17. juni 2016

Humanister i praktik

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl

Praktik

Hvert semester forlader mange humaniorastuderende fakultetets trygge rammer og begiver sig ud i praktik. Her afprøver de deres kompetencer, får praktiske erfaringer og et indblik i, hvad der kan vente efter endte studier. Humanist har snakket med nogle af de seje praktikanter – måske kan de give dig inspiration til et praktikforløb?


Nanna Fusager Larsen, studerer BA i musikvidenskab, praktik i Huset-KBH

Hvad laver du i din praktikstilling?

- Jeg er kommunikationspraktikant og beskæftiger mig primært med sociale medier, men jeg er også inde over andre projekter, fx et lyddesignprojekt.

Hvordan bruger du dine kompetencer fra studiet?

- Jeg bruger min viden og kritiske sans fra studiet, når jeg reflekterer over processer og traditioner i en kulturinstitution.

Hvad tager du med dig videre fra praktikken?

- Jeg har fået en masse viden og kompetencer, som jeg ikke havde i forvejen. Fx har jeg lært at lave kommunikationsstrategier og at reflektere og være kritisk over for indhold på de sociale medier, og så har jeg været tovholder på større projekter, skrevet nyhedsbreve og redigeret hjemmeside.

Vil du anbefale dit praktiksted?

- Ja, i høj grad! Det er et enormt inkluderende og åbent sted, som giver mulighed for, at man kan prøve ideer af og være mere kreativ end rammerne på studiet typisk tillader. Og så får man masser af ansvar.

Kirsten Ida Enemark, studerer BA i dansk og retorik, praktik på Debatten på DR2

Hvad laver du i din praktikstilling?

- Jeg læser en masse artikler og debatindlæg, ser nyheder, læser tweets og finder ud af, hvilke politiske emner, der er mest aktuelle den pågældende uge. Bagefter ringer jeg til politikere, meningsdannere, forfattere og forskere og laver præ-interview med dem, og så skriver jeg manus sammen med værten Clement Kjersgaard og vores chefredaktør.

Hvordan bruger du dine kompetencer fra studiet?

- Jeg bruger det, jeg har lært om mundtlig og skriftlig kommunikation, når jeg interviewer folk, og når jeg skriver manus. Og så bruger jeg mine researchkompetencer, når jeg skal finde viden om alt fra landbrugspakke til kongehuset på tur i Saudi Arabien.

Hvad tager du med dig videre fra praktikken?

- Alt! Mit netværk er blevet udvidet helt enormt, jeg har fået en fantastisk introduktion til den politiske verden og fundet ud af, at jeg utvivlsomt skal arbejde med politisk kommunikation eller journalistik. Det er en vidunderlig indsigt at få, inden man starter på sin kandidat.

Vil du anbefale dit praktiksted?

- I allerhøjeste grad. Man får mulighed for at udfordre sig selv hver dag, hvis man tør. Jeg er blevet støttet i mine ideer, opmuntret til at opsøge nye navne og rost, når jeg har taget chancer. Og så har jeg fået lov til at tilrettelægge mit helt eget program. Det er verdens bedste praktiksted!

Peter Birch, historie, studerer KA i historie, praktik på den danske ambassade i Japan

Hvad laver du i din praktikstilling?

- Jeg varetager public diplomacy for ambassaden. Dvs. at jeg er med til at gøre opmærksom på et lille land som Danmark i et stort land som Japan. Næste år fejrer Danmark og Japan 150 års jubilæum for diplomatiske forbindelser, og der skal være forskellige kulturelle events i Danmark og Japan, som jeg er med til at forberede. Jeg er også med til arrangementer på ambassaden og møder både her og ude i byen. Der er generelt stor adspredelse i opgaverne.

Hvordan bruger du dine kompetencer fra studiet?

- Historiestudiet har givet mig en god forståelse for kulturelle forskelle verden over, og det bruger jeg i min praktik i Japan - et land, hvis historie i høj grad har haft indflydelse på kulturen og opfattelsen af Vesten. Mange ting giver bare bedre mening, når man kan sætte det i en historisk kontekst.

Hvad tager du med dig videre fra praktikken?

- Det, at der bliver regnet med min indsats, og at jeg har et ansvar, er med til at modne mig til arbejdsmarkedet. Og så lærer jeg en masse af at arbejde i udlandet, fx om hvordan arbejdskulturen er i et land som Japan.

