20. oktober 2015

Nyt KA-tilvalg zoomer ind på verdens byer

På sommerskolen 'Urban Culture in Theory and Action' i sommer fik 38 danske og internationale studerende en forsmag på, hvad det nye KA-tilvalg i Global Urban Studies kan tilbyde. Foto: Nathalie Wachotsch

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl

Uddannelse

Vi lever i en urbaniseret verden. Mere end halvdelen af jordens befolkning bor i byer, og læser man statistikkerne, vil det tal blive ved med at stige. Med urbaniseringen følger kulturelle forandringer og sociale udfordringer. Global Urban Studies, et nyt fag på HUM, imødekommer udviklingen og sætter verdens byer på det humanistiske skema.


- Byerne har for længst overhalet landet som den dominerende ramme for menneskelig sameksistens. Derfor er det også vigtigt at have humaniora med på byforskningen, lyder det fra Rasmus Christian Elling. Han er adjunkt ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og initiativtager til HUM’s nye KA-tilvalg Global Urban Studies, som udbyder kurser, seminarer og sommerskoler med verdens byer i centrum.

En humanistisk disciplin

Forskning i byer er langt fra en ny disciplin, heller ikke på humaniora på KU.

Humanister har længe udforsket det urbane møde mellem historie, sprog, medier, kunst og kultur. I 2014 oprettede Det Humanistiske Fakultet Urban Culture Lab med lektor i bystudier og moderne kultur Henrik Reeh i spidsen. En indsats, som har til opgave at samle og synliggøre fakultets forskning på området, som i sin tværfaglige natur er spredt ud over institutterne.

HUM-studerende har også kunnet fordybe sig i studiet af byer med det fælleseuropæiske masterprogram 4 Cities, som udbydes på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Uddannelsen foregår i København, Bruxelles, Wien og Madrid og giver dermed de studerende et europæisk perspektiv på bystudierne.

Global Urban Studies

I forårssemestret 2016 udbydes KA-tilvalgsfaget Global Urban Studies til 15 ECTS.

Faget er åbent for alle KA-studerende og findes på undervisnings-tilmeldingen.

Fagene på Global Urban Studies kan tages hver for sig eller samlet som en tilvalgspakke (med tilvalgsfaget og de to sommerskoler) på 30 ECTS.

Læs mere om uddannelsen på urban.tors.ku.dk og følg den på Facebook.

Det globale i fokus

Fælles for de humanistiske studier af det urbane er tanken om, at byens egentlige liv er det, der foregår mellem bygningerne. Det handler om de mennesker, som bruger byerne. Det er også tilgangen på det nye tilvalg i Global Urban Studies.

Men hvor byforskningen traditionelt oftest har studeret byer i en europæisk eller vestlig kontekst, eller har fokuseret på spektakulære storbyer, så sigter Global Urban Studies mod at skabe en ægte global tilgang til studiet af verdens byer.

- Vi kunne godt tænke os et studie, hvor man giver de studerende nogle værktøjer, der fungerer – uanset i hvilken del af verden, de studerer, eller uanset hvilken by eller hvilket byrum, de fokuserer på, fortæller Rasmus Elling og forklarer, at fagets forankring på ToRS giver gode vilkår for at skabe et ægte globalt studie.

- Vi tog teten på ToRS, fordi vi har muligheden for at lave et rigtigt globalt fag. Her har vi folk, der arbejder med byer vidt forskellige steder; Mellemøsten, Indien, Usbekistan, Kina, Sydøstasien, Mellemamerika osv. Det gør, at vi har mulighed for at lave et ægte globalt bystudie.

Fart på urbaniseringen

Ser man på verdens udvikling, giver det god mening at brede bystudierne ud, så de i større omfang inkluderer ikke-vestlige lande. Ifølge FN vil den hurtigste urbanisering frem mod 2050 finde sted uden for Vesten, i Asien og Afrika. Alene i Kina vil der i 2050 ifølge fremskrivningerne bo 292 millioner mennesker i byområder, imens Nigeria når op på 212 millioner. Indien topper listen med hele 404 millioner byboere i 2050.

Byen som optik

Den hastige urbanisering skaber både sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forandringer. Emner, som traditionelt hører under hvert sit akademiske fagområde, og som derfor er blevet studeret uafhængigt af hinanden. Global Urban Studies giver mulighed for, at de studerende kan dykke ned i det hav af tematikker, som er på spil i verdens byer og belyse dem med relevant teori – om det så skal hentes fra kulturvidenskaberne, etnografien, politologien, radikal geografi eller en anden akademisk disciplin.

- Bystudier er en rigtig god optik, hvormed man kan fokusere på nogle ofte ret komplicerede emner – byen sætter problemerne på spidsen, forklarer Rasmus Elling. Han har selv har brugt studiet af specifikke byer i Mellemøsten til at forstå nogle mere generelle historiske udviklinger, senest i et forskningsprojekt om den iranske olieby Abadan som, viste det sig, gemte på vigtig indsigt i både kapitalisme, imperialisme, socialisme og nationalisme.

