13. marts 2015

Folkene bag kulissen: Rigt kulturliv på humanioras bibliotek

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, stud.mag.

Studieliv

Informationsspecialist Kirsten Thomsen har på eget initiativ sørget for, at Det Humanistiske Fakultetsbibliotek emmer af debatter og kulturelle arrangementer.

Du skænker det med al sandsynlighed ikke en tanke, når du låner eller afleverer bøger eller sætter dig ned for at forberede dig til en forelæsning på dit lokale fakultets- eller institut­bibliotek. Du tænker ikke på folkene bag kulis­sen på bibliotekerne. Dem, der kører bøger i varevogne fra sted til sted, for at du kan spare turen til et lidt fjernere bibliotek og nemt og bekvemt afhente – eller måske glemme at hente – en bog, et tidsskrift, et speciale, en artikel – you name it. Dem, som registrerer og nummererer bøgerne, stiller dem på plads, servicerer i skrankerne og holder orden på borde og stole. Som åbner biblioteket tidlig morgen og lukker det ned igen ud på afte­nen. Folk, som gør et vigtigt arbejde for, at du aldrig behøver at mangle materiale, når du skal i gang med en større opgave, og for, at du ikke behøver sidde hjemme og studere i sel­skab med larmende medkollegianere.


Kirsten Thomsen
Cand.mag. i engelsk og litteraturvidenskab. Er ophavskvinde til det kulturelle forum LiT.house og en af de ildsjæle, der sikrer et levende og inspirerende miljø på fakultetsbiblioteket.

En af disse uundværlige medarbejdere, som får universitetsbibliotekerne og dermed din hverdag til at køre rundt, hedder Kirsten Thomsen. Hun er ansat på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, der ligesom de øvrige uni­versitetsbiblioteker hører under Det Kongelige Bibliotek, og hun er en vaskeægte entusiast. Udover at tage del i bibliotekets daglige drift har hun egenhændigt sørget for, at der næsten hver uge i semesteret sker noget spændende på biblioteket i form af debatarrangementer, digtoplæsninger eller koncerter.

Fra internationale stjerneforfattere til happenings med klassisk musik

Under navnet ’liT.house’ har Kirsten Thom­sen skabt et kulturelt forum, som hun har inddelt i underområderne ’Classic’, ’Debate’, ’Performance’, ’Online’ og ’The PhD Platform’ – det sidste giver ph.d.-studerende mulighed for at øve sig på at formidle deres forskning.

liT.house ’Classic’ dækker over skønlitteraturen, som er kernen i liT.house, og her mødes anerkendte forfattere med universitetsansatte og studerende for at diskutere deres værker og læse op.

’Debate’-initiativet indeholder alt fra debat­ter om sociale medier og dansk politik til frafald på ungdomsuddannelser og amerikansk udenrigspolitik, og paneldeltagerne kommer blandt andet fra ambassader, medier og universiteter rundt omkring i landet. ’Performance’ dækker over koncerter og danseopførelser, men rummer også udstillinger af de studerendes egne fotografier og malerier (læs artiklen om ’Studenternes Galleri’ på næste side, red.), og ’Online’ er en hjemmeside på biblioteket, hvor digital litteratur udstilles og diskuteres.

 


Brug biblioteket

Institutterne henvender sig i stigende grad til fakultetsbiblioteket, når de skal afholde arrangementer – det kan fx være i forbindelse med seminarer, debatter og receptioner ved akademiske bogudgivelser.

Biblioteket ønsker, at både studerende og ansatte i endnu højere grad anven­der denne mulighed, da biblioteket er en integreret del af HUM og gerne vil bidrage til at skabe samling og mere sammenhæng i forskningsmiljøerne.

Kontakt derfor endelig Kirsten Thom­sen på kit@kb.dk, hvis du har en ide til et arrangement.

.

Efterårssemesteret 2014 bød på et væld af arrangementer. Forfatteren Dorthe Nors – som er den eneste danske forfatter nogensinde, der er blevet publiceret i The New Yorker – har gæstet biblioteket i samtale med lektor Lilian Munk Rösing, den hædrede blogpoet Asta Olivia Nordenhof har læst op og diskuteret politiske aspekter ved litteraturen med studerende fra litteraturvidenskab, og en klassisk trio har spillet efterårssange fra alle tre sale i en koncert. Og det er bare et mindre udvalg af alle de arrangementer, der har fundet sted.

Biblioteket som fællesskab

- Det hele begyndte med, at jeg tilbage i 2010 undrede mig over, at så mange studerende vælger at sidde i et offentligt rum og være private – det er jo et fællesskab, og det skal vi da bruge til noget, forklarer Kirsten Thomsen, da jeg spørger hende, hvordan det hele startede. Hun fortsætter:

- Jeg besluttede mig for, at der skulle ske noget på biblioteket, og heldigvis var chefen lydhør, så vi iværksatte et pilotprojekt, og på den måde var liT.house født.

Stille og roligt fandt Kirsten Thomsen frem til, at arrangementerne ikke behøvede at invol­vere en hel reception med efterfølgende vin og formelle taler, men at det faktisk fungerede bedre med en simpel opstilling, hvor forskel­lige paneldeltagere debatterede alt fra politik i Mellemøsten til renæssancedigtning for deref­ter at diskutere videre med publikum.

Alle arrangementerne er gratis, og det er langsomt men sikkert begyndt at gå op for de studerende, at deres lokale fakultetsbibliotek er mere end en læsesal, og arrangementerne bliver derfor mere og mere velbesøgte.

- Jeg vil ikke have, at de studerende skal betragte biblioteket som udelukkende et rum med bogreoler og studiepladser. Man skal turde engagere sig som studerende og tage del i universitetets liv ud over forelæsningerne. På den måde får man et meget bedre og mere givende studieliv, forklarer Kirsten Thomsen smilende

Vi skal vende os mod verden

I det hele taget vil Kirsten Thomsen gerne give de studerende en fornemmelse af, at de er en del af en større helhed ved at styrke campus­atmosfæren på universitetet:

- Biblioteket skal være en personlig ressource for de studerende, for her kan man både få ro og fred og nogle oplevelser, man måske ikke ville få ellers. I min studietid i 70’erne gik vi konstant til møder og arrangementer, men det var en helt anden tid. I dag er de studerede mere fokuserede på at komme hurtigt igen­nem på grund af den politiske diskurs, og det er synd, for studietiden er en unik mulighed for at være aktiv og vende sig mod verden, understreger hun.

I de kommende måneder kan de humaniorastuderende og andre interesserede se frem til en gospelkoncert, et seminar om Michelangelos digtning, et arrangement, hvor debutanter inden for litteratur læser op af deres tekster, og en debat om fremtidsforskning. Kirsten Thomsen ser rigtig gerne, at de studerende i stigende grad tager ejerskab over deres lokale bibliotek og er med til at arrangere begivenheder, så liT.house i højere grad kan blive brugerdrevet. Det kræver dog, som hun siger, at de studerende tør vriste sig fri af presset over bunken af læsestof, som skal nås til i morgen og lige stoppe op et kort øjeblik for at dyrke kulturen – og fællesskabet.