21. oktober 2015

Få hjælp til at læse din faglitteratur på fransk, tysk og italiensk

Af Carsten Munk Hansen

Uddannelse

Mange studerende får i løbet af deres studietid brug for at læse fagtekster på andre sprog end dansk og engelsk. Men da gymnasietidens franske og tyske gloser sjældent slår til, når det er tunge teoretikere som Bourdieu eller Heidegger, der står på pensumlisten, efterspørger flere og flere studerende hjælp til læsning af tekster på fremmedsprog. Den hjælp kan de nu få på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, der som noget nyt tilbyder ECTS-givende læsekurser i tysk, italiensk og fransk på HUM.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), der udbyder sprogkurser for ansatte og studerende på hele Københavns Universitet, har de længe kunnet se, at der blandt studerende har været et stigende behov for hjælp til læsning af faglitteratur på blandt andet fransk og tysk.

- Vi kan se på de behovsundersøgelser, vi løbende foretager blandt de studerende bredt på universitetet, at flere og flere efterspørger hjælp til at læse krævende fagtekster på andre sprog end dansk og engelsk. Det kan typisk være, fordi særlige fagtraditioner byder de studerende at læse tekster på tysk eller fransk – sådan er det jo på fx litteraturvidenskab, kunsthistorie og teologi, fortæller professor Anne Holmen, der er leder af CIP.

- Men rigtig mange vil også gerne bruge bestemte teoretikere i forbindelse med en større opgave og vil gerne læse dem på originalsproget for at kunne gå mere i dybden med stoffet. Det kan også være, de har valgt en toning af deres uddannelse, som kræver læsefærdigheder i andre sprog end dem, de normalt læser deres faglitteratur på. Det sidste gælder fx alle de jurastuderende, der læser international ret.

For at imødekomme de nye behov har forskerne på CIP det sidste års tid udviklet en række enkeltstående tilvalg, som netop giver de studerende læsefærdighed i henholdsvis akademisk tysk, italiensk og fransk. Hvert tilvalg giver 7,5 ECTS.

CIP-kurser for studerende

Læsefærdighed i akademisk tysk, italiensk og fransk
7,5 ECTS, enkeltstående tilvalg
Disse kurser sigter mod at udvikle læsefærdigheder, så du kan forstå, reflektere over og anvende tysk-, italiensk-, eller fransksprogede fagtekster i forbindelse med dit studium.

Akademisk engelsk – 15 ECTS
1-semesters kursus i akademisk engelsk for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet.

Skriftligt akademisk engelsk – 7,5 ECTS
1-semesters kursus i skriftligt akademisk engelsk for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet.

Workshop i skriftligt akademisk engelsk – 2,5 ECTS
En workshop i skriftligt akademisk engelsk bestående af 4 undervisningsgange for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet.

Præsentationsteknik på engelsk for BA-studerende – 7,5 ECTS
1-semesters kursus i mundtlig præsentationsteknik på engelsk for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet.

Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende – 7,5 ECTS
1-semesters kursus i skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende og full degree studerende fra hele universitetet.

Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende – 7,5 ECTS
1-semesters kursus i mundtlig præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende og full degree studerende fra hele universitetet.

Se mere på CIP's hjemmeside

Fokus på litteratur fra dit eget fag

Kurserne er lagt sådan an, at underviserne så vidt muligt forsøger at inddrage de studerende og deres egen konkrete faglighed i undervisningen. Så en litteraturvidenskabsstuderende fx kan arbejde med tekster fra sit eget fagområde.

- Det er klart, at det ikke kan lade sig gøre at være 100 procent fagnær, hvis der sidder studerende fra 15 forskellige uddannelser på kurset. Men så vil underviseren jo i stedet kunne bruge tekster fra hovedområderne og bede de studerende om selv at levere eksempeltekster. Og i selve eksamenssituationen skal den studerende faktisk selv levere en relevant tekst på fx fransk, som han eller hun alligevel skulle læse i forbindelse med et kursus, så det bliver det helt fagspecifikke ordforråd og sprog, der er fokus på, siger specialkonsulent Karsten Schou fra CIP.

Få bedre læsestrategier

Undervisningen handler dog ikke udelukkende om grammatik og ordforråd, selv om de selvfølgelig ikke er til at komme udenom, når man skal læse tekster på et fremmedsprog. Der er også et stort fokus på læsestrategier – altså, hvad man gør, når man møder en ny svær tekst.

- I stedet for at stå af med det samme, fordi det ser uoverskueligt ud, lærer de studerende at fokusere på de ting, de faktisk forstår i teksten, og tage udgangspunkt i dem. Der vil jo altid være ord i en tekst, man forstår, så det handler blandt andet om at starte der og se, hvordan man kommer videre. Men en læsestrategi handler også om, at man gør sig klart, hvad teksten skal bruges til. Skal du forstå den til bunds, eller leder du efter nogle bestemte oplysninger i den? Det er en meget stor hjælp i læsningen, og ikke kun når du læser på fremmedsprog, men en generel studieteknik, som alle kan have glæde af at lære, slutter Anne Holmen.