8. september 2016

Karrieretips - godt på vej!

Klumme af Dorthe Horup, karrierevejleder på ToRS

Hvad tænder dig?

Find dit indre fyrværkeri, mens du studerer. Spørg dig selv, hvornår du er i flow på studiet og i dit fritidsliv? Denne gang handler klummen om, hvordan og hvorfor du skal reflektere over dine interesser og dine ’moments of passion’ undervejs i studiet.


Så er der igen dømt studiestart. Og lige meget om du er ny studerende, eller du er startet op igen efter en god lang sommerferie, så har du en spændende tid foran dig. Udnyt alle de gode muligheder, der er for at finde ud, hvad der lige netop er dine styrker og interessefelter, og hvad du brænder for.

Dorthe Horup

Klummen er skrevet af Dorthe Horup, karrierevejleder på ToRS, der har mange års erfaring med at vejlede studerende i karrierespørgsmål. Hun ser en stor genvinst i, at du, mens du stadig er studerende, tager hul på processen med at tænke over og søge viden om dine muligheder og ønsker til arbejdslivet.

Nu stiller du måske det uundgåelige spørgsmål: hvorfor begynde at interessere sig for det? Er det ikke bare et spørgsmål om at studere, passe sin undervisning, få hældt viden på og så spæde økonomien op med et studiejob? Nej - faktisk ikke! Du skal tage dig selv og dine interesser alvorligt.

Du skal nå rigtig mange ting på ganske få studieår, og du bliver stillet over for en masse valg undervejs i dit studie. Du skal tage stilling til tilvalgsfag, opgaveemner, om du vil en tur til udlandet, om du vil i praktik, og hvad du skal skrive speciale om. Det giver dig en masse muligheder for at forme din profil og sørge for, at du har gode kort på hånden, når du til sidst skal skifte studie pladsen ud med en plads på arbejdsmarkedet.

Karrierearrangementer på HUM

Institutternes karrierevejledere har sluttet sig sammen med en håndfuld eksterne aktører og søsætter arrangementsrækken Karrieresporet – fra studie til job i efteråret 2016.

Det første arrangement, der ligger i
november, er for alle og handler om ’Verden som arbejdsplads’. Hold øje med dit instituts facebookside og dine studiebeskeder og find arrangementet
i KUnet under arrangementer. Der vil
også blive afholdt en workshop om cv
og jobsøgning, som er åben for alle.

Hvert semester vil vejlederne byde på enfælles karriere- og jobdag med forskellige temaer. Vi vil hjælpe dig med at finde inspiration, motivation og afklaring undervejs i dit studie.
Hold øje og deltag!

Derfor skal du allerede nu begynde at sætte fokus på dig selv, det du brænder for og synes er spændende - og som du måske dermed også oplever at mestre. Der, hvor du er fisken i vandet, der slår smut med halen. Det vil hjælpe og guide dig, når du skal træffe valg om alle de ovenfor nævnte ting på studiet, og det vil give dig redskaberne til senere at kunne beskrive dig selv mere præcist over for en arbejdsgiver. Og det vil gøre det langt lettere, når du en dag skal i gang med at søge det første job.

Ud over selvfølgelig at have fokus på, hvad du trives med på studiet, så er det ligeså vigtigt at inddrage alle de erfaringer og succeser, du oplever uden for studiet - det kan være i dit fritidsjob, et frivilligt arbejde eller der, hvor du dyrker sport eller andre interesser. Det hele tæller, når du skal finde ud af, hvad der driver dig og giver dig en ’god dag’.

Spørgsmål du kan stille dig selv løbende for at sætte fokus på dit drive og din motivation.

  • Hvornår oplevede jeg at være til stede - hvor tiden fløj afsted, og jeg virkelig fik udrettet noget godt?
  • Hvad sker der på en god studiedag - hvad har jeg nydt?
  • Hvad har jeg mest lyst til at kaste mig over, når jeg skal læse faglitteratur eller skrive en opgave?
  • Hvornår bidrager jeg positivt sammen med andre mennesker?
  • Hvornår oplever jeg at være i balance og få udrettet et godt stykke arbejde?

Du kan stille dig selv mange andre spørgsmål, og du kan evt. vende dem med dine studiekammerater, så I kan hjælpe hinanden med at finde disse øjeblikke og gode oplevelser.