2. september 2015

Mød tutorerne

Studieliv

Mens de fleste studerende tager et velfortjent pusterum i løbet af sommeren, gør en flok studerende hvert år det absolut modsatte. Fakultetets 204 tutorer (plus en del hjælpetutorer) har i det meste af august været i fuld gang med at planlægge studiestarten for fakulte­tets 2.309 nye studerende. Humanist har mødt fem af tutorerne til en snak om, hvad der får dem til at knokle, mens mange andre lader op.

Af Pernille Munch Toldam

Anne Dehlie Glædesdahl


Læser litteraturvidenskab på 5. semester. Er tutor for 2. gang

Hvorfor har du valgt at være tutor?

- Det har jeg, fordi jeg håber og tror, at jeg derigennem kan give noget tilbage til mit studie. Jeg tror, at den afgørende forskel mellem de studerende, der vælger at færdiggøre deres uddannelse, og dem, der desværre dropper ud undervejs, ligger i, at den studerende føler sig velkommen og hjemme helt fra begyndelsen. Det kan fx være ved at få etableret et godt socialt netværk, få opbygget en tryghed omkring universitetet og blive introduceret til, hvor udfordrende og givende det kan være at læse på en videregående uddannelse. Det er denne forskel, jeg som tutor gerne vil bidrage til at tydeliggøre, så så mange som muligt får en god oplevelse af at starte på KU.

Hvad består arbejdet som tutor primært i?

- Arbejdet består først og fremmest i at være tilgængelig for de nye studerende. Dels i forhold til konkrete spørgsmål om læseplaner, undervisning, pensum, afleveringer, KUnet og diverse sociale tilbud på uddannelsen – men at være tutor er også en hjertesag, og for mange af de nye studerende er man som tutor primær kontaktperson de første uger af studiestarten. Det er en tillidssag at få de sociale dynamikker til at spille og samtidig en konstant øvelse i at se og imødekomme konflikter, før de opstår.

Hvor meget tid bruger man på at være tutor?

- Én gang tutor altid tutor. Tutorrollen varer hele året og er ikke et job, man får fri fra. Heldigvis gør de fleste af os det, fordi vi ikke kan lade være.

Hvad er for dig det vigtigste ved dit arbejde som tutor?

- Det største (og sværeste!) arbejde synes jeg ligger i at være primærperson for en gruppe nye studerende i de første hektiske uger, hvor man skal finde en balance mellem sit eget personlige drive og engagement ved at møde nye mennesker og samtidig holde fokus på gruppens egen dynamik. Det kan af og til være svært at holde sig på afstand og ikke at blande sig for meget! Det vigtigste er helt sikkert, at man som tutor er bevidst om det ansvar, der følger med jobbet, og at man går til det med glæde og utrættelig energi! Fællesskabet mellem tutorerne er også vigtigt. Uden en velfungerende tutorgruppe at støtte mig til ville jeg nok selv have meget svært ved at gennemføre rollen som tutor.

Hvad håber du på, at du kan bidrage med og give til de nye studerende?

- Jeg håber først og fremmest på, at jeg, ved at præsentere de nye studerende for resultaterne af et velfungerende og dedikeret tutorarbejde, kan vise den nye årgang, at vores sociale miljø på studiet er åbent for alle, og at vi har et stort ønske om, at de får lyst til at deltage i det. På den måde håber jeg at kunne vise de nye studerende, hvad det er for et fantastisk studie, de har valgt, og at man selv som tredjeårsstuderende i rollen som tutor stadig kan glæde sig mindst lige så meget til studiestarten, som de nye studerende forhåbentlig gør.

Line Gudsø


Læser lingvistik på 3. semester. Er tutor for første gang

Hvorfor er du tutor?

- Jeg er vildt glad for mit studie, og jeg havde selv en rigtig god oplevelse med studiestarten, da jeg startede sidste år. Den oplevelse vil jeg rigtig gerne give videre. Det betyder meget, at man kommer godt i gang og får nogle venner, for det sociale er en stor og vigtig del af ens studieliv. Derudover kan jeg godt lide at interagere med mennesker – og at have overblik. Meget af tutorarbejdet handler om at tage ansvar og sørge for at gøre nogle andre trygge og at give dem en god oplevelse. Og det kan jeg ret godt lide.

Hvad består tutorarbejdet primært i?

- Lingvistik er et lille fag, så derfor arbejder vi sammen med tutorerne på finsk og indoeuropæisk, som er de to andre små fag på Institut for Nordiske Studier og Sprogvi­denskab (INSS). Vi har lavet en profil på de sociale medier, som vi kalder ’Findolingo’, og i rusmaterialet til de nye har vi opfordret dem til at melde sig ind i Facebook-gruppen, hvor vi i løbet af sommeren har lagt billeder og lidt tekster op. Det gjorde tutorerne også sidste år, og det var rigtig rart, at man allerede følte sig lidt introduceret til det nye, inden man startede på studiet – og at man kunne se, at det hele ikke var så farligt.

