11. maj 2016

MEF-Talks: 5x12 minutter koncentreret humaniora

Stefanie Reppien læser retorik på 4. semester og har været med til at planlægge MEF-Talks næsten siden begyndelsen i 2014.

Tekst: Tania Maria Johannesen
Foto: Julia Ordog

Studieliv

To gange hvert semester inviterer en gruppe studerende på MEF til faglige oplæg og debat, der samler studerende og undervisere på tværs af instituttets fem uddannelser. I morgen kan du under temaet 'inklusion og eksklusion' komme til semesterets sidste MEF-Talk.

Hvordan styrker vi kvaliteten på vores uddannelser? Det var et af de spørgsmål, Studenterrådet stillede, da de i 2014 søsatte den såkaldte kvalitetskampagne, som et modsvar til forringelser og nedskæringer på uddannelsesområdet. På Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) satte en gruppe studerende sig sammen og opfandt konceptet MEF-Talks for at styrke sammenholdet og tværfagligheden på instituttet.

Stefanie Reppien, der studerer Retorik på 4. semester, har været med næsten fra begyndelsen.

- Jeg deltog i et af de første arrangementer, da jeg var helt ny på universitetet, og jeg synes, det var virkelig fedt. Så jeg kom med i arrangørgruppen og har nu været med til at arrangere syv MEF-Talks i alt, fortæller hun.

MEF-Talks - hvad og hvornår?

Næste MEF-Talk er torsdag den 12. maj kl. 17.15 i lokale 14.3.68 på KUA2.

Tema: Inklusion og eksklusion

Oplægsholdere:
Henrik Søndergaard (film- og medievidenskab)
Poul Lübke (filosofi)
Taina Bucher (kommunikation og it)
Sofie Rosengård (pædagogik)
Agnete Christiansen (retorik)

Desuden: kaffe, snacks og spændende diskussioner

Læs mere om MEF-Talks på Facebook

MEF talks er kort fortalt et arrangement, hvor undervisere fra instituttet  holder korte oplæg om et emne, arrangørgruppen fastsætter. Der er to talks per semester, og konceptet har nu kørt i et par år og er konsolideret som et tilbagevendende og populært event på instituttet. Der dukker omkring 30-40 studerende op til hvert arrangement.

I arrangørgruppen sidder studerende fra de fem uddannelser på MEF: retorik, pædagogik, filosofi, kommunikation og it og film- og medievidenskab.

- Det er vigtigt, at vi repræsenterer hele instituttet, for de studerende der sidder i gruppen, skal kende undervisernes kompetencer, så vi målrettet kan kontakte dem, der ved noget om lige præcis det emne, vi vælger. For eksempel har vi på retorik en underviser, der går meget op i new journalism, så da vi have oprør og opgør som tema, var det oplagt at kontakte hende, så hun kunne fortælle om, hvordan new journalism var et opgør med den tids traditionelle journalistik, forklarer Stefanie Reppien.

Generelt er temaerne meget brede og giver mange fortolkningsmuligheder. Tidligere MEF talks har blandt andet handlet om vandringer, opgør og oprør og krop og køn.

- Da vi havde om krop og køn, var der en, der talte om queer-teori; en der fortalte om online dating; og et oplæg om krop og køn i komedier. Så underviserne er også rigtig gode til selv at hive fat i nogle lidt saftige emner, som passer godt til formatet.

Stramme rammer

Alle MEF talks følger et fast koncept: fem undervisere – en fra hver uddannelse på instituttet – holder et oplæg inden for dagens emne. Der er 12 minutter til hvert oplæg, så det er noget helt andet end de timelange forelæsninger, underviserne er vant til at stå for. Det er et helt bevidst valg fra arrangørernes side.

- Vi vil gerne holde det på de 12 minutter for at få noget energi ind. Hvis du kun har 12 minutter, er du nødt til at formidle på en bestemt måde. Det skal være meget skarpt og mindre teoretisk end til en forelæsning. Det fungerer også godt i forhold til, at man taler til et publikum, der ikke nødvendigvis har et fagkendskab i forvejen, fortæller Stefanie Reppien.

Og selvom professorer kan være lidt excentriske, som hun udtrykker det, og have meget på hjerte, så bliver rammerne som regel respekteret.

- De har jo også stor respekt for hinanden og vil ikke tage de andres taletid, forklarer hun.

Generelt beskriver hun stemningen til MEF talks som afslappet, fin og respektfuld. Både de studerende der arrangerer og underviserne deltager på frivillig basis. Men der er alligevel mere end den flaske vin, de får som tak for oplægget, på højkant.

- Der er begyndt at komme flere og flere undervisere til MEF talks. De kommer og lytter til deres fagfæller, og det er vi selvfølgelig superglade for. Vi har lidt det indtryk, at de ikke har så meget tid til tværfaglig diskussion i deres travle hverdag, så det er også et rum, hvor de kan få inspiration og blive opdateret på, hvad de andre går og laver.

Tværfagligt udbytte

MEF talks er også med til at samle de studerende på tværs af instituttets fem uddannelser, og det har hele tiden været et mål for arrangørerne.

- Der er selvfølgelig en social ting i det. Vi hygger os, og nogle gange er der torsdagsbar efterfølgende. Men der er også et meget stort fagligt udbytte, og jeg har flere gange brugt de ting, jeg har hørt til MEF talks, i forbindelse med mit eget fag. Vores institut hænger jo sammen, så der kan sagtens være et oplæg om en teoretiker, vi også bruger – måske bare på en lidt anden måde – på retorik. Man får et bredere perspektiv på nogle emner, fortæller Stefanie Reppien.

Og det er ikke kun MEF-studerende, der kan få udvidet perspektivet. Alle er velkomne til MEF talks, og Stefanie Reppien er ikke i tvivl om, at studerende fra andre fagretninger også vil få noget med hjem.

- I stedet for at gå til fem oplæg på fem dage, så får du noget her, der måske ikke er så dybdeborende, men som giver en indførsel og flere forskellige vinkler på et emne og pirrer din nysgerrighed. Og de fag, vi har på MEF, er jo på en måde meget grundlæggende og relevante for mange humanistiske uddannelser. De fleste skal på et eller andet tidspunkt lære fra sig. Det handler pædagogik og didaktik om. De fleste skal kommunikere – som man lærer om på retorik og kommunikation og it. Og de fleste har et videnskabsteoretisk grundlag. MEF Talks er helt klart relevant for alle, konkluderer hun.