4. september 2015

Få pensum-puslespillet til at gå op med en ordentlig studieteknik

Af Diana Skyum

studieliv

Bøger og kompendier er købt, pensum er printet ud, og alt, hvad du skal lære det næste halve år, ligger klar foran dig. Men hvordan kommer man egentlig i gang og igennem studiestakken? Line Sander, underviser hos kursusvirksomheden SUPPLEMENT, anbefaler, at du går professionelt til værks og arbejder efter puslespilsmetoden: Skab dig et overblik, sortér i brikkerne, lav rammen og fyld den ud – én brik ad gangen.

Hvordan er man egentlig studerende? Det der med fredagsbarer, SU-budgetter og det aka­demiske kvarter giver næsten sig selv. Men essensen af et studieliv – at studere – er ikke nødvendigvis så let, som det lyder. Universitetet er noget andet end gymnasiet. Her hedder det undervisning, undervisere og forberedelse frem for timer, lærere og lektier. Og man er selv ansvarlig for at få lært noget.

Det kan derfor være svært at vide, hvor man skal starte, når man har mindst tre års studier foran sig.

Line Sander, cand.comm., direktør og underviser i kursusvirksomheden SUPPLEMENT og medforfatter til bogen ”Studieteknik – vejen til et effektivt studium”, har gennem de sidste ti år bl.a. undervist københavnske studerende i studieteknik. For teknikken, den skal være i orden.

Få brikkerne på bordet

- Den store udfordring er, at man som studerende skal gå professionelt til værks. Det er nødvendigt at lægge en strategi og bryde arbejdsprocessen ned – som om den er et hus, der skal bygges eller et puslespil, der skal lægges, begynder Line Sander og uddyber:

Væn dig til mindst en gang om ugen at afsætte lidt tid til at opsummere inden for dine forskellige fag – hvad har du overordnet set lært?

Line Sander

- Man starter med at hælde brikkerne ud på bordet, så stiller man kassen op og kigger på det samlede billede. Så sorterer man alle de blå, alle de røde, alle hjørnebrikkerne og kanterne, så bygger man rammen rundt, og så kigger man igen – er der noget, der er nemt at starte med? Dét er en strategi og en tilgang, siger hun.

Hvis man ikke lægger en plan, men bare starter fra en ende af, svarer det til at tage en tilfældig puslespilsbrik og forsøge at lægge den rigtigt, mener Line Sander.

- Man frarøver sig selv et kæmpe overblik, hvis man ikke tager sig tiden til at lægge en plan. Brug dine pensumlister, og læs din studieordning. Lav en ugeplan, hvor dagene er delt op i tre-fire hapser og vælg, hvor meget tid du afsætter til studie, til sport, til afslapning og samvær med vennerne, siger hun.

Når rammen er lagt

Selv med en udførlig studieplan og de bedste intentioner kan motivationen og koncentrationen falde. Pludselig står opvasken og lokker, netbanksbesøg bliver til en ren fornøjelse, og du får ordnet alt det, du ikke skulle.

God studieteknik

1. Lav en strategi.
2. Gør èn opgave færdig ad gangen.
3. Brug pauser aktivt.
4. Find din læringsstil.
5. Find din egen notatteknik.
6. Repetér løbende.

- Mange har en tendens til at lave task-swap­ping, som er det, der sker, når vi har gang i tre-fire opgaver på samme tid og springer imellem dem, hver gang vi går lidt i stå. Det er enormt spolerende for koncentrationen, og det tager tid og kvalitet ud af vores arbejde, fortæller Line Sander og råder til, at man gør én opgave færdig ad gangen.
Samtidig er det styrkende for koncentrationen, hvis du holder en masse pauser og tænker din læsning som intervaltræning:

De fire læringsstile

1. Visuel - brug farver.
2. Auditiv - vælg de rette lydlige omgivelser.
3. Taktil - brug legetøj.
4. Kinæstetisk - bevæg kroppen.

- I stedet for at køre en maraton på tre-fire timer uafbrudt, hvor koncentration langsomt men stabilt falder, så kør på i 20, 40 eller 45 minutter og hold derefter en pause. Pausen skal dog være en rekreativ pause på to-fem minutter, hvor hjernen får ro til at fordøje stoffet. Der må gerne komme input til kroppen, så du kan spise, drikke og hoppe, men der må ikke komme nye input til hjernen, så ikke noget med at tjekke mails eller Facebook eller tænde for fjernsynet, råder hun.

Det betyder dog ikke, at du skal gå en hel dag uden Facebook. Din læsning og dine pauser skal bare disciplineres.

