27. oktober 2015

Styrk din uddannelse og dit cv med et praktisk forløb

Mathilde Goldschmidt Andersen fra religionsvidenskab synes, det trækker tænder ud at tage et projektorienteret forløb og samtidig tage 15 ECTS på studiet. Alligevel ville hun ikke være erfaringen foruden. Foto: Martin Ørsted

Tekst: Tania Maria Johannesen

Karriere

Hvorfor vente til kandidatuddannelsen, når man allerede på sin bachelor kan tage et projektorienteret forløb og på en gang bruge sin uddannelse i praksis og blive udfordret på sin faglige, akademiske baggrund? Det har religionsvidenskabsstuderende Mathilde Goldschmidt Andersen valgt at gøre dette semester. Og selvom det er svært at få til at hænge sammen med 15 ECTS ved siden af, fortryder hun ikke.


Mathilde Goldschmidt Andersen er på 3. år af sin bacheloruddannelse i religionsvidenskab. I løbet af fjerde semester overvejede hun at tage en orlov, fordi hun trængte til at lave noget mere praktisk og få en pause fra studierne:

- Det var ret sent, at det gik op for mig, at jeg havde mulighed for at tage et projektorienteret forløb som mit tilvalg. Jeg synes ikke, det var noget, vi som studerende var blevet præsenteret for. Det handlede mere om, hvilke fag man skulle vælge, hvis man ville være gymnasielærer, husker hun.

I maskinrummet hos Afrika Kontakt

Alligevel fik hun til et oplæg med studievejledningen opsnappet, at der måske var en åbning. Samtidig havde en af hendes veninder allerede på sin bachelor i filosofi taget et projektorienteret forløb hos solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, og Mathilde Goldschmidt Andersen valgte at gå i hendes fodspor.

Projektorienteret forløb
vs. praktik

Et projektorienteret forløb er et ulønnet forløb, fx i en virksomhed eller organisation i eller uden for Danmark.

Alle kandidatstudieordninger på HUM rummer muligheden for at tage 15 eller 30 ECTS-point som projektorienteret forløb. Det er også muligt at tage et projektorienteret forløb som en del af sit bachelortilvalg.

Da projektorienterede forløb er ulønnede og ECTS-givende, har du ret til SU under forløbet i modsætning til, hvis du er i lønnet praktik.

De fleste institutter har fælles retningslinjer for projektorienteret forløb, fx antal arbejdstimer og omfang af afsluttende rapport.

Læs mere på din uddannelsesside i KUnet under 'Uddannelsens forløb'.

- Jeg kendte organisationen – og havde længe haft lyst til at være aktiv. Og så så jeg det som en god mulighed for at prøve kræfter med arbejdet på en mere seriøs måde og komme helt ind i maskinrummet af organisationen og fordybe mig i det og finde ud af, hvordan strukturerne er, fortæller hun.

Kommunikation og kampagner

Afrika Kontakt er en lille organisation med fire deltidsansatte, 160 frivillige, aktive medlemmer og to universitetspraktikanter. Mathilde Goldschmidt Andersen er i afdelingen for kommunikation, politik og kampagne. Hun skriver blandt andet nyhedsbreve og pressemeddelelser og har en del opgaver relateret til det kommende klimatopmøde Cop21 i Paris, bl.a. produktion af informationsfilm og planlægning af stordemonstration.

- Vi laver en masse lobbyarbejde og politikarbejde og arrangerer forskellige events i Danmark og taler med politikerne – prøver i det hele taget at påvirke dagsordenen i Danmark til fordel for vores partnere i de Afrikanske lande. Det er meget politisk, og det synes jeg er megadejligt, forklarer Mathilde Goldschmidt Andersen, der altid har interesseret sig for udenrigs- og udviklingspolitik. Den akademiske baggrund kommer hende også til gode i det politiske arbejde:

- Jeg bliver inddraget rigtig meget i processen omkring at finde ud af, hvordan organisationen skal forholde sig til forskellige politiske beslutninger, eller hvordan et emne skal gribes an, og der føler jeg, jeg hurtigt kan overskue kompliceret materiale og finde ud af, hvad der er væsentligt og hvad der ikke er. Der har jeg en indgangsvinkel fra mit humanistiske religionsstudie, jeg kan bruge. Men jeg bliver også på en måde konfronteret med, at jeg ser verden gennem nogle bestemte briller, og der findes rigtig mange andre tilgange til problemstillinger. Det handler ikke kun om at være kristen eller muslim. Det handler også om naturresurser, penge og multinationale selskaber. Det er fedt et få åbnet øjnene op for det.

