24. juni 2015

Sproglig udvikling hos børn med autisme

ph.d.-forskning

Fakultetet har tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende. Vi har stillet Ditte Boeg Thomsen, ph.d.-studerende på INSS, tre spørgsmål om hendes forskning.


Ditte Boeg Thomsen
Ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Født 1981. Cand.mag. i lingvistik fra KU med speciale om børns sprogtilegnelse. Lingvistisk feltarbejde i Mexico i 2010 og 2013.

Af Pernille Munch Toldam

Hvad handler dit projekt om?

- Om samspillet mellem sproglig udvikling og social kognition hos børn med autisme. Mange børn med autisme har svært ved at være opmærksomme på andres synsvinkler, og jeg undersøger, om man ved at stimulere dem med en bestemt type sprog kan give dem et sprogligt redskab til at holde bedre styr på kontrasterende synsvinkler.

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- At være opmærksom på, hvad andre ved og tror, er en afgø­rende social færdighed, og at finde ud af, hvad der kan styrke den opmærksomhed hos børn, der har svært ved det, er et skridt på vejen til at kunne hjælpe dem til nemmere at håndtere sociale interaktioner i hverdagen. Mere generelt giver undersøgelsen indblik i, hvordan det at tilegne sig sprog kan påvirke vores tænkning.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- JI sig selv er det enestående at have tiden til at undersøge så komplekst et spørgsmål grundigt, men derudover er graden også et nødvendigt skridt mod et forskningsarbejdsliv.