2. september 2015

Lektor med klasseværelse i ørkenen

Arkæologi

Lektor Tobias Richter fra nærorientalsk arkæologi er ansvarlig for udgravningerne i den jordanske Harra-ørken. Han fortæller her om Shubayqa-udgravningen, som de arkæologi-studerende har deltaget i.

Af Signe Bager Christensen

Kan du beskrive Shubayqa-udgravningen?

- The Shubayqa Archaeological Project er en udgravning af bopladser i Jordans nordøstlige og øde Harra-ørken.

- I området, der ligger 130 km nord for den jordanske hovedstad Amman, er der bevaret enestående spor efter menneskelig beboelse så langt tilbage som for 15.000 år siden.

- Vi koncentrerer os i øjeblikket om at udgrave to forhistoriske pladser, som var beboet mellem 13.100 og 8.500 f.Kr. Udgravningerne har her afsløret spor efter beboelse, som viser, at folk i denne periode skiftede fra at leve som jæger-samlere til at leve som agerbrugere. Ud over udgravningerne har vi til opgave at kortlægge landskabet og lave detaljerede sedimentanalyser (analyser af partikler som fx løst sand, red.) for at rekonstruere områdets forhi­storiske miljø.

- Projektet finansieres af Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation, Det Danske Institut i Damaskus og H.P. Hjerl Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning. Der er tilknyttet frivillige studerende fra nærorientalsk arkæologi på ToRS, og en gang imellem også studerende fra forhistorisk arkæologi på SAXO, samt studerede fra andre europæiske og amerikanske universiteter.

Hvad er jeres hidtil vigtigste fund?

- Et af hovedformålene med udgravningerne er at forstå forholdet mellem klimaforandringer og overgangen til agerbrug, som fandt sted for 10.000 år siden i Mellemøsten.

- Udgravningerne har afsløret resterne af to forskellige bopladser; den ene af dem blev brugt af de sidste jæger-samlere i regionen, og den anden tilhørte de allerførste agerdyrkere. Ud over velbevarede stenstrukturer er et af de vigtigste kendetegn ved pladserne de enestående gode forhold til bevaring af forkullede forhistoriske planterester. Det hører til sjælden­hederne at finde organisk materiale i udgravninger fra denne periode.

- Ved hjælp af intensiv prøveudtagning og sofistikerede konserveringsteknikker har vi været i stand til at bevare en masse planteefterladenskaber fra udgravningerne. Det materiale studerer vi nu i laboratoriet, og det vil med tiden give os et enestående indblik ikke bare i den forhistoriske vegetation og det forhistoriske miljø, men også i, hvordan overgangen til plantedyrkning er foregået på et tidspunkt, hvor folk for første gang begyndte at producere deres egen mad. Det giver os mulighed for at se sammenhængen mellem klimaforandringer og menneskenes reaktion på dem.

Hvad er projektets fremtidsudsigter?

- Vi er i øjeblikket ved at planlægge flere udgravninger i Qa’ Shubayqa i 2016 og 2017. Vi er også i færd med at studere de enorme mængder genstande og andre materialer, vi har taget med tilbage til laboratoriet i København. Det står allerede nu klart, at vores arbejde i det nordøstlige Jordan ikke bliver færdigt, før vi løber tør for midler i 2017. Vi skal derfor snart i gang med at søge om flere penge, så vi kan fortsætte vores undersøgelser.