1. september 2014

Stempelseglssamling fra Dilmunkulturen

Ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Maria Jørgensen, ph.d.-studerende på Tværkulturelle og Regionale Studier, tre spørgsmål om hendes forskning.

Af Pernille Munch Toldam


Maria Jørgensen

Ph.d.-studerende på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Født i 1977. Cand.mag. i Nærorientalsk Arkæologi fra KU. Har i forbindelse med ph.d.-projektet været på udgravninger i Kuwait og på forskningsophold ved University of Pennsylvania i USA.

Hvad handler dit projekt om?

- Jeg analyserer stempelseglssamlingen fra Moesgård Museums udgravninger af bosættelserne fra den kuwaitiske ø Failaka, som var en del af Dilmunkulturen. Stem­pelseglene blev anvendt af købmænd til at forsegle breve og handelskontrakter, og de er rigt dekorerede med referencer til bl.a. myter og rituelle handlinger. Jeg undersø­ger sammenhængen mellem ikonografiens udvikling og de økonomiske og politiske transformationer, der fandt sted i regionen.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Pga. en afgrænset geografisk dækning og mangel på et skriftsystem er nogle aspekter af Dilmunkulturen, fx de økonomiske, politiske og religiøse, undersøgt via de store nabocivilisationer især Mesopotamien. Stempelseglene er en unik fundgruppe, idet de både fungerede som administrative instrumenter og som eneste flade, hvor dilmunitterne billedigt udtrykte deres religiøse og mytologiske forestillinger og ideer.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- At forske i og ”kortlægge” et område, som i mange år kun har fået begrænset opmærksomhed.