2. september 2015

Mentornetværk på KU’s ’finanslov’

The QA Programme

Mentorprogrammet QA har på få år udviklet sig fra at være et græsrodsinitiativ til at være en integreret del af humaniora. Hvert semester arrangerer QA madaftener, hytteture, cykelture og faglige arrangementer for de mange udvekslingsstuderende, der hvert semester kommer til KUA. Humanist har talt med foreningens initiativtager og næstformand Michael Hockenhull om programmets succes.

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, litteraturvidenskabsstuderende

Michael Hockenhull har for kort tid siden afleveret speciale i filosofi om, hvordan man kan måle humanioras værdi ved hjælp af digitale metoder. Ved siden af studierne har han arbejdet som vejleder for udvekslingsstuderende – og i det hele taget været en helt ’almindelig’ studerende. Hvis ikke det lige var fordi, at han sammen med seks medstuderende har startet QA, der nok er den mest succesrige studenterdrevne forening på KUA i mange år.

Hvorfor navnet QA?

Navnet ’The QA Programme’ indeholder ud over det åben­lyse spørgsmål-/svarelement også en lydlig henvisning til det fakultet, som huser netværket. Prøv selv at sige det hurtigt!

Vil du være med?

Skriv til qaprogramme@qaprogramme.dk, tilmeld dig nyhedsbrevet på qaprogramme.dk/newsletter eller like QA på facebook.com/qaprogramme.

I løbet af det seneste år har programmet håndteret mange hundrede mentorer og mentees og stået for en lang række faglige, sociale og kulturelle aktiviteter på og uden for campus. Ved sin fødsel i 2013 blev programmet tildelt en startpulje på 250.000 kr., og fra sidste år har den faste aftale med fakultetet været, at QA hvert kalenderår har 100.000 kr. at gøre godt med.

Ifølge aftalen med fakultet skal QA på den baggrund også varetage nogle fastlagte arrangementer, som fx en velkomstmiddag for de udvekslingsstuderende og en rundvisning på campus. Men disse events udgør kun en brøkdel af programmets samlede aktiviteter. Michael Hockenhull fortæller, at netværket i forårssemestret 2015 afholdt hele 39 forskellige arrangementer i dets faglige, sociale og sproglige fora, hvoraf det sidstnævnte er tænkt som et forum, hvor de studerende kan lære hinanden deres forskellige modersmål og på den måde ’udveksle’ sprog.

En forpligtelse at hente i lufthavnen

Grunden til, at man i QA kan overskue så mange arrangementer, fortæller Michael Hockenhull, er, at de studerende selv står for meget af organiseringsarbejdet:

- Når man melder sig som mentor, bliver alle delt ind i grupper, og alle grupper står så for at afholde minimum 1-2 arrangementer i løbet af et semester, fortæller han.

 QA huser for øjeblikket:

  • 68 mentorer
  • 231 udvekslings-mentees
  • 108 full degree mentees
  • Medlemmer fra over 40 lande

Næsten fyrre filmaftener, fester, debatarrangementer og rundvisninger er det altså foreløbig blevet til i 2015, og alle arrangementerne er velbesøgte, understreger Michael Hockenhull. Tyve af arrangementerne har været åbne for alle studerende, ikke bare de internationale, så på den måde er programmet med til at skabe et levende og aktivt studiemiljø til gavn for alle studerende på KUA, danske såvel som udenlandske.

Ud over de mange arrangementer, som mentorerne og deres mentees selv står for at organisere, er der nogle faste grundpiller i programmets aktiviteter. Det er for eksempel en ufravigelig tradition, at mentorerne henter deres nyankomne mentees i lufthavnen og sørger for at installere dem i deres nye kollegieværelse eller lejlighed.

Udvekslingsstuderende har brug for empati

QA Programme

  • Grundlagt som frivillig forening i juni 2013 på baggrund af en bevilling fra dekanatet og HUMrådet og med midler fra Rektoratets Ekstraordinære Studiemiljøpulje.
  • Drevet af en frivillig bestyrelse med 15 medlemmer.
  • Vinder af KU's Internatio­nale Studiemiljøpris 2014
  • Vinder af Academic Books’ ’Det Gode Projekt’ 2014
  • Har for nyligt etableret sin egen alumneforening ’QA Alumni’, der hjælper med at holde kontakten ved lige mellem tidligere medlemmer, og som arrangerer reunion-fester.