- Størstedelen af arbejdet ligger i august og selvfølgelig især i introugen og under rusturen. I løbet af introugen er der masser af faglighed, men det er også vigtigt, at der er plads til at have det sjovt og hyggeligt. Vi har også fokus på, at dem, der ikke er fra København, også får en god start og en fornemmelse af, at de ikke er alene i byen. Derfor tager vi også på kanalrundfart o.l., så vi får set noget af byen i fællesskab.

Hvor meget tid bruger man på at være tutor?

- Vi får løn for 75 timer, men man bruger mere tid end det. Man skal ikke være tutor for pengenes skyld, men fordi man synes, det er sjovt, og fordi man gerne vil lære de nye at kende. Selvom det er intenst, er det ikke hårdt. Der er selvfølgelig en masse arbejde i det, men først og fremmest er det rigtig sjovt og hyggeligt, og det der med at hjælpe andre og gøre dem glade er meget tilfredsstillende. I introdagene er man på hele tiden, så det er lidt hårdt, men man ved jo, hvad man går ind til, og man gør det, fordi man kan lide det.

Hvad er for dig det vigtigste ved dit arbejde som tutor?

- Fordi lingvistik er sådan et lille fag, er det super vigtigt, at vi lærer hinanden at kende på tværs af årgangene. Og det mål har man som tutor muligheden for at understøtte. Det er også vigtigt at lære de studerende på finsk og indoeuropæisk at kende, for det er med til at skabe et bedre studiemiljø, hvis vi er lidt flere.

Hvad håber du på, at du kan bidrage med og give til de nye studerende?

- Jeg håber at kunne give dem en god introduktion til studiet, så de får skabt nogle bånd til hinanden fra starten. Og så håber jeg, at de føler sig trygge ved os tutorer og ved, at de altid kan komme til os med spørgsmål. Et af målene er også at få dem til at føle sig som en del af instituttet (INSS, red.) og fakultetet. På et lille fag som lingvistik kan man meget hurtigt komme til at føle sig meget lille i den store sammenhæng, men det forsøger vi at gøre op med.

Nicolai Hingel


Læser klassisk græsk med sidefag i kunsthistorie. Er tutor for første – men formodentlig ikke sidste – gang.

Hvorfor er du tutor?

- Førstehåndsindtrykket er jo altid det vigtigste, og hvis jeg kan bidrage til at gøre studiestarten til en god oplevelse for de nye studerende, er det da dét, jeg skal. Og jo flere mennesker man kender i fredagsbaren, des bedre.

Hvad består tutorarbejdet primært i?

- Det involverer naturligvis en del møder, hvor det meste af planlægningen bliver diskuteret, og oven i det kommer også skriveri af velkomstbrev samt ruspjece. Men vi tager selvfølgelig udgangspunkt i tidligere års program, så vidt muligt, så vi ikke starter fra scratch hver gang.

- Vi er to tutorer på klassisk græsk og latin, men vi har et tæt samarbejde med tutorerne på klassisk og forhistorisk arkæologi, så i alt er vi ni tutorer, som repræsenterer de her fire små fag på Saxo-Instituttet.

Hvor meget tid bruger man på at være tutor?

- Min ansættelseskontrakt lyder vist på 100 timer +/-, men jeg har ærlig talt ikke tal på det. Det varierer også en del, alt afhængig af hvor mange poster du nu har påtaget dig. Men vi har jo været i gang med planlægningen siden april, og jeg har kunnet passe mine studiejobs sideløbende, så det er sgu til at holde ud.

Hvad er for dig det vigtigste ved dit arbejde som tutor?

- Nu er det jo ingen hemmelighed, at græsk og latin er relativt små fag, så at kunne etablere et godt kendskab og samarbejde til de andre studerende, både tutorer og nystartede, har helt klart været en vigtig del af arbejdet.

Hvad håber du på, at du kan bidrage med og give til de nye studerende?

- Jeg håber da på at give dem et hyggeligt rusforløb og forhåbentlig få dem til at hænge ud på campus efter endt undervisning. Vores studentercafé, Café Helga, holder jo fx åbent alle hverdage 09-17!

Nomi Simone Forchhammer


Læser film- og medievidenskab på 5. semester. Er tutor for anden gang

Hvorfor er du tutor?

- Jeg kan tydeligt huske, hvor fantastiske mine egne tutorer var over for mig, da jeg selv startede på studiet. Den følelse af tryghed og forståelse, som de gav mig, ville jeg enormt gerne give videre til næste kuld studerende – dels fordi jeg på en eller anden måde følte, at jeg skyldte noget, men også for at vise, hvor vigtigt et godt hold tutorer er for ens studietid, og for at sikre mig, at de nye studerende bliver taget imod på bedste vis.

Hvad består tutorarbejdet primært i?

