11. juni 2015

Arabiske medier giver forståelse af Mellemøsten

Medieforskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Christine Crone, ph.d. på ToRS, tre spørgsmål om hendes forskning.


Christine Crone
Ph.d.-studerende på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Født i 1978. Cand.mag. i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) fra KU. Skrev speciale om arabisk nationalisme i dag i arabiske medier og intellektelle miljøer. Har tidligere arbejdet som projektleder i NGO’en International Media Support..

Af Pernille Munch Toldam

Hvad handler dit projekt om?

- Om Al-Mayadeen, en ny panarabisk nyhedskanal, der blev lanceret i 2012 som konkurrent til fx al-Jazeera og al-Arabiya. Jeg undersøger kanalens politiske og ideologiske placering, herunder dens forsøg på at relancere værdier som arabisk nationalisme, politisk kunst og mod­stand mod besættelsesmagter.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Fordi det er altafgørende, at vi i Europa interesserer os for og søger at forstå de aktuelle samfundsmæssige debatter, der finder sted hos vores naboer i den arabiske verden. At denne viden er vigtig – og spændende – blev vist klar for alle, da opstandene i Mellemøsten brød ud i 2011.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Det er at bidrage til en mere nuanceret forståelse af, hvad der rører sig i den arabiske verden i disse år – samt en personlig nysgerrighed efter at undersøge nostalgi-begrebet i en arabisk kontekst nærmere.