16. marts 2015

God forretning at give it-brugeren en god oplevelse

Karriere

På den tværfaglige uddannelse kommunikation og it får de studerende ikke bare indsigt i it-systemers opbygning, men også dyb viden om, hvordan vi mennesker bruger systemerne. Det gør dem i stand til at udvikle it med brugeren i centrum, og den evne til at bygge bro mellem it og mennesker har gjort kandidaterne fra uddannelsen særdeles eftertragtede. Humanist har mødt en af de nyslåede kandidater, Nicoline Davidsen, som nu arbejder i Nordisk Film.

Nicoline Davidsen foran den ikoniske indgang til sin arbejdsplads Nordisk Film i Valby

Af Carsten Munk Hansen

Når en virksomhed skal udvikle en ny it-plat­form, designer programmørerne typisk systemet først, og derefter tager de medarbejdere, der skal bruge systemet, over. Den proces giver ofte it-systemer med svære brugerflader, til stor frustration for brugerne. En af ideerne med den tværfaglige uddannelse kommunikation og it, som blev oprettet i 2009, var netop at komme frustrationen over mislykkede it-systemer til livs ved at ophæve de traditionelle faggrænser mellem teknikere og humanister, dataloger og kommunikatører.

Og at der har været et behov for kandi­dater, der både forstår sig på den ”hårde” datalogi og den ”bløde” kommunikation, er tydeligt: Det første kuld kommunikation og it-kandidater, som blev klækket i 2014, har alle fået et relevant job i it- eller medievirksomheder, senest samme dag de afleverede speciale.

En af dem er 26-årige Nicoline Davidsen, som blev tilbudt et job på Nordisk Film, så snart hun var blevet kandidat:

Jeg laver fx digitale løsninger for goodtimes, som er et nyt gavekoncept, billetlugen.dk, som de fleste nok kender, og en børnebiograf-app, der hedder Min Bio.

— Nicoline Davidsen, kandidat fra Kommunikation og it

- Noget, jeg altid kæmper for på arbejdet, er, at vi skal fokusere på brugerens behov fra start, når vi udvikler it-løsninger. Om det så er placeringen af en knap på en hjemmeside eller måske strukturering af store mængder infor­mation på samme hjemmeside, er det afgørende, at brugeren er i centrum. Det er ikke bare godt for brugeren, men også for forret­ningen, fortæller Nicoline Davidsen, der arbejder som user experience consultant i Nordisk Film. Hun fortsætter:

- For hvis man ikke tænker brugeren med, viser det sig næsten altid, at der er mangler ved løs­ningen. Mangler, som kunne være undgået. Og problemet er, at når et it-system først er sat i verden, er det ofte meget dyrt og omstændeligt at ændre på det. Så er det klart mere hensigtsmæssigt at tænke brugeren med fra start og bruge den tid, det tager at analysere brugeradfærd, teste, indsamle flere data, før man leverer den færdige løsning.

Som user experience consultant har Nicoline Davidsen berøring med mange af Nordisk Films digitale forretningsområder.

- Jeg laver fx digitale løsninger for goodtimes, som er et nyt gavekoncept, hvor folk kan købe gavekort – der skulle bl.a. designes helt nye brugerflader. Jeg er også involveret i billetlugen.dk, som de fleste nok kender, og en børnebiograf-app, der hedder Min Bio.

Cand. hvad for noget?

Om kommunikation og it

Uddannelsen kommunikation og it blev etableret i 2009 som et samarbejde mellem Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Datalogisk Institut, og forskere fra begge institutter deles om undervisningen. Tanken med uddannelsen er at give studerende indsigt i de forskellige digitale muligheder og løsninger, der er tilgængelige, og koble dem med viden om brugernes behov og adfærd. De første otte kandidater blev færdige i 2014, og de har alle fået relevant arbejde umiddelbart efter uddannelsens afslutning.

Læs mere om kommunikation og it på studier.ku.dk.

Umiddelbart skulle man tro, det ville være et handicap at komme ud på arbejdsmarkedet med en helt ny og uprøvet uddannelse som kommunikation og it, men det har tydeligvis ikke været tilfældet. Lektor Stine Lomborg, der er en af de faste undervisere på uddannelsen, har et bud på hvorfor:

- En af de ting, vi arbejder systematisk
med på uddannelsen, er integration mellem teori og praksis; de studerende får løbende mulighed for at løse konkrete cases for eksterne sam­arbejdspartnere, og vi samarbejder i det hele taget tæt med virksomheder, som ofte kommer på besøg og deler ud af deres praktiske viden og problemstillinger. Jeg tror derfor, at de studerende hurtigt lærer at forstå og kom­munikere, hvad de kan bidrage med fagligt
i en virksomhed. De ved, hvad de kan, med andre ord. De kan tale teknik med en it-udvik­ler, men de kan også tale med forretningsudviklere, ledelse og brugere.

Det kan Nicoline Davidsen nikke genken­dende til:

- Ud over grundlæggende teoretiske fag som programmering, systemudvikling, kommunikationsteori og interaktionsdesign er der løbende mulighed for at prøve kræfter med konceptudvikling, hvor vi får reelle cases, som vi skal løse for virksomheder og organisatio­ner, og det giver en uvurderlig erfaring, siger Nicoline Davidsen.

- Vi udviklede blandt andet et spil for Folkekirkens Nødhjælp, Nødhjælpslandsbyen. Det lignede lidt en mellemting mellem SIMS og Farmville, og det gik ud på at hjælpe med at etablere fx vandforsyning i en landsby, og når man gjorde det, donerede man også penge i virkeligheden.

Arbejdet med konceptudvikling gav Nicoline Davidsen blod på tanden, så da chancen for et semesters praktik i Nordisk Film bød sig, slog hun til og søgte praktikstillingen med det samme. Praktikken udviklede sig til en stilling som studentermedhjælp, der nu er blevet kon­verteret til en fast stilling som user experience consultant.

De studerende i centrum – ligesom brugerne

Nicoline Davidsens årgang 2009 på kommunikation og it, som altså også var den første, bestod af godt 45 studerende, og det betød, at der var mulighed for at lære alle sine med­studerende godt at kende.

- Vi har haft et sammenhold som en gymnasieklasse, og både socialt og fagligt har vi været gode til at dele viden og erfaringer på tværs af årgangen. Og så har alle bakket op om uddannelsen og været interesseret i at gøre den så god som muligt på en meget konstruktiv måde. Så vi har fx holdt møder med under­viserne og diskuteret undervisningen, siger Nicoline Davidsen og slutter:

- Og de har lyttet til os og været interesseret i at høre, hvordan vi sammen kunne finde de bedste undervisningsformer. Det, tror jeg, er en af styrkerne ved at læse på en ny og tværfaglig uddannelse; der er ingen gamle tradi­tioner at forholde sig til, så man gør det, der virker for de studerende og for underviserne.