26. august 2016

Mosaikk: meget mere end et magasin

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl

Studentermagasin

Magasinet mosaikk er skabt for og af studerende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Her mødes forskellige fagligheder i et fælles projekt, som beriger både den enkelte studerende og hele instituttets studiemiljø.


Der er noget særligt over at se sine egne værker på tryk. Det kan næsten give et sug i maven. For mange IKK-studerende er det derfor en glædens dag, når magasinet mosaikk udkommer. Det er nemlig skrevet, redigeret og illustreret af dem selv. Adam Khasha, Charlotte Johanne Fabricius og Niclas Nørby Hundahl har været nogle af drivkræfterne bag den seneste udgave, mosaikk nr. 3. Det har været en intensiv proces, som fra første møde til færdigt magasin har varet 10 uger.

Om mosaikk

Studentermagasin skrevet for og af studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, dvs. studerende fra musik-, teater- og litteraturvidenskab og moderne kultur og kulturformidling.
 
Det seneste nummer af mosaikk kan købes i cafeen Roland Bar på IKK for den studievenlige sum af 40 kr.

Næste nummer af mosaikk, hvor temaet er 'grimt' udkommer i november – deadline for bidrag er den 15. september.

Læs mere om open call og om magasinet på www.mosaikk.dk og på www.facebook.com/tidsskriftetmosaikk

Og her ligger det så, mosaikk nr. 3., på bordet foran os i Roland Bar, baren på IKK, hvor Humanist har sat de tre mosaikk-medskabere stævne før sommerferien. En lækker kvadratisk sag trykt på kraftigt papir og med et stramt, grafisk udtryk. For- og bagside er prydet af teatervidenskabsstuderende Henriette Moths sort-hvide illustration, som hun har skabt særligt til lejligheden.

- Uh, det er godt, udbryder Niclas Nørby Hundahl, som ligesom Adam Khasha har været ansvarshavende redaktør på mosaikk nr. 3. Han får næsten julelys i øjnene, når han fortæller, hvordan det føles at få et magasin, man selv har skabt, i hænderne.

En mosaikk af fagligheder

Når man bladrer gennem mosaikk, finder man alt fra personlige beretninger og akademiske analyser til poesi, maleri og fotografi. Alle kan bidrage, både studerende fra IKK’s fag, men også studerende fra andre institutter og andre udefra, som beskæftiger sig med kunst- og kulturformidling.

- En mosaik handler om at sætte ting sammen, og det er det, vi gør med vores magasin, forklarer Niclas Nørby Hundahl. Han har selv en BA i musikvidenskab og studerer nu på kandidaten i moderne kultur og kulturformidling.

- Det er lidt ligesom et kollektiv, hvor alle bidrager med det, de er bedst til, forklarer Charlotte Johanne Fabricius, som også studerer moderne kultur og kulturformidling og står for mosaikks pr-arbejde.

Adam Khasha, som studerer på kandidaten i litteraturvidenskab, følger op:
- Eller en legeplads, hvor alle må lege med.

Af studerende for studerende

Der er dog krav til, hvad der kan blive trykt i mosaikk. Hvert nummer har et tema, som alle bidrag skal relatere sig til – hvad enten det er på en personlig, akademisk eller kunstnerisk måde. Temaet for det aktuelle magasin er ophav.

Andre studentermagasiner på HUM

Ordet – MEF

Passé – SAXO

Reception – INSS

Trappe Tusind – Litteraturvidenskab

Tanken – Filosofi
 
Hvis du kender til andre magasiner, så skriv endelig til redaktionen – så føjer vi dem til oversigten.

’Mosaikk har sit ophav i jer’ hedder det i magasinets leder, henvendt til de studerende på IKK. Mosaikk blev nemlig skabt, da to litteraturstuderende, Sabine Klindt og Pernille Kjær, ledte efter et sted at gå hen med deres netop afsluttede eksamensopgaver. De oplevede, at mange eksisterende magasiner enten var så etablerede, at det var svært for almindelige studerende at komme med bidrag, eller at de var så fagspecifikke, at tværfaglighed og det brede kulturfelt ikke kunne blive udfoldet. Derfor ønskede de sig et magasin, som kunne favne alle IKK's kunst- og kulturfag, og som var baseret på de studerendes egen viden og kreativitet. De søgte penge til at realisere projektet gennem fakultetets studiemiljøpulje – og fik dem.