Det urbane spil

En anden af de tilknyttede undervisere på Global Urban Studies er postdoc på ToRS Dan Hirslund. Hans fokusområde er Sydøstasien, særligt Nepal. Her bruger han også byen til at udforske samfundets dynamikker, og han har bl.a. undersøgt, hvordan politiske bevægelser tranformeres, når de bevæger sig fra land til by. For Dan Hirslund er byen ikke blot en optik til at studere tendenser i samfundet, han finder også det urbane interessant, fordi det i sig selv stiller nogle særlige  betingelser for det politiske liv. Der er noget andet og mere på spil i det urbane rum.

- Man får udstillet nogle dynamikker i byerne, som er anderledes end dem på landet, fordi det urbane typisk er mere politisk intenst, og fordi der er mere kapital i omløb. Og så er byerne anderledes ved, at det er her man finder en middelklasse. Så byerne er ikke bare en optik for samfundet, de har også deres egne dynamikker, som man kan studere, forklarer han.

Flere studier i urbanitet

Sommerskoler

I sommeren 2016 afholder ToRS to sommerskoler: ‘Urban Culture in Theory and Action’ og ‘Urban Life Across the Globe: Activism and Change in a World of Cities’.

Læs mere om sidste års sommerskole i 'Urban Culture in Theory and Action' - eller se videoen fra sommerskolen.

Tilmeldingen til sommerskolerne bliver åbnet i løbet af foråret 2016.

Urban Culture Lab

Indsats på HUM, koordineret af Henrik Reeh, lektor i bystudier og moderne kultur på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), der samler og synliggør HUM's urbanitetsforskning.

Læs mere på hum.ku.dk/forskning/tvaergaaende/urban
 
4 Cities

Masterprogram, der udbydes på IKK. Uddannelsen foregår i København, Bruxelles, Wien og Madrid og giver de studerende et europæisk perspektiv på bystudierne. Læs mere på www.4cities.eu/universities

Kathmandu, Kairo og Kampala

De regionale studier, som ToRS udbyder, fx Asienstudier, Østeuropastudier og Mellemøststudier, gør det muligt at studere geografisk afgrænsede områder ud fra forskellige faglige vinkler. Den disciplin trækker Global Urban Studies også på, når man giver de studerende mulighed for at beskæftige sig med specifikke byer. Er det Kathmandu, Kairo eller Kampala man finder interessant, er der mulighed for at nørde igennem netop på det punkt. Men studierne bør altid være med det globale for øje, forklarer Dan Hirslund.

- Vi kan ikke forstå vores eget område, hvis ikke vi nogen gange stiller os uden for det. Ved at studere byer i andre dele af verden kan man se nogle urbane forhold, som faktisk har nogle af de samme baggrunde som man finder i sit eget felt, fx politiske transitioner, relationerne mellem stat og militær, byernes historiske udviklinger osv.

Et felt på tværs

For Rasmus Elling spiller den tværkulturelle tilgang også en vigtig rolle i arbejdet med byer.

- Det urbane er i stigende grad et tværkulturelt forskningsfelt. De kulturanalytiske og komparative kompetencer vi udvikler på ToRS er meget nyttige i et byperspektiv. Hvis man fx vil arbejde med integration i en byramme, med kulturudveksling eller med samarbejder mellem byer, så har vi på ToRS nogle helt unikke kompetencer, forklarer han, inden han understreger, at Global Urban Studies både er åbent for studerende fra andre institutter og for forskere udefra, som kan bidrage til fagets udvikling.

- Det er selvfølgelig forankret på ToRS, men vi ser det som et fag for hele humaniora.

En verden af muligheder

Selvom Global Urban Studies trækker på de klassiske humanistiske discipliner, så er det ikke planen, at faget skal blive inden for murene på Det Humanistiske Fakultet.

- Vi kigger på, hvordan byer former mennesker, og hvordan mennesker former byer, og der mener vi, at humaniora har en masse ting at byde på, siger Rasmus Elling og fortsætter:
- Men vi ser også et felt åbne op, som rækker ud over humaniora. Lige nu har vi et samarbejde med sociologi og Afrikastudier om en ny sommerskole ’Urban Life Across the Globe: Activism and Change in a World of Cities'. Og på sommerskolen ’Urban Culture in Theory and Action’, der blev afholdt for første gang i sommer, har vi et samarbejde med ikke-akademiske aktører, herunder det kreative fællesskab PB43 og musikfestivalen Strøm.

- Vi forudser også et øget samarbejde med institutioner uden for KU på det nye tilvalg. Det kan fx være kommuner, private selskaber eller internationale organisationer, som er interesserede i at tage imod de kandidater, vi kommer til at uddanne, og som har specialisering inden for humanistiske og tværfaglige tilgange til byer.