1. september 2014

Politisk brug af sociale medier under valgkampagner

Ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Mads Hvas Jensen, ph.d.-studerende på Medier, Erkendelse og Formidling, tre spørgsmål om hans forskning.


Mads Hvas Jensen

Ph.d.-studerende på Medier, Erkendelse og Formidling/Visiting Fellow Harvard Uni­versity. Født i 1986. Cand.mag. i Medievidenskab fra KU. Har desuden studeret på Berkeley og MIT, hvorfra han skrev sit speciale, der undersøgte public diplomacy aktiviteter omkring Muhammedkrisen. Har derudover været praktikant på ambassaden i Washington, D.C.

Af Pernille Munch Toldam

Hvad handler dit projekt om?

- Jeg undersøger den politiske brug af sociale medier i forbindelse med især kom­munalvalget og europaparlamentsvalget i 2013 og 2014. Jeg undersøger, hvem aktørerne på de sociale medier er og deres motivation for at deltage. Desuden kigger jeg på forholdet mellem forskellige aktører - bl.a. etablerede medieinstitutioner og politiske aktører.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Projektet er vigtigt, da der tales meget om sociale medier og politik. På trods af dette har der i dansk sammenhæng kun været forsket begrænset i, hvordan platformene bruges politisk og i forholdet mellem for­skellige aktører.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- Jeg havde et behov for at arbejde videre med nogle af de store spørgsmål omkring forholdet mellem medier og politik, som altid har optaget mig igennem min studietid, men som jeg slet ikke var blevet færdig med at undersøge.