2. februar 2017

HUM-studerende giver stemme til hverdagens specialister

Rasmus Johansen og Michael Sommers platform Akademio giver dig mulighed for at bringe din viden om fx guitarspil, dykning, madlavning eller ølbrygning videre til andre interesserede.
Foto: Martin Ørsted

Tekst: Bodil Christensen, IVA

Iværksætteri

Rasmus Falk Neerup Johansen og Michael Sommer fra uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling har fået en god forretningside. De har skabt en platform, hvor hverdagens specialister kan dele deres viden med andre.


Imens de på 4. semester fulgte et kursus i entreprenørskab og partnerskab, fik Ras­mus Falk Neerup Johansen og Michael Sommer fra Det Informationsvidenskabe­lige Akademi (IVA) en ide, der skulle gøre deres undervisningsprojekt til virkelighed: plat­formen Akademio. På Akademio kan alle entusiaster, lige fra undervandsdykkere til guitarspillere, dele deres viden og oprette kurser, så andre kan få glæde af den viden. Alle kan være med – hvad enten man gør det for sjov eller for at tjene penge.

Akademio

Stiftet af Rasmus Falk Neerup Johansen, 26 år, og Michael Sommer, 35 år, begge studerende på 6. semester på informationsvidenskab og kulturformidling på IVA.

Målet med Akademio er at koble folk, der ønsker at dele deres viden om et bestemt emne, med folk, der ønsker at lære mere om det emne.

I løbet af februar kan du finde Akademio på Face­book, og senere på foråret, når hjemmesiden går i luften, kan du læse om projektet på akademio.dk

Hvis du har input til portalen, efterlyser de to IVA-studerende gode ideer. Skriv derfor til rasmus@akademio.dk, hvis du har forslag til kurser eller til kompetencer, du gerne vil lære fra dig. Der er plads til alle!

Alternativ til etablerede kursusudbydere

- Vi vil gerne bringe mennesker tættere sam­men. Vi har alle bekendte med særlige evner, som andre helt sikkert gerne vil have indsigt i. Hos os skal mennesker mødes, hjælpe hin­anden og udvide horisonter, fortæller Ras­mus Falk Neerup Johansen og fortsætter:

- Tanken bag platformen er, at de personlige ressourcer, vi alle har, ikke er synlige nok i hverdagen. Hvis man for eksempel har lyst til at lære at spille guitar, kan man gå på opda­gelse på Akademio og se, at der måske er en på den anden side af gaden, der også spiller guitar og gerne vil lære fra sig.

Men platformen lægger også op til, at man kan tjene penge på at dele ud af sin viden. Man lægger kursusbeskrivelser og introduktionsvideoer på platformen, angi­ver en pris for kurset (eller gør det gratis), og så finder interesserede vej til viden, som de måske ikke ville kunne få andre steder. Eller som de måske ellers skulle have betalt mange penge for hos etablerede kursusud­bydere.

Udgangspunktet er egne kompetencer

En del af teorien bag kurset på 4. semester, som blev udbudt af lektor Michael Kristi­ansson og lektor Henrik Jochumsen fra IVA, hedder effectuation. Det går meget kort fortalt ud på, at man skal tage udgangs­punkt i sine egne kompetencer og sit eget netværk og danne partnerskaber, så vokser ens projekt derfra. Og det er præcis, hvad Rasmus Falk Neerup Johansen og Michael Sommer har gjort.

De to projektmagere er også kommet med i UCPH Innovation Hub, hvor de bl.a. får gratis advokatbistand og lærer at pitche deres ide. I hub’en blev de også opmærk­somme på, at de kunne deltage i den årlige Innovation Day på Københavns Universitet, hvor de blev udvalgt til at præsentere deres projekt, og hvor de fik mulighed for at net­værke med andre iværksættere fra bl.a. Science på KU og CBS.

- Vi har også været i Sydkorea på en inno­vations-bootcamp, arrangeret og betalt af UCPH Innovation Hub, og vi kan der­for varmt anbefale at søge plads i hub'en, hvis man har en god ide, siger Rasmus Falk Johansen og tilføjer:

- Derudover har vi fået 50.000 kr. gennem Fonden for Entreprenørskab, og dem skal vi blandt andet bruge på at betale samar­bejdspartnere for at lave de første videoer til portalen, så vi kan komme i gang.

Undervandsjagt, ølbrygning og billedkunst

Konceptet for platformen ligger klar, og for at komme godt i gang vil Rasmus Falk Neerup Johansen og Michael Sommer lægge ud med ti såkaldte signaturkurser, hvor de hjælper kursusudbyderne med at lave flotte introduktionsvideoer til deres kurser. Undervandsjagt, ølbrygning og bil­ledkunst bliver blandt de første kurser, og de bliver eksempler på, hvordan man kan lære noget nyt og samtidig få en kæm­peoplevelse.

- Som udgangspunkt er målgruppen til Aka­demio 20-35 årige studerende, fortæller Rasmus Falk Neerup Johansen og fortsæt­ter:

- Vi forestiller os, at brugerne af platfor­men går på et studie, hvor de bruger meget af deres tid, og så kunne det være fedt at tjene lidt penge ved siden af på deres hobby. Det er vores udgangspunkt, og så må vi se, hvor det tager os hen. Vores plan er, at bølgen skal i gang nu og så vokse med tiden.

IVA-faglighed som drivkraft

Rasmus Falk Neerup Johansen lægger vægt på, at den faglighed, der ligger til grund for ideen og udarbejdelsen af Akademio, både er informationssøgning, indeksering, viden­deling og formidling.

- Jeg kan godt lide, at vi kan inkorporere alle de fag, vi har haft på informationsvi­denskab og kulturformidling, i arbejdet med platformen. Vi tilrettelægger viden for folk, laver søgefunktion, præsenterer kur­ser m.m. Vi laver også en funktionalitet på sitet, der hedder ’Ønsk et kursus’. Her bru­ger vi vores viden om research og informa­tionssøgning til at finde folk og sætte dem sammen. Og kommunikationsteorierne får vi god brug for, når vi skal til at markeds­føre projektet. Hele tanken om brugerind­dragelse har vi også med fra studiet, forkla­rer han.

De to iværksættere mener, at deres stør­ste konkurrent er folkeoplysningsforbun­dene i Danmark.

- Og derudover er der også flere udenland­ske tiltag undervejs. Men vi mener, at vores tilgang er unik. Oplysningsforbundene kører i øjeblikket en kampagne for et nyt projekt, der hedder ’Go-join’. Men vi tager det roligt, for vi tror på, at vi kan gøre det bedre end dem. Vi kan formidle bedre og gøre projektet mere ungt. Go-join har mere fokus på at skabe en oplevelse for folk, som ikke nødvendigvis inddrager brugeren, siger Rasmus Falk Neerup Johansen, der mener, at deres største hurdle bliver at få lavet den rigtige strategi til at få folk ind på platformen:

- Vi skal både have folk ind, der vil holde kurserne, og dem, der vil købe sig ind på dem. Men vi tager tingene, som de kom­mer, for vi tror ret meget på projektet.