10. februar 2016

Studerende, kend dit KU-lingo!

KU-lingo

Sidste sommer startede 2309 studerende på Det Humanistiske Fakultet. Alle trådte de ind i en verden, hvor en ny, og til tider mystificerende, terminologi huserer. Læs Humanists korte lingo-guide til syv af de vigtig­ste begreber på uni og bliv begrebstjekket – uanset om du er KUA-rookie eller en ældgammel KUA-rotte.

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, litteraturvidenskabsstuderende

Studieordning

Din studieordning ligner et uskyldigt pdf-dokument, men er intet ringere end en guide, der udførligt beskriver, hvordan alle dine fag – og dermed dit liv – kommer til at forløbe i de kommende år. Her kan du læse om forskellen på at skrive speciale under prøveform A og prøveform B og blive klogere på alt fra praktik og valgfag til opgaveformalia og meritmuligheder. I eksamensperioder er studieordningen des­uden go-to-dokumentet af dem alle, for det er studieordningens faglige målbeskrivelser, der får det sid­ste ord i forhold til bedømmelsen af en eksamenspræstation – også i forbindelse med eksamensklager. De individuelle studieordninger kan findes på hum.ku.dk. → uddannelser → studieordninger. Hvis du ikke allerede har downloadet den, så gør det nu. Som i nu.

VIP

Fancy forkortelse for det videnskabelige personale på uni, fra ph.d.’er over lektorer til professorer. Er fælles om at se tænksomme ud i kan tinekøen og vide utrolig meget om ting, almindelige mennesker ikke vidste eksisterede. Husk, at du altid kan sende en mail til din under viser, hvis du har et spørgsmål til et kursus eller eventuelt høre, om du må kigge forbi vedkommendes kontor på et tidspunkt, så du lige kan få vendt Kants metafysik én gang til. VIP er mennesker som os andre – og modsat folketroen bider de (fleste af dem) ikke.

TAP

Lidt mindre fancy forkortelse for det teknisk administrative personale på universitetet. Kort sagt alle de mennesker, der får maskinen KUA til at køre rundt på det praktiske niveau. De melder og afmelder dig til eksamen, tager imod dine opgaver, vejleder dig om udlandsophold og hjælper dig med at finde den rigtige bog på dit lokale institutbibliotek. Selvom forkortelsen ikke er lige så glam som samlebetegnelsen for de videnskabeligt ansatte på uni, er det vigtigt at pointere, at denne gruppe mennesker er essentielle for dit liv som studerende. Det er dem, du skal sætte din lid til den dag, din computer går ned, og du ikke når at aflevere din eksamensopgave, eller du glemmer en vigtig valgfagsblanket. Så smil til din TAP er, og verden åbner sig.

Absalon

Digital platform på KUnet, hvor du kan se dine fag, under­visere og medstuderende og få beskeder om opgaver og læseplaner. Hvis din underviser er Absalon-inklineret, er det her, vedkommende lægger en note om, at du godt kan springe halvdelen af Adorno-bogen over – eller fortæller, at undervisningen er aflyst på grund af kradsbørstig halsbetændelse. To ord: Tjek Absalon!

KUnet

Hjemmeside, som alle studerende og ansatte kan tilgå via et personligt log-in. Rummer information om alt fra faglige gennembrud fra forskningen på science (NY MAMMUTART OPDAGET!) til varsler om brandøvelser og eksamensdatoer. Er også forsynet med et mailsystem, som man som studerende skal anvende i forbindelse med indsendelse af forskellige blanket­ter. KUnet’s vigtige feature er – ud over en selvbetjeningsløsning, hvor du kan se dine karakterer, printe indskrivningsbekræftelse etc. – den portal, der betegnes ’mine enheder’, hvor du kan læse alt mellem himmel og jord om lige præcis den uddannelse, du går på. Med andre ord: dér hvor studieordningen stopper, fortsætter KUnet. Mest nedtursagtige feature ved KUnet er et frustrerende konstant krav om password-ændring (Læs: denne skribents password-fantasi er o.p.b.r.u.g.t.57).

Dekan

Dekanen er chefen for det hele på KUA. Stillingen er i øjeblikket besat af Ulf Hedetoft, som har læst engelsk og historie og ved en masse om migration. Dekanen træffer og implementerer de beslutninger, som han og HUM’s direktion tager, og som har betydning for hele fakultetet. I denne udgave af Humanist bringer vi et interview med Ulf H, hvor han forklarer og uddyber fakultetets prioriteringer og økonomiske handleplaner i forbindelse med regeringens sparekrav på uddannelsesområdet (se side 6).

Studienævn

Alle institutter har et studienævn. Studienævnet er det organ, der har det overordnede ansvar for at planlægge og afvikle instituttets uddannelser (de skriver bl.a. studieordningen!) og er desuden også dem, der tager sig af ansøgninger om orlov, faglige dispensationer eller andre henvendelser fra studerende. Med andre ord et virkelig vigtigt og, skulle man måske tilføje, også relativt magtfuldt forum i forhold til dig og din hverdag. Studienævnet rummer både videnskabeligt (VIP) og teknisk-administrativt (TAP) personale samt studenterrepræsentanter. Find dit studienævn på dit instituts hjemmeside, og læs mere om dets medlemmer og mødedatoer. NB! Normalt skal studienævnet modtage en ansøgning fra en studerende i cirka 10 14 dage inden et møde for at kunne behandle den.