16. april 2015

Til studenterkonference med KUA’s CBS’er

studieliv

På uddannelsen Cognition and Communication tager de studerende skeen i egen hånd, når de sidst i april arrangerer en kommunikationskonference.

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, litteraturvidenskabsstuderende

I slutningen af april afholder de studerende fra den kun syv år gamle kandidatuddannelse Cognition and Communication (COG/COM) en konference, der skal belyse, hvordan kommunikationsvirksomheder bruger viden om men­neskers psykologi og adfærd i arbejdet med kommunikation. Oplægsholdere er lederne af firmaet ’Decision Design’ Thor Ridderhaugen og Asger Breindahl, leder af virksomheden ’Manifesta’ Anders Ojgaard og forsker i forbrugeradfærd Jesper Clement fra CBS.

Nete Green Johannsen står sammen med sine medstuderende bag kommunikationskonferencen på COG/COM

- Vi vil gerne vide noget mere om den praktiske forbindelse mellem kog­nition og kommunikation, som er de to hjørnesten i vores uddannelse, for­klarer studerende på 2. semester af uddannelsen Nete Green Johannsen. Hun fik ideen til konfe­rencen og er en af de seks studerende, der står for koordinering og afvikling af endagskonferencen.

Konferencen, der har titlen ’Cognitive science in the business of communication’ varer fra kl. 10 til 17. I de mellemlig­gende timer håber Nete Green Johannsen, at de deltagende studerende vil blive meget klogere på, hvordan virksomhedsledere i kommunikationsbrancen anvender viden om, hvor­dan mennesker tænker og opfører sig, når de designer kommunikationsløsninger.

- Det kan for eksempel være viden om, hvor­dan vi orienterer os i et supermarked, hvilket afgør, hvor det er mest hensigtsmæssigt at opsætte skilte og reklamer, forklarer Nete Green Johannsen, der samtidig indrømmer, at uddannelsen nok er mere forretningsorienteret og ’CBS ‘et’ end de fleste andre uddannelser på KUA.

Uddannelsen kan bruges på mange måder

For Nete Green Johannsens vedkommende var det ikke nogen selvfølge, at hun skulle studere Cognition and Communication.

- Jeg startede på medievidenskab på Aarhus Universitet, men det gik op for mig, at jeg hverken kunne se mig selv som producer eller tilrettelægger. Samtidig syntes jeg, at kommunikation var spændende, og derfor søgte jeg mod Cognition and Communication på KU, siger hun og tilføjer, at hun er glad for uddannelsen, men at hun sommetider godt kunne efter­lyse lidt mere fokus på de praktiske aspekter af arbejdet med kommunikation.

- Vi læser jo selvfølgelig mange teoretiske tekster, og nogle gange kan det være svært at forstå, hvordan man skal arbejde med de her to felter – kognition og kommunikation – på en mere praktisk måde.

Af samme grund understreger Nete Green Johannsen vigtigheden af, at de studerende ret tidligt i uddannelsen gør sig nogle tanker om, hvordan de vil bruge deres kompetencer, og i hvilken retning de vil gå, for uddannelsen kan bruges til rigtig mange ting. Og netop den afklaring håber hun på, at konferencen kan hjælpe de studerende med at nærme sig.

Alle er velkomne

Selvom den primære målgruppe for konferencen er de studerende på Cognition and Communication, håber Nete Green Johannsen også på deltagere fra andre studieretninger:

- Konferencen er gratis og åben for alle, og så har den et generelt fokus på, hvordan studerende kommer fra studie til job, hvilket er vigtigt for alle studerende uanset studiebaggrund. Et vigtigt element ved konferencen er også, at de studerende får tid og mulighed for at netværke med hinanden og med talerne, så de får gjort sig nogle tanker om, hvordan deres uddannelse kan bruges.