6. september 2016

Litteraturen giver indblik i det moderne Iran

Foto: Marie Flensborg

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl

Iranforskning

Claus Valling Pedersen var egentlig uddannet cand.mag. i dansk og engelsk, men et job som danskunderviser for iranske flygtninge ledte ham i 1980’erne på sporet af det persiske sprog og litteraturen - en vej han stadig følger. I dag er han ph.d. i persisk litteratur og ansat som lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), hvor han forsker og underviser i moderne persisk litteratur.

Hvornår opstod din interesse for Iran?

- I 1986 blev jeg ansat som sprogskolelærer og leder i Dansk Flygtningehjælps sprogskole i Korsør, hvor jeg fik ansvaret for at undervise 150 iranske flygtninge i dansk. Efter nogen tid fik jeg den ide at studere disse iraneres sprog, persisk, sådan at jeg kunne udvikle undervisningsmateriale ud fra en kontrastiv sproglig vinkel. Samtidig syntes - og synes - jeg også, at persisk er et meget smukt sprog, og jeg ville gerne lære at tale det. Derfor indskrev jeg mig som selvbetalende persiskstuderende på KU - det kunne man dengang sidst i 1980erne - og blev hængende på persisk.

Hvad er det, der særligt interesserer dig ved Iran?

- Jeg er særligt interesseret i persisk sprog og litteratur. Sproget pga. dets særlige skønhed og den moderne persiske litteratur, fordi den giver et helt særligt indblik i, hvad det moderne iranske samfund er for en størrelse.

Hvad forsker du i for tiden?

- Jeg forsker i tidlig moderne iransk litteratur, dvs. de første romaner, der blev skrevet i Iran i perioden 1910-1925, hvor den iranske nationalstat blev grundlagt. En bog om dette emne, The Rise of the Persian Novel, udkommer om kort tid på forlaget Harrassowitz, Wiesbaden i Tyskland.

Hvorfor er dit forskningsområde vigtigt?

- Fordi det giver et indblik i, hvordan iranske forfattere så på verden i den periode, hvor nationen Iran blev dannet. Min forskning giver et særligt indblik i, hvad det vil sige at være iraner i den moderne verden, og tegner et portræt af den iraner, man møder, når man rejser til Iran i dag, og den iranske flygtning, man kan møde i Danmark.