1. september 2014

Entreprenører på IVA

Undervisning

Forestil dig, at dit eksamensprojekt kun tæller, hvis du har fundet en rigtig samarbejdspartner uden for universitetet. Metoden kaldes ”effectuation”, og den har dannet grundlag for en række IVA-studerendes undervisning og eksamen i forårssemestret. De har alle arbejdet med helt konkrete projekter, der er blevet ført ud i virkeligheden

Af Bodil Christensen, IVA

På Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har nogle bachelorstuderende i foråret fulgt et modul med titlen ’Entreprenørskab og partnerskab’. Det har resulteret i en række spændende projekter som fx alternativ musikformidling, læsegrupper for stressramte, en fotoudstilling, en blog om udstopning af dyr, bedre studievejledning og en hjemmeside, der kan skaffe dig et relevant studiejob. I skrivende stund er flere af projekterne på vej til at blive realiseret med samarbejdspartnere fra både det offentlige, det private og civilsam­fundet.

Udgangspunktet for det særlige undervisningsforløb er en vold­som udvikling af kulturens rum og nye såkaldte performative rum, hvor publikum involveres direkte gennem brugerdreven innovation. For at klæde studerende fra IVA på til at tackle denne nye virkelig­hed har to undervisere, Henrik Jochumsen og Michael Kristiansson, udviklet et forløb baseret på metoden ”effectuation”. For de stude­rende har det på mange måder været grænseoverskridende, både fordi de skulle involvere deres egne personlige ressourcer, men også fordi de blev tvunget til kun at beskæftige sig med projekter, der kan realiseres i det virkelige liv.

Lyttehygge, fællesskaber og et nyt syn på dig selv

 

Iværksætteri på IVA

Ud over effectuation-forløbet, der er udviklet med støtte fra Fonden for Entreprenørskab, har IVA også igangsat projektet ”Kulturelt iværksætteri”, hvor Hans Elbeshausen, IVA, er kontaktper­son. Det er et tværinstitutionelt sam­arbejde med institutterne IKK og MEF, som starter i september 2014. Et fælles undervisningsmodul forventes udbudt i september 2015 på kandidatniveau.

 

BA-studerende Frederick Lehmann Franck har sammen med to med­studerende, der begge beskæftiger sig med musik, Lasse Andreas Gluud og Magnus Westergaard, lavet et koncept for, hvordan vi kan lytte til musik med hinanden: Lyttehygge. Projektet minder om læseklubber, hvor folk mødes for at diskutere en bog. Og så alligevel ikke helt. For det handler også om fællesskaber og om at opleve sig selv og andre på nye måder, fortæller Frederick Lehmann Franck:

- Meget peger på, at folk bliver mere og mere individualiserede, bl.a. på Facebook. Med projektet forsøger vi at tage nogle fællesskaber tilbage, måske overraske folk med ny musik og få dem til at mødes med andre, de ikke på forhånd kender eller har en række forudind­tagede holdninger til. Vi har valgt biblioteket som mødested, men det kunne også være et spillested eller en park.

I effectuation-projektet startede Frederick Lehmann Franck med at identificere sine egne ressourcer: hvem er jeg, hvad ved jeg, og hvem kender jeg? Næste trin bestod i at vurdere, om han kunne bruge sine ressourcer, og det ansporede Frederick til at arbejde teo­retisk med, hvordan mennesker mødes. I hans gruppe fandt de frem til, at fællesskabsbegrebet er blevet mere flydende og tit opstår og lever i forbindelse med et arrangement. Tredje trin bestod i at finde kontakter fra omgangskredsen, som kunne tænkes at indgå som partnere i et egentligt entreprenørskabsprojekt. Her fik Frederick Lehmann Franck og hans medstuderende kontakt til Lars Kjelfred fra Københavns Hovedbibliotek, og inden eksamen nåede de så til fjerde og sidste trin, der på ”effectuationsprog” hedder ”commitment”: De fik løfte om et samarbejde.

Efterfølgende er løftet blevet til et konkret arrangement, der kan opleves på Hovedbiblioteket i Krystalgade den 24. september kl. 18.45. Men de mange trin kostede også blod, sved og tårer, fortæl­ler Frederick Lehmann Franck:

- Undervisningsformen var meget grænseoverskridende, for man følte nærmest, man var på bar bund lige indtil eksamen.

