16. april 2015

Terrorisme, au pair-pigers arbejdsforhold, ligeløn og integrationspolitik …

karriere

Måske er ovenstående emner ikke det første, du tænker på, når du hører ordet arbejderhistorie, men temaerne indgår alle i nogle af de mange forskellige foredrag på Arbejderhistoriefestivalen 2015. Cand.mag. i historie og kinastudier Troels Kjems Petersen elsker sit job som gymnasielærer, men arbejder samtidig frivilligt for festivalen. For ham er det frivillige arbejde en måde til fortsat at udfordre sig selv fagligt.

Af Signe Bager Christensen

Gymnasielærer Troels Kjems Petersen

For andet år i træk afholder Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) i samarbejde med Arbejdermuseet i slutningen af april en endagsfestival med foredrag, fortællinger og debatter om arbejderbevægelsen og arbejderbevægelsens historie. Festivalen skal vise, hvordan der i dag forskes i arbejderhistorie, og være med til at dræbe klichéer og fordomme. Troels Kjems Petersen forklarer:

- Mange har måske hørt om arbejderhistorie, men tænker, at det er sådan noget kedeligt noget, der handler om fagforeninger. Men det er meget mere end det. Arbejderhistorie handler fx også om velfærd, politik, kønsroller, seksualitet og forbrugersamfund. Festivalen skulle gerne skabe en større bevidsthed om arbejderhistorie og vise, at den er en vigtig del af udviklingen af det danske samfund og de holdninger og værdier, vi har i dag.

Pris til ny forskning

Under festivalen uddeles Arbejderhistorieprisen på 15.000 kr. Prisen gives til en studerende, som har afleveret en hovedfagsopgave, et speciale eller en ph.d.-afhandling, som har bidraget med nyt til forskningen inden for dansk eller international arbejderhistorie. Troels Kjems Petersen uddyber:

- Festivalen skal meget gerne være med til at fremme forskningen i arbejderhistorie, for der ligger lige nu et meget stort kildemateriale og venter på, at nogen vil begynde at forske i det. Ved festivalen kan studerende snuse til områ­det og måske blive inspireret til at kaste sig over noget af al det uudforskede materiale. Vil man fx skrive speciale om arbejderhistorie, kan man henvende sig til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Forskningsformidling via festival

Mens Troels Kjems Petersen studerede, arbejdede han ikke specifikt med arbejderhistorie, men han har altid interesseret sig for emnet og vil gerne støtte op om forskningen inden for området:

- Jeg fik interesse for SFAH via nogle gode venner, som også er frivillige i selskabet, og der­udover kender jeg organisationen via deres specialecaféer, som jeg har deltaget i, mens jeg var studerende. M.h.t. mit arbejde med festivalen så synes jeg, at selve festivalkonceptet er en fantastisk ting, for det er tit svært at få formidlet forskning ud til det brede publikum. Når jeg har valgt at arbejde frivilligt for festivalen, er det også, fordi jeg støtter den her form for formidling, hvor forskere kommer ud og møder befolkningen og derigennem viser, at forskningen er vigtigt for samfundet.

Vigtigt fortsat at udvikle sig fagligt

Til daglig underviser Troels Kjems Petersen som gymnasielærer i historie og kinesisk, og det er vigtigt for ham at fortsætte med at udvikle sin faglighed – også inden for nye områder:

- Som studerende ligger en stor del af ens liv og interesse i studiet. Det er vigtigt at fortsætte med at udvikle den interesse og den nysgerrighed, man har som studerende. Det er det, jeg gør ved at være med i SFAH og ved at være med til at arrangere den her festival. Det handler også om at holde fingeren på pulsen. Jeg har været rigtig glad for at være med i SFAH, fordi jeg føler, at jeg lærer noget nyt. På en måde er jeg ligesom fortsat lidt med at studere, fordi jeg er kommet ind i et nyt forskningsfelt og har fået en masse nye relationer. Det er vigtigt for mig at blive ved med at åbne dørene op til noget nyt, siger Troels Kjems Petersen og slutter:

- Jeg plejer at sige, at som humanist kan man blive alting og ingenting – det afhænger i virkeligheden af, hvordan man bruger sin faglig­hed.