10. februar 2016

Sol, sommer og skole

Af Astrid Sandvad Kudahl

Uddannelse

Er semesteret kun lige gået i gang, før en travl hverdag får dig til at drømme om sommer og sol? Men ved du samtidig ikke, hvad du skal bruge din tre måneder lange sommerferie på? Så er en sommerskole på HUM måske noget for dig. Det giver både ECTS, faglig fordybelse og internationalt perspektiv.

Fuldtidsstudie, job og måske et praktikophold. Som studerende på HUM er der nok at se til. Men det er kun lige ind til eksamenerne er aflagt, og klokken ringer ud til en næsten tre måneder lang sommerferie, som for de fleste står i skarp kontrast til semesterets stress og jag.

Det er dog ikke alle, der kan holde sig fra væk fra campus hen over sommeren. Mange benytter den ekstra luft i kalenderen til at optjene ECTS-point, som kan give plads til andre aktiviteter i det følgende semester, fx et praktikophold eller et studiejob – eller som kan få dem hurtigere igennem studiet.

Sommerskoler og ECTS

ECTS-point optjent på en sommerskole overføres til det følgende efterårssemester, hvor du så kan tage tilsvarende færre point. Det er også en mulighed at tage fuld tid det følgende semester og så køre med det, der hedder ’positivt overløb’. Det vil sige, at man er foran på ECTS, så man enten kan tage færre ECTS senere i uddannelsen eller blive færdig på kortere tid.

Ifølge HUM’s prodekan for omverdensrelationer, Julie Sommerlund, er gevinsten ved at deltage i en sommerskole dog langt større end udsigten til et ECTS-forspring.

- Der er tale om intensive to-ugers forløb, som ofte er tilrettelagt på en helt anden måde end den normale undervisning. Mange sommerskoler har tværfagligt indhold, og man vil derfor opleve at studere sammen med studerende fra andre fag og møde undervisere fra andre fag, fortæller hun og fremhæver også sommerskolernes internationale studiemiljø. Sommerskolerne på HUM henvender sig nemlig både til danske og udenlandske studerende. Det skaber et internationalt miljø og giver de studerende mulighed for at møde og samarbejde med folk fra hele verden.

Sommerskole uden for HUM

Det er selvfølgelig også muligt at tage på sommerskole uden for Det Humanistiske Fakultet. På studies.ku.dk/summer/courses finder du en komplet liste over de mere end 50 sommerskoler, der bliver afholdt på Københavns Universitet i 2016.

I sommeren 2016 afholdes der fem sommerskoler på HUM. Alle sommerskolerne har engelsk som undervisningssprog. Der er ansøgningsfrist i starten af april 2016 for alle fem sommerskolers vedkommende, men kravene for at blive optaget varierer. Læs derfor nærmere om de enkelte sommerskoler i oversigten herunder.

Urban Culture in Theory and Action

8.-20. august 2016
7,5 ECTS

I et samarbejde mellem Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på HUM, den elektroniske festival STRØM og det kreative arbejdsfælleskab PB43 får deltagerne på denne sommerskole en unik mulighed for at arbejde med bykultur i en både teoretisk og praktisk kontekst. Gennem undervisning, seminarer, øvelser, workshops og feltarbejde bliver de studerende klædt på til at arbejde i feltet mellem kulturelt entreprenørskab og social innovation. Gennem kurset udarbejder de studerende deres egne ideer til, hvordan byen kan udvikles bedst socialt og kulturelt.

KA-studerende fra alle studieretninger kan søge om optagelse. Ansøgningsfrist er d. 1. april. Ansøgningsblanketten skal vedlægges en motiveret ansøgning.

Læs mere om sommerskolen på urban.tors.ku.dk

New Urban Life Across the Globe: Activism and Change in a World of Cities

25 juli - 5. august 2016
7,5 ECTS

Med udgangspunkt i det faktum, at der i dag bor flere mennesker i end uden for verdens byer, er målet med denne sommerskole at give deltagerne en indsigt i forholdet mellem det urbane og social og politisk forandring. Det skal ske gennem en både teoretisk og praktisk tilgang til byens etnografi. De studerende udvikler deres evner til at overføre humanistisk og socialvidenskabelig teori til konkrete og aktuelle forhold i verdens byer. Det sker bl.a. ved indsamling og analyse af kvalitative data fra eksempelvis byens aktivistiske miljøer.

Sommerskolen udbydes i et samarbejde mellem Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på HUM, Center for Afrikastudier på Teologi og Sociologisk Institut på Samfundsvidenskab.

KA-studerende fra alle studieretninger kan søge om optagelse. Ansøgningsfrist er d. 1. april. Ansøgningsblanketten skal vedlægges en motiveret ansøgning.

Læs mere om sommerskolen på urban.tors.ku.dk

Roots of Europe – sprog, kultur og migration

25. juli - 7. august 2016
7,5 ECTS

Hvordan kom Europa til at se ud, som det gør i dag? Det er det store spørgsmål på denne tværdisciplinære sommerskole, som forbinder lingvistik, arkæologi, antropologi og genetik i en søgen efter Europas forhistorie. Sommerskolen, som udbydes af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og er den eneste af sin slags i verden, undersøger således indoeuropæer­nes sprog, kultur og migration i et endnu nyt, tværdisciplinært samarbejde. Introduktioner til lingvistik, arkæologi og befolkningsgenetik vil klæde de studerende på til at fordybe sig i det indoeuropæiske spørgsmål fra et tværdisciplinært perspektiv.

Sommerskolen henvender sig primært til BA- og KA-stude­rende fra lingvistik, arkæologi, antropologi og genetik, men studerende fra andre studieretninger er også meget velkomne. Der er ansøgningsfrist d. 1. april ved udfyldelse af en ansøgningsblanket.

Læs mere om sommerskolen på rootsofeurope.ku.dk

Science Communication in Theory and Practice

1.-12. august 2016
7,5 ECTS

Vil du lære at kommunikere din akademiske viden og forskning ud til en bredere offentlighed? Så er denne sommerskole måske noget for dig.

Her samles studerende fra en bred vifte af discipliner med det formål at blive skarpere i deres videnskabelige kommunikation. Efter en introduktion til den videnskabelige kommunikations historie, fortælleteknik og formater skal de studerende produ­cere korte film, podcasts og artikler, som klart og præcist for­midler akademisk viden – uden at gå på kompromis med den videnskabelige kvalitet.

Sommerskolen er åben for alle KA-studerende. Ph.d.-studerende kan også ansøge, hvis kurset er relevant for deres studier. Ansøgningsfrist er d. 1. april. Ansøgningsblanketten skal vedlægges en motiveret ansøgning.

Læs mere om sommerskolen på mcc.ku.dk/education/

Phenomenology and Philosophy of Mind

15.-19. august 2016
2,5 eller 4 ECTS

Center for Subjektivitetsforskning på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling udbyder denne sommerskole, som giver indsigt i centrale emner inden for bevidsthedsfilosofi. Sommerskolen løber over fem dage og består af både forelæsninger, ph.d.-præsentationer og seminarer. På talerlisten står nogle af verdens førende forskere inden for feltet, og der er ligeledes mulighed for, at deltagerne selv kan holde oplæg.

Deltagelse i sommerskolen giver 2,5 ECTS eller 4 ECTS, hvis du selv holder et oplæg.

Sommerskolen er åben for KA-studerende og ph.d.-studerende. Postdocs kan også søge om optagelse. Der er ansøgningsfrist d. 8. april.

Læs mere om sommerskolen på cfs.ku.dk/calendar-main/2016/summer-school-2016/