Effectuation-tankegangen går ud på hele tiden at være parat til at ændre kurs og ikke gå i stå. Normalt er jeg super struktureret, men jeg har været glad for at prøve at være en anderledes studerende, siger han.

Studievejledning i øjenhøjde blev til uddannelsescafé

Studievejledning er godt, men når man skal træffe det afgørende studievalg, er det endnu bedre også at møde studerende af kød og blod, der kan videreformidle deres indtryk fra hverdagen på studiet. Det var udgangspunktet for BA-studerende Simone Ann Frejvald Petersens projekt, som hun sammen med sin navnesøster Simone Bischoff fik stablet på benene sammen med Blågårdens Bibliotek og en række studerende fra deres netværk som samarbejdspartnere. Det hele bygger på frivillighed og motiverede studerende, der ved en slags caféarrangementer vil fortælle om deres studium. Under­vejs har Simone Ann Frejvald Petersen reflekteret over, hvordan det var at arbejde med effectuation-modellen:

- På universitetet er vi ikke vant til at skulle gøre ting i praksis, og det med at tænke realistisk var ret svært. Og med effectuation-modellen må man kun lave noget, man selv kan løfte. Det nytter ikke noget, at man finder på et projekt til 100.000 kr., hvis man ikke har pengene! Med effectuation-teorien vender man tingene om og arbejder med de muligheder, man har – i stedet for at sætte sig et mål. Så er spørgsmålet, om man er til det. Der er meget positiv psykologi i det, og nogle gange syntes jeg, det var for naivt. Men det har også været et af de mest interessante forløb, jeg har haft på studiet, for faget har virkelig hjulpet mig og mine medstuderende til at sætte de ting i spil, vi tidligere har lært. Jeg tænker mere og mere over, at det kan blive problematisk for mig i forhold til at finde et job, hvis jeg ikke ved, hvad jeg kan gøre med de ting, jeg har lært. Det er en spændende diskussion, hvor meget entreprenørskab skal fylde på uddannelserne, siger Simone Ann Frejvald Petersen.

GoStudents – en hjemmeside, der skaffer dig relevant studiejob

BA-studerende Søren Staghøj har en forretningsidé. Sammen med Christian Ellegaard Andersen vil han etablere en virksomhed, der formidler studiejob til studerende samt fleksibel og højt kvalificeret arbejdskraft til små og mellemstore virksomheder. Idéen er, at virk­somhederne kan undgå de store omkostninger, der normalt er i for­bindelse med ansættelse af medarbejdere, forklarer Søren Staghøj.  

- Virksomheden behøver ikke lave jobopslag og kalde folk til sam­tale; de studerende opretter en profil på vores hjemmeside, og så kan virksomhederne hurtigt prikke de relevante på skulderen. Vi har tænkt meget i projektansættelser, hvor virksomheden kan finde hurtig arbejdskraft fra dag til dag. Vores største udfordring bliver at markedsføre sitet over for små og mellemstore virksomheder, men til eksamen fik vi en censor, der selv havde arbejdet med problem­stillingen i sit ph.d.-projekt. Hun havde mange idéer, forklarer Søren Staghøj, der også allerede sammen med Christian Ellegaard Ander­sen har tænkt på flere konkrete måder at arbejde på:

- Man skal virkelig tænke ud af boksen – og samtidig er det tit simple ting, vi kan løse. Det kunne fx være et tømrerfirma, der skal bruge en økonomistuderende i 10 timer om ugen til at ordne deres regnskaber. Eller to studerende fra film- og medievidenskab, der i løbet af en uge kan lave en reklamefilm til en virksomheds hjem­meside. Vi har også tænkt på at få folk ud i teams og endevende en virksomhed for at se, om der er andre måder at gøre tingene på, forklarer Søren Staghøj, der har oprettet sit eget firma sammen med Christian Ellegaard Andersen. Drømmen er, at det med tiden kan løbe så godt rundt, at de kan bruge det som studiejob.

Entreprenørskab som fag

IVA har haft entreprenørskabsundervisning siden 2010, og i 2015 vil det beskrevne entreprenørskabsforløb blive udbudt på både bachelor- og kandidatuddannelsen. En af de største udfordringer har ifølge underviserne været at motivere de studerende til at være mere handlingsorienterede. Og – i forlængelse heraf – at motivere dem til at tænke konstruktivt i stedet for kritisk distancerende, som det ofte er tilfældet i en mere traditionel humanistisk tilgang.