1. september 2014

Litterære værker låner tekst og sprog fra videnskaben

Ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Aiysha Abu-Laban, ph.d.-studerende ved Institut for Engelsk, Germved ansk og Romansk, tre spørgsmål om hendes forskning.

Af Pernille Munch Toldam


Aiysha Abu-Laban

Ph.d.-studerende Institut for Engelsk, Germved ansk og Romansk, født 1981. Mag.art. i Litteraturvidenskab fra KU. Tidligere editionsfilolog ved Grundtvig Centeret, AU.

Hvad handler dit projekt om?

- Mit projekt handler om litterære værker, der låner tekstformer og sprogbrug fra den videnskabelige tekstudgivelse. Jeg skriver bl.a. om Vladimir Nabokovs roman ’Pale Fire’, der giver sig ud for at være en videnska­belig udgave af et digt, udgivet af en fiktiv og muligvis rablende skør kommentator. Jeg arbejder også med Anne Carson, som genskriver og kommenterer antikke tekster i sine værker. Jeg er interesseret i, hvad der sker, når litteraturen vender sig mod litteraturforskningen og gør den til genstand for satire eller låner dens greb.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- For tiden er der en stigende interesse for felter som boghistorie, tekstvidenskab og editionsfilologi, der groft sagt beskæftiger sig med bogen som en fysisk og historisk genstand. Jeg blev derfor nysgerrig efter at finde ud af, hvad litteraturen havde at sige til det.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- Efter studierne havde jeg lyst til at blive ved med at udforske litteraturen, og så er en ph.d. jo en god start.