12. september 2016

HUM-studerende og -forskere bag prisvindende lærebog

Redaktionsmøde om bogen på forlaget - fra venstre mod højre: Cand.phil. og redaktør på Samfundslitteratur Henrik Schjerning, adjunkt Brian Due, lektor Gitte Gravengaard, professor Mie Femø Nielsen og de to (nu tidligere) studerende Ann Merrit Rikke Nielsen og Thomas L.W. Toft. Foto: Privat

Af Pernille Munch Toldam

Akademisk Mesterlære

Et samarbejde mellem en gruppe studerende og forskere på INSS har resulteret i en antologi om international virksomhedskommunikation, der i 2014 vandt Samfundslitteraturs lærebogspris. Mandag den 19. september bliver der føjet endnu et kapitel til det frugtbare samarbejde, når forfatterne til bogen afholder en stor konference om emnet på HUM.


Flere af kapitlerne i den prisvindende bog ’Kommunikation i internationale virksomheder 1 + 2’ er helt eller delvist skrevet af kommunikationsstuderende fra INSS. I næste uge står de studerende, der siden bogarbejdet er blevet færdige kandidater, sammen med de forskere, der også har været med på bogprojektet, bag konferencen ’Samarbejde på tværs: kommunikation i internationale virksomheder’.

Kom med til konferencen!

Du kan bl.a. møde en række ledere fra Vestas, Tuborgfondet og Mærsk Line og forskere og tidligere studerende fra INSS.

Tid og sted: 19/9 kl. 14-17 i auditorium 22.0.11, KUA1.

 
Arrangører: Kforum, IDA, Forbundet Kommunikation og Sprog og CIRCD, Københavns Universitet i anledning af udgivelsen af bøgerne Kommunikation i internationale virksomheder 1 + 2.  

Konferencen er åben for alle, og det er gratis at deltage.

Se program og tilmeld dig!

- På konferencen vil vi præsentere en række af bogens konklusioner og undersøgelser, der alle relaterer til kerneområder inden for international virksomhedskommunikation – fx videomøder, virtuelt samarbejde, kulturtræning af medarbejdere og global ledelse. Vi ser på, hvad der er de vigtigste udfordringer for internationale virksomheder, når det gælder kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen – og, ikke mindst, hvad man kan gøre ved de udfordringer, forklarer Ann Merrit Rikke Nielsen, der er en af de tidligere kommunikationsstuderende, der er med i projektet.

De studerende har været involveret i hele tilblivelsen af bogen – fra ide over dataindsamling til artikelproduktion – og to af de studerende har været med til at redigere bogen. De har dermed fået lov til at prøve kræfter med, hvad det vil sige at være forsker og formidle forskningsbaseret viden.

Verden som arbejdsplads

En af de ting, de studerende har været med til, er indsamling af data rundt omkring i verden. Studerende Ann Merrit Rikke Nielsen var således med på feltarbejde i bl.a. Japan, Uruguay, Argentina og Ungarn.

Ann Merrit Rikke Nielsen er i dag analytiker i den private forskningsenhed Nextwork A/S – og i gang med at søge en ErhvervsPhD. Foto: Thomas Busk

- En stor del af mit arbejde med bogen har bestået af research, dataindsamling og benchmarking i hele verden sammen med professor Mie Femø Nielsen fra INSS. Jeg har været med til at planlægge vores ophold og til at skabe kontakter hos de virksomheder, vi har besøgt. Jeg har talt med direktører og skabt den tillid, der har ligget til grund for, at vi kunne få lov til at tale med virksomhedens medarbejdere og filme deres møder og daglige interaktion. Efterfølgende har jeg været med til den konkrete dataindsamling og analyseret den del af materialet, der var relevant for mine undersøgelser, siger Ann Merrit Rikke Nielsen, der har været medredaktør på bogen og medforfatter på fire kapitler.

Studiejob gav forskningserfaring

Bogen og den kommende konference udspringer af et undervisningsforløb på INSS i International Business Communication (IBC). Og det var bl.a. hendes deltagelse på kurset, hvor de arbejdede på en case for Mærsk Line, der førte Ann Merrit Rikke Nielsen ind i arbejdet med bogen – selvom hun på det tidspunkt stadig var kandidatstuderende:

Om bogen og konferencen

Forskerne og de studerende kommer i bogen og på konferencen med en række nye bud på, hvordan man kan tænke international virksomhedskommunikation. Deres pointe er, at internationale virksomheder bør fokusere på den daglige interaktion i virksomheden, hvis de vil skabe resultater på bundlinjen.
 