- Der er mange forskellige arbejdsopgaver. Men vi har det overordnede ansvar for alt det praktiske i forhold til at modtage de nye studerende: vi læg­ger budget, kontakter sponsorer, booker lokaler, laver vagtplaner over, hvem der skal gøre hvad, hvornår, hvordan og i hvilke sammenhænge. Det er et enormt planlægningsarbejde, men når rammerne er på plads, har vi de bedste forudsætninger for at tage imod de nye studerende og hjælpe dem med at integrere sig socialt og fagligt i deres nye tilværelse som universitetsstuderende. Det er lettere sagt end gjort, og jeg tror ikke på, at der er én rigtig måde at gøre det på. Alle tutorer (såvel som alle mennesker) er forskellige og kan bidrage med deres til at skabe det perfekte introforløb. Derfor kan arbejdet som tutor både bestå i at hjælpe en forvirret nytilkommen med den bedste cykelrute fra KUA til Nørrebro (sådan var det for mig) eller med at skabe den helt rette stemning til de sociale arrangementer, der gør, at russerne føler sig tilpas og velkomne i det nye fælleskab.

Hvor meget tid bruger man på at være tutor?

- Pyyyha …! MEGET! Planlægningsarbejdet begynder allerede i april, og hele august måned går mere eller mindre med tutor-forberedende arbejde og arrangementer. Efter rusforløbet stopper man heller ikke med at være tutor. Op til eksamenerne hjalp jeg og en masse af tutorerne fra sidste år russerne med det, de havde brug for.

Så jeg tør ikke tælle timer på tutorarbejdet. Men egentlig synes jeg også, at det er forkert at definere det hele som reelt arbejde, for meget af det sociale er jo lige så givende for mig som for russerne. Men man skal ikke vælge tutorarbejdet pga. timelønnen.

Hvad er for dig det vigtigste ved dit arbejde som tutor?

- For mig er det vigtigste ved at være tutor at være der og at være imødekommende og forstående over for alle de russer, der starter på studiet. Man skal signalere, at ingen spørgsmål er for tåbelige, og at det selvfølgelig er ok ikke at kunne finde ud af at studere med det samme. Jeg tror, der er en del af dem, der starter, som regner med, at man skal kunne det hele med det samme. Så når vi tutorer er der til at vise, at det at studere er en (til tider) besværlig proces, så tager det måske toppen af den stress, der er forbundet med det at være uni-studerende.

Hvad håber du på, at du kan bidrage med og give til de nye studerende?

- Jeg håber, at de nye studerende vil se tilbage på deres rusforløb med samme glæde og begejstring, som jeg selv har gjort. Jeg vil gerne give dem en masse gode oplevelser og få dem til at forstå, at studielivet handler om meget mere end bøger og forelæsninger. Jeg håber at kunne engagere de nye studerende til at deltage i så mange studiemæssige fællesskaber som muligt, ligesom jeg selv har gjort det. For det er de fællesskaber, der har hjulpet mig igennem de svære tider på studiet. Derudover håber jeg også meget på, at min glæde for mit studie og studiemiljø smitter af på dem.

Sofie Clara Overskov Greisbøl


Læser dansk på 3. semester. Er tutor for første gang

Hvorfor er du tutor?

- Det er jeg først og fremmest, fordi jeg brænder for at være med til at give de nye studerende på dansk den bedst tænke­0ige start på studiet. Selv havde jeg et virkelig godt rusforløb, hvor jeg følte, at mine tutorer gjorde en forskel for min start på dansk. Det var tydeligt at mærke, at de ville os og var der for vores skyld – men samtidig kunne man også mærke, at tutorerne efter den intense forberedelsesperiode inden vores rusuge var blevet rystet så godt sammen, at de nu havde et helt specielt sammenhold. Det sammenhold ville jeg også opleve, hvilket også var en af grundene til, at jeg blev tutor.

Hvad består tutorarbejdet primært i?

- Det helt primære job er jo at sørge for, at de nye studerende får den bedste start og bliver introduceret bedst muligt til studiet.

Hvor meget tid bruger man på at være tutor?

- Jeg har ikke gjort mit arbejde op i timer og minutter, men det har krævet noget tid. Særligt i august har der været nogle ting at se til som fx uddannelsesdage og planlægning af rus-ugen. Derudover har vi tutorer været på en sommerhustur, og før sommerferien var der også nogle møder og noget planlægning. Men hvis du spørger mig, så har det været det hele værd.

Hvad er for dig det vigtigste ved dit arbejde som tutor?

- Det absolut vigtigste for mig er, at de nye studerende bliver godt introduceret til studiet. Det er vigtigt, at de føler sig trygge ved omgivelserne og faciliteterne, men også ved os, så de kan komme til os, hvis de har spørgsmål, hvis der opstår problemer, eller hvis de bare har behov for en snak.

Hvad håber du på, at du kan bidrage med og give til de nye studerende?

- Jeg håber, at jeg vil formå at give de nye studerende et realistisk billede af, hvordan det er at gå på universitetet. Der er mange måder at studere på og mange måder at klare sig godt igennem studiet på. Selv kom jeg med den tro, at man kun kunne klare sig igennem ved at læse 40 timer om ugen og ved kun at få 12-taller. Men jeg lærte hurtigt, at det at læse på universitetet er meget andet end det at studere.