3. november 2014

Karriereforældre og hverdagsliv

Ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Sigrid Leilund, ph.d. på etnologi, tre spørgsmål om hendes forskning.


Sigrid Leilund
Ph.d.-studerende på etnologi. Cand.mag. på en afhandling om forskelle i praksis for kvinder, der var husmødre i 1950’erne.

Hvad handler dit projekt om?

- Mit projekt handler om familier, hvor begge forældre gør karriere, og om hvordan de indretter deres hverdagsliv i forlængelse heraf. Jeg analyserer, hvordan mulighedsbetingelserne er ændret for denne familieform over de sidste 35 år, fx forventninger til at begge er lige aktive på arbejdsmarkedet og de samtidige krav om stort engagement i arbejdsliv og karriereudvikling.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Projektet adresserer i høj grad den aktuelle samfundsindretning: hvordan to-forsørgerfamilien spiller sammen med den stadig mere fremherskende tendens til karrierearbejde. Det spørger bl.a. til, hvordan denne familietype stiller krav til samfundets institutioner – og omvendt møder modstand i de eksisterende vilkår.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Jeg er del af et overordnet forskningsprojekt, der undersøger aktuelle, kulturelle livsformer i Danmark. Projektet følger op på Thomas Højrups livsformsanalyse og “Det glemte folk” fra 1983. Begge var til stor inspi­ration igennem min studietid. Jeg ser det som er en fantastisk mulighed at kunne bidrage til en tilsvarende analyse af det danske samfund i dag.