24. juni 2015

Nyhedsbrug på tværs af medier

ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Jacob Ørmen, ph.d.-studerende på MEF, tre spørgsmål om hans forskning.


Jacob Ørmen
Ph.d.-studerende på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Født 1984. Kandidatstudier ved Central European University i Budapest (statskundskab) og University of Hong Kong (medievidenskab). Har netop afsluttet et forskningsophold ved London School of Economics and Political Science.

Af Pernille Munch Toldam

Hvad handler dit projekt om?

- Jeg forsker i danskernes nyhedsbrug på tværs af medier. Projektet kombinerer kvantitative analyser af survey- og logningsdata med en kvalitativ analyse af interviews.

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- I det nuværende medielandskab med traditionelle og nye medier i sameksistens er det meget svært at indkredse, hvor­dan folk benytter medier i hverdagen. Mit projekt bidrager både til at forstå den rolle, nyheder spiller i folks liv, og til at belyse metoder til at studere mediebrug mere generelt.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- Jeg har altid været lidt af en metodenørd og ville gerne arbejde i dybden med forskningsmetoder. Jeg var ude at arbejde med analyse i kommunikationsbranchen et års tid og vidste ret hurtigt, at jeg gerne ville tilbage til universitetet. Den tid til fordybelse, et ph.d.-studie muliggør, findes ikke mange andre steder i samfundet.