2. februar 2017

Humanister på museum

Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse er et af de steder, hvor HUM-studerende finder arbejde.

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl

Museumsarbejde

Rundt om på landets museer arbejder mange HUM-studerende. Men hvad laver de, og hvordan spiller arbejdet sammen med deres studier? Vi har spurgt fem af dem.


Vikingeborgen Trelleborg

Amalie Sørensen, litteraturvidenskab og moderne kultur og kultur­formidling

- Jeg udvikler formidlingstiltag til unge, giver rundvisninger og afholder arrangementer. Den historiske og litterære viden, jeg har opnået på litteraturvidenskab, kommer mig meget til gode på Trelleborg, og den formid­lingsvinkel, jeg har haft på mine studier, er i høj grad relevant i mit arbejde. P.t. er jeg i gang med at udvikle et lydprojekt. Det ville jeg aldrig have kunnet uden at have fulgt et podcast-kursus på min bachelor.

Politimuseet

Lasse Dahl Birch, historie og film- og medievidenskab

- Jeg har ansvaret for museets hjemmeside og varetager forskellige opgaver inden for digital formidling – det kan fx være grafisk arbejde og produktion af lyd og film til muse­ets udstillinger. I øjeblikket producerer jeg en podcast-serie for museet. Typisk ligger der et arbejde med kilder og forskning til grund for de projekter, jeg laver, så her anvender jeg mine kompetencer fra historiestudiet.

Arbejdermuseet

Taus Toft Christiansen, historie og samfundsfag

- Jeg underviser elever i alle aldersgrupper og varetager opgaver for skoletjenesten og formidlingsafdelingen på museet. Fx har jeg været moderator i en politisk ungdomsde­bat på Ungdommens Folkemøde. Det er mit job at hjælpe elever og studerende til at forstå historien. Det har lært mig at tænke i formidling: Hvad er den gode historie, jeg gerne vil levere? Hvordan leverer jeg den, så den fanger og sætter sig bedst muligt?

Kroppedal Museum

Charlotte Firing Jensen, forhistorisk arkæologi

- Jeg undersøger jordprøver og vasker fund fra de arkæologiske udgravninger. Her er de praktiske kompetencer fra mit studie alfa og omega, for der er langt fra et fotografi af et potteskår til at finde et fragment i en jordprøve. Som arkæolog lærer man langt det meste i forbindelse med udgravninger og museumsarbejde frem for at kigge i bøger og på billeder.

 

Ny Carlsberg Glyptotek

Ida Hornung, klassisk arkæologi

- Jeg viser grupper rundt i samlingerne og underviser alle aldersgrupper. Jeg står selv for indholdet af omvisningerne og bruger mange kompetencer fra studiet, fx når jeg foretager genstandsanalyser under omvis­ningerne, og når jeg svarer på gæsternes spørgsmål. Jobbet har gjort mig supergod til at præstere mundtligt og under pres.