her kommer mine sproglige evner mig til gode. I en tid hvor mange akademikere i et eller andet omfang er kommunikationsfolk, og det er blevet lidt hipt at sige, at man arbejder med kommunikation, så er det meget rart at vide, at man som humanist fra danskstudiet har formidlingsdelen på plads, siger Anne Grønskov.

Dygtighed kræver hårdt arbejde

Der er ikke mange timer om ugen, hvor Anne Grønskov ikke er i gang. Hun har en høj stresstærskel og bliver rastløs, hvis hun indimellem har en dag uden planer.

- Jeg slapper af ved at holde mig i gang, og så længe jeg kan lide det, jeg laver, så føles det tit som en fest. Jeg tror, alle er født med et talent, men det kræver flid at få det frem. Det kræver hårdt arbejde at blive dyg­tig, men det lønner sig, mener Anne Grønskov, der gerne bruger sine weekender på en læsesal for at hente de studietimer ind, hun ikke når i hverdagen.

Hun understreger vigtigheden af, at man kender nogen, der kan inspirere en. Og det er i virkeligheden også en af grundene til, at hun har sagt ja til interviewet med Humanist.

- Jeg manglede i den grad selv inspiration til, hvad jeg kunne bruge min uddannelse til, da jeg startede på studiet i 2010. Så hvis der er nogen, der kan bruge min historie som inspiration, så er jeg glad. Jeg er på ingen måde en studerende, der har siddet på første række med fingeren oppe, og jeg er heller ikke en straight A-pige. Jeg har lavet mine ting og passet mit studie og fået nogle ganske hæderlige karakterer, men jeg har også prio­riteret at kunne udfolde mig på anden vis.

Verden venter

En uge efter vores møde får jeg en mail fra Anne Grønskov. Hun vil bare fortælle mig, at der er sket to begivenhedsrige ting i hendes liv.

- Den ene er, at jeg skal være junior-projektleder på et stort samarbejde mellem Microsoft og Red Barnet, der har til formål at hjælpe de krigsramte børn i Syrien. Det glæder jeg mig meget til, for udover at der er et godt formål, så bliver det også en udfordrende og udviklende opgave.

Den anden ting er, at hun er blevet udtaget til at være med i Suitable for Business’ Case Competition 2014. Suitable for Business er en innovationskonkurrence for universitetsstuderende, og her skal hun sammen med andre humanistiske og samfundsvidenskabelige studerende fra flere lande i Europa dyste om at komme med den bedste løsning på en konkret forretningscase, der i år er for IKEA og Danmarks Naturfredningsforening.

Og jeg er i mellemtiden landet på 8721 tegn. Jeg vidste, at det ikke ville blive nemt!

Et godt råd fra Anne Grønskov

- Find en i din omgangskreds, som du anerkender fagligt. Mentor er blevet lidt af et buzzword, men det er ikke desto mindre givende at støtte sig op ad mennesker, man har faglig respekt for og bliver inspireret af – og som regel er ældre end en selv og derfor har mere erfaring i livet.

- Jeg er privilegeret, for jeg har mere end en mentor. Den ene er min gamle redaktør på DR. Den anden kommer fra en helt anden baggrund end mig. Han er statskundskaber, lektor på universitetet, og har arbejdet i ministerier m.m. Selvom vi har to forskellige udgangspunkter, bliver jeg motiveret af ham. Han brænder for sit fag, hvilket motiverer mig til at brænde for mit. Den tredje er produktchefen for Windows i Danmark, der er en virkelig dygtig kvinde. De seneste to år har hun optrådt på både Berlingskes og JyllandsPostens liste over ’nye talenter’, så jeg er glad for, at hun vil tage mig under sine vinger.

Cheferne i Microsoft siger:

- Næsten dagligt træffer jeg beslutnin­ger om, hvad vi vil kommunikere til vores kunder og ikke mindst hvordan. Og her passer en profil som Anne perfekt ind. Anne repræsenterer en retorik og referenceramme, som er anderledes end vores, og hun hjælper os med at komme i øjenhøjde med tusindvis af kunder. Det er en stor fordel, at Anne ikke har en teknisk baggrund, men blot interessen for teknologi og IT. Person­ligt ser jeg store fordele ved at have humanister til at arbejde i naturvidenskabelige organisationer, da vi kan lære så meget af hinanden, og resultaterne af vores arbejde bliver mere nuanceret og bare bedre.

Kamilla Jørning Roost, salgschef, Microsoft

- Det er vigtigt, at Microsoft har diver­sitet i ansættelsen af medarbejdere. Anne skal med sine kvalifikationer bidrage til den kommunikation, vi arbejder med inden for marketing til mindre og mellemstore virksomheder. Området er i kraftig vækst, og den rigtige kommunikation er derfor vigtig. Derfor har vi vurderet, at Anne skal være med til at løfte denne opgave.

Anders Langvad, marketing- og kommunikationschef, Microsoft