13. marts 2015

Udlandsophold styrker cv’et

Udlandsophold

Udlandsophold under studierne er ikke kun godt for ens personlige udvikling nu og her. Ud over at få nye venner og opleve en anden kultur har det også en positiv effekt rent karrieremæssigt. Mød to tidligere studerende, der begge har haft gavn af at have et udlandsophold stående på CV’et.

Af Natasha Finlov Bagger

Har du nogensinde overvejet, om du skal tage til udlandet som en del af din uddannelse? Som studerende på HUM har du masser af muligheder for at give din akademiske profil en international dimension. Faktisk kan det ligefrem være en styrke, når du som færdigud­dannet skal ud på jobmarkedet.

KU har indgået en lang række aftaler med universiteter verden over, og du kan høre mere, når HUM afholder Udlandsdag den 12. februar i KUA1. Her kan du få inspiration, afklaring om regler og frister og komme i gang med at søge. Arrangementet er for alle med udlængsel. Det indeholder oplæg og work­shops og en vejledningsbasar, hvor du blandt andet kan møde din internationale vejleder.

Men inden da kan du her læse om Anders Pall Skött og Michael Høstved, der begge har været på udlandsophold i løbet af deres stu­dier. For begge kandidater har opholdet haft indflydelse på den karriere, de har i dag. Du kan også på de efterfølgende sider læse KA-studerende Thomas Appelquists dagbog fra hans første uge som praktikant i Abu Dhabi.

Anders Pall SKött

Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til at tage på udlandsophold?


Anders Pall Skött

Nuværende job: Seniorkonsulent i Copenhagen Fintech Innovation and Research

Uddannelse: Historie med tilvalg i økonomi

Udlandsophold: Praktik på sin KA på den danske ambassade i Tokyo, Japan

- Jeg ville gerne prøve eventyret, men også gerne have noget til cv’et. Dengang jeg læste, var jeg studievejleder på historie, så jeg havde godt hørt om praktikoplevelser fra ambassader rundt omkring. Det syntes jeg lød rigtig spændende, så jeg søgte nogle politiske stillinger på forskellige ambassader. Den første ambassade, der ringede mig op, var den japanske. Efter en god samtale med lederen af ambassaden fandt jeg ud af, at jeg rigtig gerne ville i praktik hos dem. Det endte ikke med at blive i den politiske afdeling, men derimod i den afdeling, der hedder Investment Denmark. Jeg var ret nervøs for, om jeg kunne finde ud af det her med investeringer, men jeg var bare nødt til at kaste mig ud i det.

Hvad tog du med dig fra dit ophold?

- Ud over den japanske kultur lærte jeg kultu­ren internt i Udenrigsministeriet at kende. Jeg fik også et kendskab til lokale virksomheder i Tokyo. I Investment Denmark tog vi ud og talte med virksomheder om deres strategiske overvejelser; om de fx kunne være interesserede i at etablere underafdelinger i Danmark eller lave et samarbejde med danske virksomheder. Det lærte mig at forberede og facilitere møder. Jeg fandt også ud af, at min måde at tænke på som historiker kunne bruges i for­retningsverdenen. Fx det at sætte sig ind i en virksomheds baggrund, hvilket er vigtigt, når man skal blive klogere på, hvor den skal hen. Det brugte jeg meget, når jeg havde møder i Japan, men også når jeg har møder i dag. Skal jeg fx mødes med en it-virksomhed, finder jeg altid først ud af, hvad det er for en virksom­hed. Det har jeg taget med mig.

Hvordan bruger du erfaringerne fra dit ophold i dit job og dine arbejdsopgaver?

- Egentlig var Japan slet ikke min plan, men set i bakspejlet er jeg rigtig glad for, at det blev der. Det har skabt rigtig mange muligheder for mig. I mit nuværende job samarbejder vi meget med Udenrigsministeriet, både med Eksportrådet og også Investment Denmark; det at forstå måden, de arbejder på, og måden, man går til en opgave på, når man skal udvikle et forretningsområde, er nogle kom­petencer, jeg fik og brugte på mit ophold, og som jeg i den grad bruger i dag. Det er godt for ens cv, at man kan vise, at man har erfa­ring med Udenrigsministeriets arbejdsmåde og med japanske virksomheder. Og hele det der med, at man har kastet sig ud på dybt vand og været langt væk, tæller også på plussiden hos en kommende arbejdsgiver.

Vil du vurdere, at dit udlandsophold har hjulpet dig til et job?

- Ja, for jeg fik et studiejob i Danmark, som jeg søgte, mens jeg var i Japan. Det var i bran­cheforeningen IT-Branchen, og det job havde jeg, til jeg afleverede speciale. Den forening, jeg sidder i nu, har IT-Branchen været med til at stifte, så jeg har brugt mit netværk i IT-Branchen til at få mit nuværende job. Det har været et stærkt argument for mig at sige, at jeg har været på udlandsophold. Når jeg skal beskrive mig selv, siger jeg ikke kun, hvor jeg arbejder og med hvad, men også at jeg har en fortid i det danske Udenrigsministerium i Tokyo. Udlandsopholdet på ambassaden har også givet mig et netværk. Fx ringede lederen fra handelsafdelingen på ambassaden for nylig og spurgte, om vi havde kontakter inden for dan­ske identitetssystemer som fx NemID. Det er det japanske statsministerium ved at arbejde på en strategi for nu, så vi mødtes med ham til en samtale. På den måde er mine kontakter fra udlandsopholdet med til at skabe nogle møder og muligheder i mit job den dag i dag.

