2. september 2015

Hvordan er det nu lige, det er med ...

Af Tania Maria Johannesen og Cecilie Maria Rosenkvist Levin, Uddannelse & Studerende

Uddannelse

Uddannelsesområdet har stået højt på den politiske dagsorden de seneste år. Både politikerne på Christiansborg og ledelsen på Københavns Universitet har haft travlt med at søsætte nye initiativer, der skal bringe studietiden ned under de godt syv år, det i dag tager en gennemsnitlig humaniorastuderende at gennemføre en universitetsuddannelse. De nye tiltag har stor betydning for dit studieliv.

I forbindelse med folketingsvalget i juni har Esben Lunde Larsen (V) afløst Sofie Carsten Nielsen (R) i ministerstolen på universitetsområdet, og det kommer med stor sandsynlighed til at betyde flere ændringer de kommende år. Men hvor meget er rygter, og hvad er egent­lig realiteterne, når det kommer til rammerne for din uddannelse lige nu og her? Her får du et brush-up af reglerne på nogle af de områder, der har fyldt i debatten:

Undervisningstilmelding

Studerende på Københavns Universitet skal være fuldtidsstuderende. Det betyder, at du skal være tilmeldt kurser svarende til 30 ECTS-point hvert semester. Nye bachelorstuderende bliver automatisk tilmeldt. Det betyder, at du ikke kan være deltidsstuderende, med mindre du er indskrevet gennem Åbent Universitet. I forbindelse med undervisningstilmeldingen til dette semester var der 3.600 studerende på Det Humanistiske Fakultet, der ikke meldte sig til nok kurser. De studerende er blevet tilmeldt kurser af administrationen, så de kommer op på 30 ECTS.

Omprøver

Fra dette semester (efterår 2015) er det ikke længere muligt at afmelde prøver. Når du er tilmeldt et kursus, er du også automatisk tilmeldt prøven, og du kan ikke vælge at udskyde den til et senere semester. Dumper du, vil du automatisk blive tilmeldt omprøven i samme eksamenstermin. I forbindelse med eksamen denne sommer (2015) blev der afholdt cirka 20.000 ordinære prøver og cirka 2.000 omprøver.

Orlov

Du kan holde orlov i op til to semestre i løbet af din uddannelse uden særlig begrundelse. Du skal dog mindst have gennemført første år af din bacheloruddannelse/første semester af din kandidatuddannelse, før du kan få orlov. Når du holder orlov, kan du ikke gå til eksamener eller undervisning, få vejledning eller modtage SU. Hvis du skal på barsel, gælder der særlige regler, som du kan finde på din uddannelsesside i KUnet.

Specialeperioden

Du har som udgangspunkt seks måneder til at skrive dit speciale fra den dag, specialekontrakten bliver underskrevet. Du skal dog have gennemført hele din kandidatuddannelse inden for 2½ år svarende til 5 semestre fra din studiestart, og derfor kan dit speciale senest afleveres den sidste dag i din indskrivning. Underskriver du specialekontrakten senere end seks måneder før din maksimale studietid udløber, får du altså kortere tid til at skrive specialet.

Overførsel af kurser fra tidligere uddannelser (startmerit)

Studerende, der starter på en ny uddannelse, har fra 2014 skullet oplyse, om de tidligere har bestået eksamener på en universitetsuddannelse, der ikke er afsluttet. Har de det, bliver det vurderet, om de prøver, de allerede har bestået, kan indgå i den uddannelse, de skal i gang med. Det er studienævnet, der vurderer det. Alle bacheloruddannelser på Det Humanistiske Fakultet har 45 ECTS tilvalg, hvor studerende skal tage kurser på andre fag. Tilvalget er fredet, og der vil ikke blive overført kurser fra tidligere uddannelser hertil, med mindre du specifikt beder om det.