Gode råd fra AC-vejlederen

Læs interviewet med Dorthe Rozalia Horup, AC-vejleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Hun giver en række gode råd omkring planlægning, tidsstyring, fordele og faldgruber til dig, der overvejer et projektorienteret forløb i det kommende semester.

Samtidig nyder hun, at det ikke bare handler om viden for videns skyld, men om at viden skal bruges i en konkret sammenhæng:

- Det er fedt at få en specialviden om afrikansk politik og bare blive klogere i det hele taget og samtidig at sætte det ind i en konkret kontekst, så man faktisk kan køre en kampagne, skrive nogle artikler eller arrangere et stormøde.

15 + 15 = alt for meget

Mathilde Goldschmidt Andersen er ansat 32 timer om ugen. Hun får 15 ECTS for forløbet, og for at være fuldtidsstuderende skriver hun derfor sit bachelorprojekt sideløbende. Hun har arrangeret, at hun har en ugentlig ’bachelordag’, hvor hun ikke arbejder hos Afrika Kontakt, og hun har måttet skære sit studiejob som handicaphjælper ned til kun tre vagter om måneden. Alligevel synes hun, det er svært at finde tid til at fokusere på bachelorprojektet:

- Jeg har fundet et emne, som jeg synes er ret interessant, og som jeg egentlig rigtig gerne vil fordybe mig i, men det bliver bare nødt til at komme i anden række. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at det skal være sådan. Hvis man skal have en rigtig mulighed for at finde ud af, hvordan en arbejdsplads fungerer og få det helt ind under huden og tage det seriøst som en del af ens uddannelse, så synes jeg, det er svært at få det til at hænge sammen med, at man skal tage 15 point udover det. Fremdriftsreformen har gjort det svært for os studerende, vurderer hun.

Mathilde Goldschmidt Andersen er træt af, at man ikke længere har fleksibiliteten til fx at kunne udskyde sit BA-projekt, mens man er i praktik - som man kunne før fremdriftsreformen trådte i kraft. Foto: Martin Ørsted

Den religionsstuderende oplever også, at det er svært for værtsorganisationen at vænne sig til, at de studerende har så meget andet ved siden af, selvom kollegerne som udgangspunkt selvfølgelig er forstående

- Der foregår bare meget fra dag til dag, og når det er så lille et sted, får man meget ansvar og bliver inddraget i mange ting, så den dag jeg ikke er der, går der også hurtigt nogle timer med at svare mails og snakke i telefon, fortæller hun.

Fleksibiliteten er væk

Det til trods vil hun dog ikke undvære det projektorienterede forløb, og hun er afklaret med, at det måske får konsekvenser for hendes bachelorprojekt:

- Det er noget, jeg har tænkt en del over. Men jeg synes, at det at være hos Afrika Kontakt vægter højere, fordi jeg får noget helt andet ud af det. Jeg kommer jo til at skrive flere store opgaver senere, og det går jo ikke ud over andre end mig selv, hvis mit bachelorprojekt ikke bliver det bedste i verdenshistorien. Så vil jeg altså meget hellere give den rigtig gas med praktikken, hvor jeg har noget ansvar, og hvor andre er afhængige af mig og det, jeg laver, og hvor jeg ikke bare sidder og læser i en bog om minoriteter ude på læsesalen på ToRS. Men det er da virkelig træls, at man ikke kan begge dele – eller bare vælge det ene og eksempelvis udskyde sin bachelor, som man har kunnet indtil fremdriftsreformen trådte i kraft. Det er ikke længere så fleksibelt at være studerende.

Mathilde Goldschmidt Andersen synes, at andre studerende, der overvejer et projektorienteret forløb, bare skal kaste sig ud i det. Hun anbefaler dog, at de kontakter den organisation eller virksomhed, de skal være hos for at undersøge muligheden for en deltidsstilling.