16. marts 2015

Depression i litteratur og kultur

Ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Mikkel Krause Frantzen, ph.d. på IKK, tre spørgsmål om hans forskning.


Mikkel Krause Frantzen
Ph.d.-studerende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Født i 1983. Cand.mag. i litteraturvidenskab fra KU. Tidligere udlandsophold på Frei Universität i Berlin, Det Danske Institut i Damas­kus og New School i New York. Litteraturan­melder på Politiken.

Af Pernille Munch Toldam

Hvad handler dit projekt om?

- Mit ph.d.-projekt bærer titlen ’Going nowhere, slow’ og handler om depression i samtidig litteratur og kultur. Jeg skriver om romaner af David Foster Wallace og Michel Houellebecq, filmen ’Melancholia’ af Lars von Trier og værker af kunstnerduoen Claire Fontaine. Grundlæggende retter mit studie sig ikke så meget mod depression som en individuel lidelse som mod depression i en mere social og politisk kontekst. Det handler om forholdet mellem depression og tid, om forestillinger og fantasier om fremtiden og dermed også om fiktioner, for slet ikke at taler om utopier.

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- Fordi WHO anslår, at depression er den mest udbredte form for psy­kisk lidelse. Fordi depression synes at være vor tids sociale patologi, fordi alle går ned og står af og brænder ud, og fordi det for mig som litterat er interessant at undersøge, hvordan kulturelle repræsentationer reflekterer, kritiserer og/eller intensiverer sådan et vilkår.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- At fortsætte mit akademiske arbejde i krydsfeltet mellem kunst og politik. Og så handlede mit speciale om død, så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne fortsætte i den dur.