6. september 2016

Arkæologen formidler Irans farverige fortid

Tekst og foto: Astrid Sandvad Kudahl

Speciale i NÆrorienten

Peter Wandel havde aldrig drømt om at blive arkæolog. Alligevel endte han som cand.mag. i nærorientalsk arkæologi og siden museumsinspektør på Davids Samling, hvor han senest har kurateret den aktuelle udstilling ’Shahnama - det farverige heltedigt om Irans fortid. Her fortæller han om udstillingen, sin uddannelse og sit arbejde.


- Jeg føler mig meget privilegeret, fordi jeg kan få lov til at arbejde med det, som jeg er uddannet til. Sådan lyder det fra Peter Wandel, som Humanists skribent møder på hans kontor på Davids Samling - et kunstmuseum indrettet i et smukt 1800-talshus i det centrale København. Davids Samling rummer værker fra 1700-tallets Europa, dansk guldalder og så altså kunst fra den islamiske verden, hvor Peter Wandels hovedinteresse ligger begravet.

'Shahnama' på Davids Samling

Udstillingen ’Shahnama - det farverige heltedigt om Irans fortid’ vises indtil den 6. november 2016.

Davids Samling har gratis adgang alle dage (mandag dog lukket).

Adresse: Kronprinsessegade 30, København K

Læs mere på www.davidsmus.dk

At Peter Wandel skulle blive arkæolog med speciale i Nærorienten, lå ellers ikke i kortene. Oprindeligt uddannet grafiker startede han i en alder af 27 på kunsthistorie på Københavns Universitet. Det var interessen for kunst, der trak i ham, og i løbet af studiet blev det klart, at han især var optaget af islamisk kunst. For at forfølge sin interesse søgte han derfor efter endte bachelorstudier over på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, hvor han først startede på arabisk, og siden, efter et længere studieophold i Damaskus, blev optaget på kandidaten i nærorientalsk arkæologi. Her var en ny studieretning inden for arkæologi i den islamiske periode netop blevet oprettet.

- Det var jo et virkelig heldigt tidspunkt for sådan en som mig, og der gik ikke lang tid, før jeg fik lov til at komme med på udgravninger i Jordan. Og sådan gik det altså, at jeg, ved at forfølge min interesse for den islamiske verdens kunst, endte med at blive kandidat fra nærorientalsk arkæologi, funderer han fra sin stol bag skrivebordet, hvor en stak internationale kunsttidsskrifter og det aktuelle udstillingskatalog om ’Shahnama’ ligger klar.

Shahnama - en iransk identitetsmarkør

’Shahnama’ betyder kongernes bog. Det er et gigantisk digt på mere end 50.000 vers, der blev skrevet for lige omkring 1000 år siden af digteren Firdawsi. Firdawsi var selv muslim og levede under muslimsk herredømme, men han var samtidig en del af en adelsklasse, som længtes efter en svunden tid før arabernes, og med dem, Islams komme. Digtet er således en romantisk beskrivelse af Irans fortid, fortæller Peter Wandel og forklarer, at digtet i dag stadig fungerer som en vigtig identitetsmarkør.

- Du finder ikke en iraner, hverken i eller uden for Iran, som ikke har hørt om Shahnama. Iranerne bruger det til at vise, at de opfatter sig som noget andet end bare muslimer; at de stammer fra en selvstændig persisk civilisation, som er større og ældre end islam. Et eksempel er, at mange iranere er opkaldt efter digtets figurer, og ikke, som det ellers er almindeligt i muslimske lande, efter navne fra den islamiske kultur.

Selvom Shahnama er et stykke vigtig verdenslitteratur på højde med Illiaden, Mahabharata og de islandske sagaer, har det været temmelig ukendt og underbelyst i en dansk kontekst. Men det forsøger Peter Wandel og Davids Samling nu at råde bod på med den aktuelle udstilling, som dog ikke består af digtets ord, men af en samling miniaturemalerier, som ledsager det eventyrlige digt. Der har nemlig været en lang tradition for at illustrere Shahnama med forfinede malerier, kalligrafier og guldbelægninger. Værkerne var tidligere forbeholdt den absolutte overklasse, men er altså nu blevet tilgængelige for den danske offentlighed. Peter Wandels håb er, at de vil underholde og imponere, men også give et indblik i et anderledes farverigt og festligt Iran.

Fra studentermedhjælper til inspektør

Shahnama er bare en af mange udstillinger, som Peter Wandel har kurateret i løbet af sine 10 år som inspektør på Davids Samling. Arbejdstiden deler han imellem udstillingerne og undervisning af folkeskoleelever, gymnasieelever og universitetsstuderende, ligesom en del tid også går med at snakke med journalister og privatpersoner, som henvender sig med spørgsmål vedrørende den islamiske kulturarv. De alsidige arbejdsopgaver passer ham godt.

- Jeg bruger både mine kompetencer fra kunsthistorie, arabisk og arkæologi - og endda også min grafiske uddannelse. Så det er måske den mest relevante stilling, jeg kan få i Danmark, funderer han og understreger, at han føler sig meget heldig over at have fået den mulighed.

En del af jobbet som inspektør indebærer også at oplære studentermedhjælpere fra Københavns Universitet - en opgave, han tillægger stor betydning, måske fordi hans egen karriere startede netop der:

- De sidste år på studiet var jeg studentermedhjælper på Davids Samling, og jeg blev ansat som inspektør, samme dag som jeg afleverede specialet, fortæller han. Selvom han godt ved, at han med den karrierestige har været usandsynlig heldig, så er hans bedste råd alligevel at få studiejob eller praktik inden for de institutioner, man på længere sigt kunne tænke sig at arbejde hos. At han selv er kommet på rette hylde, er der ingen tvivl om:

- Jeg vil hellere lave tre kataloger end fx lave en ph.d. om Shahnama. Det ligger mit hjerte nær at gøre Davids Samling relevant for den verden, vi lever i lige nu - men det skal selvfølgelig ske på en kvalificeret måde, og det er her, min uddannelsesbaggrund kommer i spil.