20. november 2015

Studerende dykker ned i depressioner og udgiver bog

Af Marie-Elisabeth Lei Holm

Bogudgivelse

En gruppe studerende fra litteraturvidenskab har netop udgivet bogen 'Depressionsscener i samtidslitteraturen'. Den handler om, hvordan kunsten kan være med til at belyse, hvad depression egentlig er for en størrelse.De to KA-studerende i litteraturvidenskab, Line Larsen og Jonas Hellesøe Christensen, møder mig i Café Mødestedet. Med sig har de den færdige udgave af 'Depressionsscener i Samtidslitteraturen'. Det er titlen på den bog, som de, sammen med deres medstuderende Eva Magelund Krarup og Leyla Tamer, har redigeret og fået udgivet på IKK-tryk.

Litteraturvidenskabsstuderende Jonas Hellesøe Christensen og Line Larsen har sammen med deres medstuderende Eva Magelund Krarup og Leyla Tamer redigeret bogen 'Depressionsscener i Samtidslitteraturen'.

IKK-tryk er navnet på Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs serie af studenterudgivelser, og bogen om depressioner og litteratur er skrevet og redigeret af de fire studerende i forlængelse af kurset: ’Going nowhere, slow – depressionsscener i samtidig litteratur og kultur’, som blev udbudt i foråret på IKK af ph.d.-stipendiat Mikkel Krause Frantzen.

 

Eksaminer blev til en bog

Og nu, efter intense debatter om blandt andet depressionens forbindelse til samfundets ’lykketvang’, en masse skriveri og en sommerferie, der stod på redigering og korrektur, ligger bogen langt om længe klar til at gøre os alle sammen klogere på, hvorfor vi behøver litteraturen og kunsten til at forklare, hvad depression egentlig er for en størrelse.

På litteraturvidenskab er der en tradition for, at nogle kurser udmønter sig i udgivelser, og senest er det altså depressionsbegrebet i litteraturen, som er blevet underlagt en nøjere granskning – først til seminartimerne og nu i trykt antologiform. Processen har været præget af en stor indsats fra de studerendes side, forklarer Line Larsen:

- Initiativet kom fra vores underviser Mikkel Krause, men efterfølgende har vi studerende stået for det hele. Vi var nogle stykker der, på trods af advarslen om en stor arbejdsbyrde, meldte os frivilligt til at redigere stoffet. Og så gjorde vi det på den måde, at de andre studerende skulle sende artikelforslag til os, som vi efterfølgende kom med feedback på.

Jonas Hellesøe Christensen supplerer:
- Fordi Mikkel gav os mulighed for, at vores eksamensopgave godt måtte være udformet som en artikel, behøvede det ikke at involvere ekstraarbejde for de studerende at deltage i projektet. Flere afleverede bare den samme tekst til bogen, som de havde afleveret til deres eksamen, så det var jo meget smart.

Man behøver kunst for at forstå depression

Mikkel Krause Frantzen har skrevet indledningen til bogen, og her argumenterer han for, at moderne samfund installerer en form for ’lykkepåbud’ i sine borgerne, fordi kapitalistisk produktion og jagten efter profit forudsætter sunde og raske borgere, der står op af sengen om morgenen og ikke hænger for meget med mulen.

Depressionsscener i samtidslitteraturen

Antologi redigeret af litteraturvidenskabsstuderende Jonas Hellesøe Christensen, Eva Magelund Krarup, Line Larsen og Leyla Tamer.

Udgivet på IKK-Tryk, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 2015.

Bogen koster 75 kr. og kan købes i Det Humanistiske Fakultets webshop, i Publikom på humaniora og i Møllegades Boghandel på Nørrebro. 

Line Larsen og Jonas Hellesøe Christensen forklarer, at de i løbet af kurset har beskæftiget sig indgående med depressionen som en form for modstand over for det krav om, at vi hele tiden skal være lykkelige og succesrige. Samtidig slår de begge fast, at depression selvfølgelig ikke en eftertragtet tilstand at være i for den enkelte, men at kunsten kan give os nogle tilgange til et fænomen som depression, der siger noget interessant om samfundet:

- De æstetiske greb giver os nogle måder at forstå depression, ja i det hele taget at forstå verden på, som mange andre videnskaber simpelthen ikke kan levere. Det er simpelthen ikke nok med symptomatiske begreber som nedtrykthed og tristhed, når man skal forklare, hvad en depression er, og hvad den gør ved et menneske. Det er nogle følelser, der ikke kan rummes af et klinisk sprog, påpeger Jonas Hellesøe Christensen, hvorefter Line Larsen overtager:

- Det er derfor, vi i bogen har valgt at analysere, hvordan forskellige litterære værker af forfattere som fx Michel Houellebecq og David Foster Wallace beskriver den depressive tilstand. Her kan man nemlig finde nogle tilgange, der er helt anderledes end de naturvidenskabelige ræsonnementer – fx at depression nogle gange kan være en frugtbar kunstnerisk tilstand, og at man ikke kun skal forsøge at flygte fra en depression, men at depressionen også af og til skal have lov til at udfolde sig, fordi den er en reaktion på et samfund, der ikke lader os dvæle ved ting.

Et selvtillidsboost

De to litteraturvidenskabsstuderende er enige om, at arbejdet med bogen har givet dem nogle kompetencer, som de ikke ville have fået ud af et almindeligt kursus:

- Det kan godt være, at vi bliver vildt gode til at skrive akademiske opgaver på studiet, men det er jo bare ofte ikke det, man skal på den anden side, når man bliver færdig, understreger Line Larsen, hvorefter Jonas Hellesøe Christensen supplerer:

- Ude i virkeligheden skal man jo i højere grad arbejde med at omsætte teoretiske spørgsmål til nogle mere jordnære og konkrete problemstillinger, og det synes jeg dette kursus og det efterfølgende arbejde med bogen har givet os meget træning i.

De er begge enige om, at det kunne være rigtig fedt, hvis endnu flere kurser på litteraturvidenskab og humaniora generelt mundede ud i konkrete produkter, så man som studerende får erfaring med andre udtryksformer end den skriftlige akademiske opgave og det mundtlige oplæg.
- Arbejdet med bogen har helt klart givet mig et fagligt selvtillidsboost, afslutter Line Larsen.