1. august 2014

Nøgleordet for Nøglehulsmærket er dialog

Virksomhedscase

På kurset Tværkulturel Innovation på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier løser studerende gennem undervisningen konkrete problemer for organisationer og virksomheder. Sidste semester gav seks studerende Måltidspartnerskabet gode ideer til, hvordan de kan få elever på erhvervsskolerne til at spise sunde måltider med Nøglehulsmærket. Humanist var med, da de i maj måned præsenterede deres analyser og løsninger for kunden..

Af Carsten Munk Hansen

Eleverne på landets erhvervsskoler spiser alt for usundt, og det går blandt andet ud over deres indlæring og koncentration. Det var udgangspunktet for Måltidspartnerskabet – et netværk, som består af offentlige og private partnere som COOP, Fødevarestyrelsen, Hjerteforeningen, HORESTA og Landbrug & Fødevarer – da de sidste semester bad de studerende fra kurset Tværkulturel Innovation om at komme med bud på, hvordan eleverne på erhvervsskolerne kan blive mere bevidste om sunde madvalg ved hjælp af Nøglehulsmærket.

Da de seks kandidatstuderende fra kurset Tværkulturel Innovation begyndte at indsamle deres empiri i form af interview med elever fra en erhvervsskole og observationer i deres kantine, opdagede de dog, at mange af eleverne var meget mere bevidste om sund kost, end de og Måltidspartnerskabet troede.

- Vi kan se, at mange af eleverne, som jo primært er unge mænd, går rigtig meget op i deres kost, men vi kan også se, at de ikke ken­der Nøglehulsmærket og derfor ikke ved, hvad det står for, fortalte Danielle Maja Nahor Ssitou under præsentationen i HORESTAs lokaler på Frederiksberg i maj måned. Hendes medstuderende Nicoline Qvortrup supplerede:

- Elevernes bevidsthed om sund kost stammer typisk fra deres inte­resse for træning i fitnesscentre, hvor det er vigtigt at få mange proteiner. Vi mener, at hvis der skal skabes mere opmærksomhed om Nøglehulsmærket, vil det give god mening at koble det med elever­nes interesse for træning og den kost, der følger med træningen.
Om tværkulturel innovation

Kurset Tværkulturel Innovation henvender sig til alle studerende indskrevet på en KA-uddannelse på ToRS, som vil lære at bruge deres humanistiske kompeten­cer og teoretiske viden om kultur til at løse konkrete cases for virksomheder og organisationer. Hvert semester byder på nye udfordringer, der skal løses.

Kontakt lektor Frank Sejersen på sejersen@hum.ku.dk, hvis du gerne vil vide mere om kurset.

Kommunikation som løftestang

De studerende gav eksempler på, hvordan kantinen kan bruge elevernes interesse for træning, når de skal gøre reklame for deres produkter; fx kan dagens ret lanceres under sloganet ”Dagens træningsret – spis med Nøglehullet, og optimér din træning.”

- Vi tror, at hvis vi skaber den forbindelse mellem effektiv træning og nøglehulsmærket mad i elevernes bevidsthed, vil vi kunne fange mange af dem og give dem et kendskab til Nøglehulsmærket, sagde studerende Elisabeth Træden Larsen til præsentationen.

Sekretariatschef Claus Egeris fra Måltidspartnerskabet var glad for, at de studerende kunne afkræfte alle fordommene om erhvervsskole­elevers ringe kendskab til sund kost, og han kunne godt lide ideen om at koble Nøglehulsmærket til elevernes egen hverdag og egne interesser. Men han – og flere andre partnere fra Måltidspartnerskabet – var skeptiske over for, om man kunne nå alle elever alene ved at fokusere på træning og fitness.Om Måltidspartnerskabet

Måltidspartnerskabet er et netværkssamarbejde, hvor partnerne har en ambition om at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark. Partnerne er blandt andre: COOP, Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Sundhedsstyrelsen, FOA, Hjerteforeningen, HORESTA og De Samvirkende Købmænd.

Måltidspartnerskabet har igennem flere år samarbejdet med ToRS og Tværkulturel Innovation. Formålet med kursusforløbet er at integrere de studerendes tværkulturelle teoretiske viden med de udfordringer og problematikker, der er på mad- og måltidsområdet, og på den måde få konkrete idéer og løsningsforslag til indsatser, der kan gøre det nemt at spise sundere og samtidig mindske ulighed i sundhed.

Læs mere på maaltidspartnerskabet.dk/projekt/food-matters

Mere dialog med brugerne

De studerende anerkendte, at de ikke ville kunne kommunikere med alle elever, hvis de udelukkende fokuserede på træningsaspektet. Men deres pointe var også snarere, at det var helt afgørende at gå i dialog med de mennesker, hvis adfærd man gerne ville ændre.

- Vores ide med at koble Nøglehulsmærket til elevernes interesse for fitness går selvfølgelig specifikt på dem, der dyrker fitness – og det er mange – men den ide fik vi jo, fordi vi var i dialog med eleverne og spurgte dem, hvad de gerne ville have, og hvad de gik op i, forklarer de studerende Ditte Christiansen Appelt til præsentationen hos HORESTA.

Dialog var også nøgleordet for kantinepersonalet, som havde brug for at vide mere om, hvad deres kunder egentlig godt kunne tænke sig at spise.

- Kantine og elever bør ganske enkelt sætte sig ned sammen og finde ud af, hvad eleverne gerne vil have, og hvad der er praktisk og økonomisk muligt for kantinen og personalet, sagde de studerende fra ToRS.

Emner