2. september 2015

5 millioner kr. årligt til studiemiljøet på HUM

Studieliv

Studiemiljøet får et løft fra en særlig pulje fra KU's bestyrelse i disse år.

Af Pernille Munch Toldam

Fem millioner kr. om året til studiemiljøaktiviteter. Det er, hvad humaniora får fra bestyrelsens særlige studiemiljøpulje 2014-2016. Pengene bliver fordelt mellem institutterne på HUM, der således årligt får hver 750.000 kr. øremærket studiemiljøet.

- Lykke Friis har, lige siden hun tiltrådte som prorektor i 2013, haft fokus på studiemiljøet. Og nu har KU’s bestyrelse sat 20 millioner kr. om året af til studiemiljøet på fakulteterne 2014-16 – og fordi pengene bliver fordelt efter studenterbestand, får HUM flest penge. Det er mange penge, og det betyder, at vi kan rykke på det psykosociale studiemiljø, forklarer HUM’s prodekan for uddannelse, Jens Erik Mogensen.

Flagskibet QA

Ansvaret for studiemiljøet på fakultetet har tidligere både ligget på institutterne og i forskellige af fakultetets centrale afdelinger, men nu bliver arbejdet koordineret.

 

HUMrådspuljen

Ud over bestyrelsens særlige studiemiljøpulje har der også tidligere været en central studiemiljøpulje på KU, som de studerende selv har kunnet søge. Denne pulje er nu lagt ud på fakulteterne. På HUM har den gået under navnet HUMrådspuljen, og den var der i 2015 ansøgningsfrist til i marts. Fakultetet er ved at samle op på erfaringerne fra denne uddeling og overvejer pt., hvordan det skal gribes an i 2016.

 

- Vi har nedsat en styregruppe for studiemiljøet, som jeg er formand for, og som derudover består af fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, prodekan Julie Sommerlund og så selvfølgelig nogle studerende. Det er dem, der har de gode ideer, og som er garanter for, at vi rammer rigtigt i arbejdet, forklarer Jens Erik Mogensen og fortsætter:

- For at gøre processen så ubureaukratisk som muligt, og for ikke at gøre den fakultetsstyret, har vi rullet pengene ud til institutterne og forankret arbejdet der. Hvert institut får der­for 750.000 kr. per år i en treårig periode, men det er op til institutterne selv at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Kravet er bare, at det bliver besluttet i grupper, sammen med de studerende, hvad pengene skal gå til, siger prodekanen og nævner mentorprogrammet QA, der sidste år fik KU’s internationale studiemiljøpris, som et eksempel på en succes, der udspringer af studiemiljøpuljen.

- QA må nok siges at være vores største studenterdrevne succes til dato. De har gjort det virkelig godt. Men pengene kan bruges til mange forskellige initiativer og til at understøtte både større og mindre aktiviteter. Der er meget, der falder ind under studiemiljø, siger Jens Erik Mogensen.