2. februar 2017

Anja Damm, der er cand.mag. i teatervidenskab og moderne kultur og kulturformidling har siden sommeren 2016 arbejdet som sprogrådgiver i Finanstilsynet.

Tekst og foto: Maria Buck Jensen

Karriere

Da Anja Damm begyndte på sin bachelor i teaterviden­skab, havde hun aldrig forestillet sig, at hun en dag skulle arbejde med at formidle EU-forordninger og analyser af danske pensionskasser for Finanstilsynet. Men hun fulgte sin stærke interesse for skriftlig formidling, og så var det den vej, karrieren førte hende.


- Jeg har aldrig været nogen stor karriereplanlægger, for jeg har altid troet på, at man ender det rette sted, hvis man spiller de kort, man har på hånden, og følger det, man er god til.

Sådan indleder Anja Damm interviewet med Humanist, og efter et kig på hendes cv, er man ikke i tvivl om, at det er en strategi, der har virket. Efter en bachelor i teatervidenskab blev Anja Damm i år 2000 fær­dig som cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Allerede mens hun studerede, fik hun studiejob som dramalærer på Nørre Gymnasium, hvilket senere blev skiftet ud med en stilling som ekstern lektor i blandt andet medieanalyse og dramaturgi på RUC og KU. Undervejs arbejdede hun freelance med skriftlig formidling, og det var også den vej, hun valgte at fortsætte ad.

Anja Damm, blå bog

1995-2000 - Bachelor i teatervidenskab og cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling

1996-2002 - Redaktør og journalist på Teater1

2001-2006 - Ekstern lektor ved RUC og KU

2006-2016 - Journalist, redaktør og seniorrådgiver ved Primetime Kommunikation

2016 - Sprogrådgiver i Finanstilsynet

En uopfordret ansøgning førte til ti års karriere

Anja Damms karriere har været kendetegnet ved, at hun har fulgt sine interesser, og da hun i 2006 fik lyst til at arbejde med kommunikation, søgte hun uopfordret hos kommunikationsbureauet Primetime.

- Jeg havde ingen bureauerfaring, da jeg søgte job hos Primetime, men jeg havde arbejdet en del med PR, og så var jeg så heldig, at de lige netop stod og manglede en ny medarbejder, fortæller hun.

Anja Damm endte med at arbejde for Primetime i ti år, hvor hun til sidst var ansat som seniorrådgiver. En lyst til at arbejde mere intensivt med sprog og skriftlig formidling førte hende dog videre til en stilling som sprogrådgiver i Finanstilsynet i sommeren 2016.

En hverdag med mange kasketter

- I forhold til det, jeg kommer fra, er Finanstilsynet en stor organisation med 19 kontorer og 320 medarbejdere. Vi sender rigtig mange skriftlige produkter afsted hver dag, og det er der, jeg har mine opgaver. Der er nemlig mange forskellige afsendere, der skal for­midle komplekst fagstof til mange forskellige modtagere, fortæller hun.

En af Anja Damms vigtigste roller er altså at hjælpe styrelsens jurister og økonomer med at få deres budskaber klart igennem, men hun har også mange andre forskellige kasketter i løbet af en dag.

Hvad laver Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet, der har til formål at sikre, at finansielle virksomheder følger den danske lovgivning. Derudover indsamler Finanstilsynet statistik for den finansielle sektor og udsteder bekendtgørelser på det finansielle område.

- Vi arbejder både med tilsynsrapporter til finansielle virksomheder, analytiske artikler om det finansielle marked og pressemeddelelser til finansmedierne. Det betyder, at jeg nogle gange skal være redaktør, nogle gange sprogunderviser og nogle gange korrekturlæser.

Studiet gav nogle vigtige kompetencer

Når man spørger Anja Damm, hvilke af de kompetencer hun lærte på sin uddannelse, hun bruger i dag, svarer hun med et grin, at hendes første indskydelse er at svare ingen. Hun er dog hurtig til at rette sig selv, for hun tilføjer, at det netop er hendes uddannelse, der har givet hende grundlaget for at håndtere en kompleks hverdag med mange forskellige kommunikationsopgaver.

- Det vigtigste, jeg fik med fra min uddannelse, er netop evnen til at sætte sig ind i nyt stof, og det er virkelig en evne, jeg bruger i min hverdag. Jeg vidste ikke meget om området, da jeg startede i Finan­stilsynet, men min uddannelse har givet mig et analyseværktøj, som jeg kan bruge til at forstå det komplekse stof og til at forstå, hvordan det kan formidles, forklarer hun.

Skriver vi fx eller f.eks.?

Ud over at fungere som daglig sprogrådgiver har Anja Damm også udviklet en sprogpolitik, der er en række regler for, hvordan skriftlige produkter skal udarbejdes i Finanstilsynet.

- Det er vigtigt at have en fælles sprogpolitik. For det første styrker det vores troværdighed som myndighed, at vi er i stand til at formidle vores opgaver og resultater i et klart og tilgængeligt sprog. For det andet letter det de interne arbejdsgange, at man ikke skal diskutere helt formelle ting som, hvordan man skriver forkortelser, og hvilke ord man skriver sammensat. Og så skaber det et klarere billede af Finanstilsynet hos modtagerne, når der er konsistens i de breve og rapporter, vi udgiver.

Forståelsen for sproget er en anden vigtig viden, som Anja Damm har fået med fra sit studie, og hun har fuld tiltro til de studerende, der læser på humaniora i dag. Hun synes nemlig, at det er et vigtigt felt, som kan rigtig mange ting.

- Hvis du læser til sygeplejerske, så bliver du sygeplejerske, og hvis du læser jura, så bliver du jurist, men hvad bliver du, når du læser teatervidenskab? De humanistiske uddannelser er i højere grad åbent land, og det kræver mere af den enkelte studerende. Derfor er det vigtigt at tro på de kompetencer, man har, i stedet for at fokusere på udsigten til jobs nu og her. Så skal karrieren nok komme, siger hun afsluttende.