9. november 2016

Du behøver ikke have et studiejob for at være karriereorienteret

Tekst og foto: Maria Buck Jensen

Karriere

Hvis du ikke har planer om at tænke på job og karriere, før du afleverer dit speciale, så kan du med fordel læse med her. En ny arrangementsrække på HUM, Karrieresporet, har nemlig til formål at vise dig, at din studietid kan blive meget mere spændende, hvis du har arbejdsmarkedet i baghovedet undervejs.


Ideen til Karrieresporet opstod ved et netværksmøde for alle HUM’s studie- og karrierevejledere. Her blev de enige om at smide deres ressourcer i samme pulje og skabe en karriereorienteret arrangementsrække på tværs af fakultetets institutter.
Anna Vestergård Jacobsen er en af dem, der var med til at tage initiativet. Hun er vejleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom), og hun er klar i mælet, når hun fortæller om målsætningen for arrangementsrækken.

Verden som arbejdsplads

16. november kl. 10.00-14.00 i lokale 27.0.09.
 
Tilmeld dig hos til AC-vejleder Anna Vestergård Jacobsen på annavj@hum.ku.dk. Skriv dit navn, institut og fag i mailen.

Se det fulde program for dagen.

Karrieresporet tilbyder derudover også en workshop om cv og ansøgning på ToRS d. 28/11-16.

- Karrieresporets vigtigste mål er at skabe et lettilgængeligt og inspirerende rum, der kan give de studerende et boost i hverdagen og vise, hvad humanister kan. Vi vil gerne konkret inspirere de studerende til at handle karriereorienteret i løbet af deres uddannelse, så vi i sidste ende kan få nedsat dimittendledigheden.

Temaarrangement og workshop

Karrieresporet, der bliver afholdt i samarbejde med en række eksterne aktører, der også arbejder for at skabe bedre jobmuligheder og vilkår for nyuddannede, tilbyder de studerende to arrangementer hvert semester: Et temaarrangement med inspirationsoplæg fra færdige kandidater og virksomheder og en workshop med helt konkrete værktøjer til fx at skrive CV og ansøgninger. Temaet for semesterets arrangementer beslutter de to institutter, der er ansvarlige for afholdelsen, men fælles for alle arrangementerne er, at de skal vise, at der er mange måder at være karriereorienteret på.

Anna Vestergaard Jacobsen er AC-vejleder på Engerom og en af initiativtagerne til Karrieresporet.

- Vi vil rigtig gerne inddrage institutternes undervisere, for det er vigtigt at huske på, at det ikke nødvendigvis kræver det rigtige studiejob at være karriereorienteret. Man kan fx bruge sine akademiske opgaver fra undervisningen til at skabe netværk og viden. Rigtig mange studerende ser det med at skabe sig en karriere, som noget man gør efter endt uddannelse, men vi vil gerne have mere fokus på, at det faktisk kan styrke ens faglighed og gøre ens studietid mere spændende, hvis man tænker på det undervejs, forklarer Anna Vestergård Jacobsen.

Verden som arbejdsplads

Initiativets første arrangement afholdes af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og Engerom og temaet er ’verden som arbejdsplads’.

- Der er rigtig mange studerende på humaniora, som drømmer om at arbejde uden for landets grænser, både sprogstuderende og studerende fra andre studier. Derfor var vi ret enige om, at det første arrangement skulle handle om, hvordan man kan tage hul på en international karriere ved fx at opbygge sit netværk, rejse til de lande, hvor man gerne vil arbejde, og opsøge både praktiske og akademiske erfaringer under studiet. Der er rigtig mange studerende i vejledningerne, der spørger til netop det, og vi oplever, at mange af fakultetets studerende har en rejselængsel, fortæller Anna Vestergård Jacobsen.

Kommende arrangementer

I de kommende semestre kan du se frem til, at MEF/IVA holder temadag om kommunikation og workshop om LinkedIN, og at Engerom/Saxo byder på en række spændende oplæg om undervisning og formidling.

Til arrangementet den 16. november kan du derfor høre cand.mag. Morten Sonne fortælle om, hvordan han med en BA i Spansk og en MA i Applied Cultural Analysis har skabt sig en karriere i Barcelona. Du kan også høre om, hvordan du allerede, mens du studerer, kan arbejde internationalt i dine akademiske opgaver, og hvordan et job i det offentlige kan blive din vej til en international karriere.