Nyt!

Med penge på kontoen blev der indkaldt til opstartsmøde for alle interesserede IKK'ere. Invitationen var et blankt papir med et stort spørgsmålstegn, og det blev startskuddet til mosaikks første udgave, som selvfølgelig fik temaet nyt!

Men mosaikk bragte ikke bare et nyt tidsskrift til IKK og Det Humanistiske Fakultet. Det skabte også et forum, hvor studerende kunne debattere, diskutere, reflektere og videreudvikle de projekter, de måske allerede havde arbejdet med i undervisningen eller i eksamensopgaver. Og et forum hvor ideer, som måske ikke passede ind i selvsamme undervisning eller eksamensopgave, kunne blive udforsket.

Samtidig er hvert mosaikk en fornyelse af sig selv. De ansvarshavende redaktører skiftes ud, der vælges nyt tema, og der kommer nye skribenter til.

- Ved at mosaikk hele tiden regenererer sig selv, skaber det en særlig dynamik, ikke bare i magasinet, men i hele studiemiljøet, forklarer Niclas Nørby Hundahl, som snart giver opgaven som ansvarshavende redaktør videre, så andre kan prøve kræfter med redaktørarbejdet.

Fokus på feedback

Mange af bidragene i mosaikk har deres udspring i eksamensopgaver. I stedet for at blive glemt, når de er bedømt og bestået, kan de her få et nyt liv. Men vejen fra eksamensopgave til artikel i mosaikk er ikke altid let og ligetil.

- Som regel beder vi de studerende, som ønsker at omskrive en eksamensopgave til en artikel, om at fjerne indledningen, konklusionen, halvdelen af teoriafsnittet og så sænke lixtallet, lyder det fra Charlotte Johanne Fabricius.

Arbejdet med at omskrive tekster er dog ikke helt overladt til den enkelte skribent, for det er her, redaktørerne kommer på banen. Efter det første open call for bidrag inviterer redaktionen til en tre-ugers bootcamp, hvor der arbejdes intensivt med teksterne og løbende gives feedback.

- Vi vægter feedback højt og søger altid den bedste udgave af folks bidrag, forklarer Adam Khasha. Han har bl.a. været redaktør på artiklen ’Det litterære ophav’ som nyudklækket kandidat i litteraturvidenskab Marie-Elisabeth Lei Holm har skrevet med udgangspunkt i sit speciale.

- Det er en stor udfordring at omdanne et langt speciale til en enkelt artikel, men vi blev bare ved, og ved, og ved, fortæller Adam Khasha om den intensive proces.

Vækstlag, cv og sammenhold

Både som redaktør og skribent giver arbejdet med mosaikk gode erfaringer – ikke bare med ens eget fagområde, men også med formidling, feedback, samarbejde og frivilligkoordinering. På den måde fungerer magasinet som vækstlag for de studerende på IKK, og hvem ved, hvad det på sigt kan føre til, at man har haft sit navn i mosaikk.
- De tre mosaikk-magasiner står da i hvert fald øverst på mit cv, lyder det fra Niclas Nørby Hundahl. De andre nikker. Mosaikk er også øverst på deres.

Det er ikke kun et styrket cv, de har fået med fra deres arbejde med mosaikk. Også sammenholdet på tværs af instituttets fagligheder er blevet styrket.
- Når vi laver mosaikk, så bryder vi med vores vante rammer og arbejder på tværs. Enhver bidrager med sin faglighed og bliver derved en del af den mosaikk, vi er her på IKK, lyder det, nærmest poetisk, fra Niclas Nørby Hundahl.
- Mosaikk er meget mere end et magasin, det er et studiemiljøtiltag, konkluderer Charlotte Johanne Fabricius.