Vil du anbefale dit praktiksted?

- Ja! Jeg kan ikke understrege nok, hvor stor en oplevelse det er at tage en praktik i udlandet. Og det giver de danske ambassader god mulighed for. Når man arbejder på en ambassade, får man en stor ansvarsfølelse, fordi man er udsendt af Udenrigsministeriet og officielt repræsenterer Danmark.

Mads Moritzen Bak, studerer BA/KA kommunikation & it, praktik på DR Sporten

Hvad laver du i din praktik?

- I de første to måneder arbejdede jeg som journalist. Jeg ringede til kilder, skrev artikler og researchede. Men i øjeblikket er min primære arbejdsopgave at få integreret DR Sportens podcast på de sociale medier.

Hvordan bruger du dine kompetencer fra studiet?

- På studiet beskæftiger jeg mig blandt andet med, hvordan mennesker og digitale medier spiller sammen. Det har givet mig en forståelse for, hvordan man leverer indhold i forskellige sammenhænge, og det har jeg fået mulighed for at afprøve i praksis på DR Sporten.

Hvad tager du med dig videre fra praktikken?

- Jeg har lært, hvordan man vinkler journalistiske historier og fået et indblik i, hvordan et stort mediehus som DR arbejder.

Vil du anbefale dit praktiksted?

- Bestemt. Jeg har fået lov til at skrive artikler og arbejde professionelt med sociale medier, hvilket også var mit formål med praktikken.

Andreas Nabil Younan, studerer KA i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk), praktik på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Hvad laver du i din praktik?

- Jeg bistår to seniorforskere, som beskæftiger sig med det felt, jeg studerer – nemlig Mellemøsten. Jeg laver litteratursøgninger og gennemlæser, udvælger og bearbejder relevant materiale.

Hvordan bruger du dine kompetencer fra studiet?

- Jeg bruger dagligt mine arabiske sprogkundskaber til at udvælge, læse og bearbejde kilder og materiale, som kan være relevant for forskningsprojekterne. Derudover bruger jeg også min viden om Mellemøsten, både aktuelt og historisk.

Hvad tager du med dig videre fra praktikken?

- Jeg har fået en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde i et forskningsmiljø og en masse faglig viden og erfaring. Det har været sjovt og lærerigt at være med til et 'virkeligt' projekt fremfor at lave fremlæggelser i et lukket klasseværelse.

Vil du anbefale dit praktiksted?

- Uden tvivl. Hos DIIS bliver man en del af et af Danmarks førende forskningsmiljøer. De har gjort meget for, at alt skulle fungere optimalt, og jeg har trukket på stort set alle mine kompetencer fra studiet. Dertil har jeg udbygget mit netværk og fået kendskab til et miljø, jeg gerne vil være en del af efter mine studier.

Signe Liv, studerer BA i litteraturvidenskab, praktik på forlaget Høst & Søn

Hvad laver du i din praktik?

- Jeg sidder både og klipper anmeldelser fra aviser og hjemmesider, sammenfører korrekturer, er med til møder, læser manuskripter og vurderer, om de bør antages. Og så kommer der mange ad hoc-opgaver oveni, i går havde jeg fx et frokostmøde med en forfatter.

Hvordan bruger du dine kompetencer fra studiet?

- Jeg har brugt det brede kulturelle overblik, som grundfagene på litteratur har givet mig, og kompetencer fra et tilvalgsfag om børnelitteratur på Malmø Universitet. Og selvfølgelig det, at jeg har læst en masse bøger, og derfor har noget at sammenligne med.

Hvad tager du med videre fra praktikken?

- En masse selvtillid. Jeg stoler mere på min viden nu. Og så har jeg fået en vished om, at jeg har noget at bidrage med i 'den virkelige verden'. Jeg har været enormt studietræt, men praktikken har vist mig, at det er det hele værd. Uden min uddannelse i ryggen, ville jeg ikke have de muligheder, jeg har nu.

Vil du anbefale dit praktiksted?

- Helt sikkert! Folk er vidunderlige, og det er et fantastisk miljø, hvor man virkelig får lov til at være med og bliver taget seriøst. Jeg har haft alle muligheder for at udvikle mig og dreje mit praktikforløb i den retning, som jeg synes er spændende.