- Læs gerne tre timer om formiddagen, hvor du holder de små pauser undervejs. Og hold så en lang frokostpause, hvor du kan give den gas med alt, hvad du har brug for af Facebook, Instagram osv. Bagefter lukker du ned og tager igen tre timer med små pauser, hvor du får værnet om de hjerneaktiviteter, der kræver koncentration, siger Line Sander.

Find din egen læringsstil

Både når det gælder studieplads, læseform, notatteknik og læringsstil, er det forskelligt, hvad der virker for folk. Det kan derfor være en stor hjælp på koncentrationen, hvis du bliver bevidst om, hvilke af de fire læringsstile der fungerer for dig: Er du visuel, auditiv, taktil eller kinæstetisk? Ifølge Line Sander har de fleste en kombination af to-tre læringsstile, mens kun de færreste har én.

- Er man visuel, støtter man koncentrationen ved at have to-fire farver, som man tager noter med, skriver med og overstreger med. Farverne til hjernen gør, at man kan strække koncentrationen. Er man auditiv, skal man derimod tænke over, hvad der auditivt sker i rummet. Nogle foretrækker at høre instrumentalmusik, andre kan slet ikke tåle det, fortæller hun og fortsætter:

- Er man taktil, skal man have noget at pille ved – legetøj simpelthen, som man kan sidde og dimse med, mens kinæstetikere skal bruge kroppen. Anskaf en yogabold, som du kan sidde på, når du læser. For selvom det lyder fjollet, kan man skærpe koncentrationen ved at være i bevægelse, siger Line Sander.

Husk krymlet

Ligesom studietiden skal struktureres, skal notaterne og notatteknikken også sættes i system. Beslut derfor, hvornår du er digital, og hvornår du er analog og vær konsekvent med din beslutning. Tænk i farver, når du noterer, og brug de samme farver til overstregning af fx årstal, forfattere og citater hele studiet igennem. Desuden, fremhæver Line Sander, skal man huske ikke at glemme krymlet:

- Mange studerende er stærkt fokuserede på at få fat i den hardcore teori. Men vi glemmer ofte at notere stikord til al den gode krymmel, som underviseren leverer – alle historierne og eksemplerne. Og det er synd og skam, for det er faktisk dem, din hjerne husker. Så få et enkelt stikord eller to på historierne. Når du så skal til eksamen et halvt år senere, kommer teorien til dig båret af den gode historie, siger Line Sander og fremhæver, at det er vigtigt at få repeteret det, man lærer, i løbet af semestret.

- Vi husker bedst de ting, som er blevet gentaget. Så når du kommer fra en forelæsning, så brug med det samme et par minutter på at repetere, hvad var egentlig essensen her? Og væn dig til mindst en gang om ugen at afsætte lidt tid til at opsummere inden for dine forskellige fag – hvad har du overordnet set lært? Tag gerne én repetition, hvor du tænker det, én, hvor du skriver det, og én, hvor du siger det, afslutter Line Sander.

Tips til læsningen

Tip: Er du bagud med læsningen?

Har du alt for sent opdaget, at du mangler at læse 40 sider til næste morgens forelæsning, så er der ingen grund til at give op. Du kan stadig nå at forberede hjernen.

- Lav en minimumslæsning, en skimning af teksten, og gerne så hurtigt som muligt. Det gælder om at give hjernen så meget tid som muligt til at bearbejde. Så skim hellere teksten, inden du lægger dig til at sove, for så har hjernen noget at bearbejde, både når du falder i søvn, spiser morgenmad, går i bad og cykler til universitetet, fortæller Line Sander.

Tip: Øg din læsehastighed

Ifølge Line Sander er der meget at hente både i timer og forståelse, hvis du lærer at læse hurtigt.

- Hvis man øger sin læse-hastighed med 20-30 pct., er konsekvensen ofte, at man får øget sin læseforståelse, og at man får et bedre læseflow. Så man i virkeligheden forstår teksterne bedre, fortæller Line Sander.

Der findes forskellige teknikker til at træne og øge læsehastigheden. Undersøg, hvordan du kan øge din læsehastighed, og få mere ud af læsningen på kortere tid.

Tip: Sådan kommer du igennem svært eller tørt stof

Er stoffet svært, uoverskueligt eller bare utrolig kedeligt, kan det være en fordel at bryde arbejdet op i endnu mindre bidder. Brug æggeuret, og arbejd i intervaller af 20 minut­ter eller mindre, hvis det bliver nødvendigt.

- Nogle gange skal arbejdsfaserne være så små og over­skuelige, hvis det, vi sidder med, er voldsomt irriterende, forklarer Line Sander.