17. december 2015

Eksamensangst? Du er ikke alene!

Af Maria Buck Jensen

Eksamen

Går du på biblioteket efter materiale om eksamensangst, skal du normalt hen i afdelingen for selvhjælp. Men det håber forfatterne bag bogen ’Eksamensangst – et problem vi skal løse i fællesskab’ at lave om på. Bogen taler bl.a. for, at også undervisere, vejledere og censorer har et ansvar.En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at halvdelen af de studerende dagligt oplever fysiske stresssymptomer, og at tallet stiger kraftigt når eksamen nærmer sig. Eksamensangst er med andre ord et udbredt fænomen.

Helle Hvass' tre gode råd til håndtering af eksamensangst:

 
- Studér for at blive klogere – ikke for at få gode karakterer.

- Gør dig det klart, at det at gå på en videregående uddannelse naturligt vil skabe frustrationer og usikkerheder, fordi vidensmængden er enorm.

- Sæt dig ind i den retoriske situation til eksamen: hvad er formålet, og hvilke roller har eksaminator og censor.

Forfatterne til bogen ’Eksamensangst – et problem vi skal løse i fællesskab’ mener, at det bl.a. skyldes den performancekultur, der får unge til at stile efter perfektionisme. Helle Hvass, der er redaktør på bogen, arbejder til dagligt som konsulent på Aarhus Universitet, hvor hun underviser og vejleder studerende med udfordringer inden for akademisk skrivning og mundtlig fremstilling. Og hun ser problemet i sin hverdag.
- Kulturen i dag siger, at du skal præstere godt og få høje karakterer. Og for nogen har det den pris, at de giver køb på det, som rent faktisk interesserer dem. Hvis man hopper med på ræset om at få tolv for karakterens skyld, så begynder man at lære af de forkerte grunde, og hvis man så samtidig er angst for at blive bedømt, så kan det være svært overhovedet at komme i gang med eksamenslæsningen, siger hun.

Underviserne har også et ansvar

I bogen kan man også læse, at mange studerende føler sig helt alene med deres eksamensangst, og at mange har et indtryk af, at alle de andre har styr på tingene. Her mener Helle Hvass, at underviserne kan være med til at gøre en forskel.
- Det er vigtigt, at underviserne taler om eksamensangst og gør de studerende opmærksomme på, at det er helt naturligt at være angst for at blive bedømt. Men underviserne kan også gøre en indsats for at afhjælpe eksamensangst. De skal for eksempel være helt klare i deres beskrivelse af eksamensforløbet, og for at understøtte det kan de fx inddrage aktiviteter i undervisningen, som giver de studerende en forståelse for, hvad de skal kunne til eksamen, forklarer hun.

Eksamen som forfølgelse – eller rettighed

Underviserne kan og bør ifølge forfatterne altså også gøre en indsats for at afhjælpe problemet. Men Helle Hvass mener også, at de studerende mangler en grundlæggende viden om eksamen som retorisk situation.

Her kan du få hjælp til din eksamensangst

Studenterrådgivningen, der består af psykologer, socialrådgivere og psykiatere, tilbyder gratis rådgivning til studerende på de videregående uddannelser.

Studenterrådgivningen har bl.a. udviklet en app, der kan hjælpe dig, hvis du døjer med eksamensangst og præstationsproblemer. Derudover har de en række råd og cases om eksamensangst på deres hjemmeside.

Studenterpræsterne, der er teologer, står til rådighed for studerende og ansatte ved KU - uanset religiøs overbevisning.

Studievejledningen på dit institut har ansat vejledere, der er studerende lige som dig - og som derfor ofte har været igennem de samme oplevelser og gjort sig de samme tanker. Du finder kontaktoplysninger på din vejledning på din uddannelsesside i KUnet.

- Med det mener jeg, at meget få studerende har sat sig ordentligt ind i, hvad der er formålet med eksamen og hvilke roller, eksaminator og censor har i eksamenssituationen. Mange ser eksamen som en forfølgelse i stedet for som en rettighed, og mange glemmer, at censor er der som garant for, at tingene forløber som de skal. 
Helle Hvass har selv været censor til mange eksamener, og hun kan i sin undervisning se, at det hjælper de studerende, når hun forklarer dem, hvordan det føles for hende, når en eksaminand går kold.

- Mange studerende glemmer, at vi er der for deres skyld, og at vi vil dem det bedste. Nogen har haft uheldige oplevelser til eksamen, men rigtig mange har simpelthen ikke forstået vores roller i eksamenssituationen. Eksaminator og censor er der for de studerendes skyld, og vi vil åbne vinduer, hente vand og stille spørgsmål, hvis det er det, der skal til for, at eksaminanden kan gøre sit bedste, understreger hun afsluttende.