Har du nogen gode råd til studerende, som overvejer udlandsophold?

- Min historie viser, at man skal prøve det af, hvis man har lyst til det. Det er en stor oplevelse, men det kræver en del forberedelse, så man skal være ude i god tid. Uanset om man tager på udveksling eller i praktik, vil man få noget ud af det. Det vil give en noget ballast og viden, men også et netværk, som man potentielt vil kunne komme til at bruge bagefter.

Michael Høstved

Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til at tage på udlandsophold?


Michael Høstved

Nuværende job: Selvstændig researcher/headhunter

Uddannelse: Moderne kultur og kulturformidling

Udlandsophold: Udveksling på sin BA i Prag, Tjekkiet

- Jeg læste litteraturvidenskab på min bachelor, og det handlede meget om europæisk kul­tur fra 1850 og frem. Jeg ville på mit udlandsophold gerne opleve en del af Europa, som jeg ikke kendte så meget til. Så jeg besluttede mig for at tage til Prag. Der var lidt administrative problemer med at komme dertil, for mit insti­tut, IKK, havde ikke udvekslingsaftaler med det fakultet, jeg gerne ville studere på. Men jeg fik oplyst af studievejledningen, at man kunne søge pladser på andre institutter. Så jeg søgte gennem MEF, som havde to pladser, som ingen havde søgt – og så fik jeg en plads. Det er vigtigt at tænke over, at der findes mange andre muligheder end dem, man kender til fra sit eget institut.

Hvad tog du med dig fra dit ophold?

- I fasen op til min afrejse lærte jeg virkelig selvstændighed. Jeg skulle jo selv arrangere opholdet og fik erfaring med at stå på egne ben. Det var en succesoplevelse. Kulturelt set lærte jeg også at skabe et netværk, da jeg pludselig stod i et land og ikke kendte nogen. Jeg fik også arbejdserfaring, for da semesteret sluttede, blev jeg i Prag. Jeg havde fået job som turistfører og viste turister rundt. I den forbindelse brugte jeg meget af det, jeg havde lært fra studiet. Litteraturvidenskab ligger jo ret tæt op ad formidling, så jeg opdagede, at jeg faktisk havde flair for at formidle. Det job gjorde også, at jeg valgte at læse moderne kultur og kulturformidling på kandidaten. Det, der egentlig interesserede mig, var jo arkitek­tur, historie og byudvikling. Jobbet dernede gav mig desuden også mulighed for at få et relevant studiejob efterfølgende på Dansk Arkitekturcenter som rundviser. Så pludselig gav det hele mening med studie, studiejob og erfaring.

Hvordan bruger du erfaringerne fra dit ophold i dit job og dine arbejdsopgaver?

- Jeg arbejder i en helt anden branche nu, men den personlige udvikling, jeg gennemgik, bruger jeg. Det med at netværke og være opsø­gende bruger jeg fx i mit job som researcher, når der skal headhuntes potentielle kandidater til ledige stillinger. Jeg har måske også fået et andet mod på at kaste mig ud i noget ukendt og så lære at svømme ovenpå. Det gjorde jeg jo eksempelvis ved, at jeg i dag har kastet mig ud i at være selvstændig, selvom jeg havde et godt og sikkert job med en god løn hos en rekrutteringsvirksomhed.

Vil du vurdere, at dit udlandsophold har hjulpet dig til et job?

- Min kulturelle forståelse har måske ikke ligefrem givet mig mit job, men den kulturelle sen­sitivitet, jeg har fået af at være på udveksling og bo i et andet land, den bruger jeg meget. Når jeg fx møder nye kunder og går til kundemøder, har jeg lært at træde varsomt og respektfuldt, hvilket er ret vigtigt i forretningsrelationer. Havde jeg aldrig været ude og skulle skabe mig et nyt netværk i et fremmed land, have jeg måske aldrig opnået den sensitivitet.

Har du nogen gode råd til studerende, som overvejer at tage på udvekslingsophold?

- I kraft af mit job kigger jeg rigtig mange cv’er igennem, og jeg afholder mange interview med headhuntede personer. Samtidig ved jeg også, hvad headhunterne på den anden side gerne vil have, når de beder mig om at finde en potentiel kandidat. Og der kan jeg sige, at det aldrig tæller ned, at man har udlandserfaring. De fleste virksomheder er jo ikke isolerede, men samarbejder med udlandet konstant. Så det, at ens engelske sprogkundskaber ikke kun kommer fra tv, betyder rigtig meget. Selvfølgelig bliver man ikke ansat udelukkende pga. udlandserfaring. Men står man med to kandidater med fuldstændig ens cv’er, og den ene så har været seks måneder i Beijing, så er det klart personen med udlandserfaringen, der bliver ansat. Det tæller altid op.