Ofte overser virksomhedslederne, at der er menneskelige relationer bag de fleste succeser.

Det at skrive e-mails, tale i tekøkkenet, holde møder eller skabe tillidsfulde relationer til kollegaer tages ofte for givet, men faktum er, at velfungerende relationer og godt samarbejde ikke er en statisk faktor. Medarbejdernes daglige interaktion er dynamisk og har en afgørende betydning for virksomhedernes succes, udvikling og vækst, argumenterer forskerne.

- Derudover var jeg også ansat som studentermedhjælper på Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD), og det gjorde, at jeg var der, hvor tingene skete. På centret bestyrede jeg bl.a. hjemmesiden og lavede transskriptioner og den slags. Det var utrolig spændende og lærerigt at være studerende i forskningsverdenen. Den første tid på centret var der virkelig meget, jeg ikke forstod, men langsomt fik jeg vokabulariet på plads og fik styr på alle de ord og forkortelser, der til at begynde med ikke gav mening, fortæller hun.

Som studentermedhjælper på CIRCD var Ann Merrit Rikke Nielsen med til at lave det bogforslag til forlaget Samfundslitteratur, der endte med at blive til den prisvindende lærebog.

- Jeg blev indlemmet mere og mere i forskningsmiljøet på CIRCD. Det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og sagde, ’nu vil jeg være forsker’ – det er kommet løbende, fortæller Ann Merrit Rikke Nielsen, der i dag, et år efter hun afleverede speciale, er ekstern lektor på INSS, hvor hun underviser i strategisk kommunikation og identitetsdannelse og diskurs. Derudover arbejder hun som analytiker i den private forskningsenhed Nextwork A/S – og er i gang med at søge en ErhvervsPhD.

Stof til mange års forskning

Ann Merrit Rikke Nielsen er vild med at undervise og lave undervisningsmateriale, og hun håber, at hun kan fortsætte sin karriere i de baner.

- Noget af det sjoveste, jeg ved, er at undervise studerende og formidle. De dage, hvor jeg har været på KUA og undervise, tænker jeg, at det er så vildt, at jeg får penge for at gøre det. Jeg elsker det, siger Ann Merrit Rikke Nielsen, der også er glad for, at arbejdet på CIRCD er så internationalt.

- Jeg kan sidde her i Danmark og tale med folk fra hele verden – og i næste uge kan det være, at jeg er i Bangladesh og lave undersøgelser. Verden i dag er struktureret helt anderledes end tidligere, og jeg synes, det er spændende at undersøge, hvad den måde at arbejde på gør ved os. Er det fx godt eller skidt, at en virksomheds it-medarbejdere sidder i Manila, når hovedkontoret ligger i København, spørger hun og tilføjer, at sted har mistet sin betydning for den ene halvdel af klodens befolkning i det senmoderne samfund. Og at det giver masser af forskningsmateriale.

Akademisk mesterlære

Gitte Gravengaard er lektor i kommunikation på INSS og en af de forskere, der har været en del af redaktionsgruppen bag bogen og derfor har samarbejdet med de studerende om bogen og konferencen. Hun er imponeret over det engagement, de studerende lægger i arbejdet.

Gitte Gravengaard forsker og underviser INSS-studerende i journalistik, formidling, kommunikationsrådgivning og strategisk kommunikation.
Foto: Privat

- Det er en fornøjelse at arbejde sammen med de studerende, som brænder lige så meget for området, som vi andre gør. De er vanvittigt dygtige og kommer med nye ideer og bringer en masse nyt til arbejdet. De har en anden tilgang til det og stiller de gode og anderledes spørgsmål, der gør, at vi alle sammen bliver klogere, fortæller hun.

Hun ser samarbejdet som et eksempel på, hvad man som studerende kan gøre, allerede mens man læser, hvis man har forskerdrømme.

- Som forskere har vi en forpligtelse til at rekruttere og uddanne nye forskere og inddrage dem i vores forskning. Det er vigtigt at udvikle de talenter, der bliver fremtidens ph.d.-studerende, og på et projekt som vores kan de studerende få en mulighed for at snuse til forskningsverdenen og se, om det er noget for dem. De bliver vant til at få en tekst frem og tilbage mange gange, så når de skal skrive speciale og evt. ph.d. bagefter, er de trænet i den akademiske genre, forklarer hun.