13. marts 2015

Nyt universitetstorv på vej

Forslaget fra tegnestuen Cobe

Torvet skal – med fondens ord – være et samlingspunkt og være med til at udvikle en fælles identitet for centre, institutter og fakulteter og samtidig knytte stærke bånd til det omgi­vende samfund. Universitetstorvet skal stå færdigt samtidig med KUA3 ved årsskiftet 2016/2017, og det må højst koste 30 mio. kr. at etablere.

Du kan se de fem forslag, konkurrenceprogrammet og juryens bemærkninger på www.universitetstorvet.dk