Traditionen med at hente mentees i lufthavnen er ifølge Michael Hockenhull rigtig vigtig, fordi det får de udvekslingsstuderende til at føle sig velkomne og giver dem en fornemmelse af, at de ikke er mutters alene i det nye land, de er ankommet til.

- Udvekslingsstuderende har allermest brug for empati. Det, at de gennem QA-netværket har nogen , de kan gå til med alle slags spørgsmål og problemer – som kan være alt fra hjælp til at købe ind, melde sig til eksaminer og til at oprette en bankkonto – betyder rigtig meget for dem, forklarer Michael Hockenhull og pointerer samtidig, at de studerende, der melder sig som frivillige mentorer, ofte selv tidligere har været på udvekslingsophold eller planlægger at tage ud at rejse på et senere tidspunkt:

- Vores mentorer er derfor som udgangspunkt meget interesserede i internationalisering, og mange af dem ved måske selv, hvordan det er føle sig lidt tabt på gulvet i et nyt land, og den erfaring kan de tage med sig i deres eget mentorarbejde.

’Vi, der studerer kultur og sprog, bør være bedst til internationalisering’

Ideen om at starte et netværk med fokus på udvekslingsstuderende kom, efter at Michael Hockenhull havde besøgt CBS og set, hvordan de der håndterede nye studerende fra udlandet:

- De var vildt tjekkede til at danne netværk og til at tage sig godt af de studerende – og jeg kan huske, at jeg tænkte: På KUA studerer vi altså sprog og kultur, vi skal da være de bedste til at håndtere udvekslingsstuderende fra andre kulturer og med forskellige sproglige baggrunde!

Med økonomisk støtte fra KU, dekanatet og HUMrådet gav Michael Hockenhull sig i samarbejde med en række andre studerende til at skabe fundamentet for QA-programmet. Siden har programmets bestyrelse blandt andet været på studietur til Edinburgh University hos en tidligere mentee og lært om, hvordan de håndterer udvekslingsstuderende der, vundet to studiemiljøpriser og er blevet lykønsket af selveste Dronning Margrethe ved den officielle ceremoni til KU’s årsfest.

Ikke alle drikker alkohol

Det er med andre ord ikke småting, det ambitiøse QA-program har opnået på bare to år, men Michael Hockenhull understreger, at det er mere jordnære ting, som optager ham og øvrige QA-medlemmer i deres daglige arbejde:

Udvekslingsstuderende har allermest brug for empati. Det, at de gennem QA-netværket har nogle, de kan gå til med alle slags spørgsmål og problemer – som kan være alt fra hjælp til at købe ind, melde sig til eksaminer og til at oprette en bank­konto – betyder rigtig meget for dem

Michael Hockenhull, initiativtager til QA Programme

- For eksempel kan det være en udfordring, at de udvekslingsstuderende kommer fra meget forskellige baggrunde og derfor har helt forskellige sociale normer. Mange af de asiatiske studerende drikker for eksempel ikke alkohol, og i den forbindelse har det været vigtigt for os at sige, at vi skal være et rummeligt program frem for fx at stå fast på danske festtraditioner.

QA har på den baggrund skruet lidt ned for aktiviteter, der involverer alkohol, så ikke-alkohol-drikkende studerende ikke behøver at føle sig forkerte eller udenfor. Men Michael Hockenhull understreger samtidig, at der stadigvæk er masser af plads til at give den gas til QA’s fester og til at drikke, hvis man har lyst.

God erfaring til cv’et

Processen med at tilgodese forskellige behov hos de studerende har udstyret Michael Hockenhull med en god portion erfaring i at lede og skære igennem, men også med en masse viden om almindelige arbejdsgange i foreninger – her­under afholdelse af generalforsamlinger, koordineringsarbejde og samarbejde med eksterne partnere.

Og selvom arbejdet med QA er og har været frivilligt hele vejen igennem, er der ingen tvivl om, at en baggrund i QA pynter gevaldigt på cv’et. Flere har fået deres nuværende fuldtidsjob på baggrund af deres erfaring med bestyrelsesarbejdet i QA, fortæller Michael Hockenhull. Selv er han så glad for programmet, at han er fortsat lidt med det frivillige arbejde, selvom han for nylig er blevet ansat som fast underviser på IT-Universitetet.

Med statistikker, der viser, at KUA fremover vil modtage i omegnen af 500 udvekslingsstuderende årligt, og at op imod halvdelen af de indskrevne danske studerende fra KUA på et tidspunkt selv tager ud i verden, er der ingen tvivl om, at QA-programmet er kommet for at blive.