28. marts 2017

HUMrådspuljen uddeler lige nu 193.000 kr. til studenteraktiviteter

MiGP, musikvidenskabs melodi grand prix, var blandt sidste års modtagere af HUMrådspuljen.
Foto: Esben Bøg Jensen

Tekst: Tania Maria Johannesen

HUMrådspuljen

Trænger institutcafeen til nye sofaer? Har du en idé til en konference? Eller mangler basketballholdet nye kamptrøjer? Hvis du også vil have del i de penge, der hvert år bliver sat af til studenterstyrede aktiviteter på fakultetet, skal du søge inden 10/5 kl. 12.


Hvert år uddeler HUMrådet, det fælles fagråd på humaniora, i samarbejde med fakultetet en sum penge til studenterstyrede initiativer. Pengene, der i år er 193.000 kr., uddeles til projekter, der styrker studiemiljøet og relationerne mellem studerende på tværs af årgange og på tværs af fakultetets uddannelser.

Humanist har spurgt nogle af modtagerne af 2016-puljen, hvad de skal bruge pengene til, og hvordan deres projekter bidrager til studiemiljøet på fakultetet. Læs med og bliv inspireret til, hvad du og dine studiekammerater kan søge penge til.


Fagrådet for Øst- og Sydøsteuropastudier – 10.000 kr.

- Vi har en masse ideer og ambitioner, som vi hidtil ikke har kunnet realisere, da vi har et princip om, at arrangementer som udgangspunkt bør være gratis og tilgængelige for alle. Med pengene fra HUMrådspuljen kan vi invitere til en masse spændende oplæg om vores område i de kommende semestre. Vi gør altid en dyd ud af at nå ud til så mange som muligt med vores arrangementer, og det glæder os, når vi får besøg af studerende fra andre fag og fakulteter. Når det er sagt, styrker arrangementerne selvfølgelig også vores eget fagmiljø: Vi møder hinanden på tværs af fag og årgange, hvilket er særligt vigtigt i et relativt lille studiemiljø som vores.
- Nikolai Kyed, øst- og sydøsteuropastudier (russisk).

Filosofi revy – 20.000 kr.

- Pengene skal gå til at kickstarte en studenterrevy på filosofistudiet. Mange studerende på andre studier anser deres studenter­revy for at være et traditionsrigt højdepunkt på året. Vi er sikre på, det kan skabe sammenhold at mødes på tværs af årgangene på filosofi og grine over Heidegger. Vores første forestilling bliver den 25. marts 2017. Det er et stort projekt, som nyder godt af en saltvandsindsprøjtning til at komme i gang. Konkret kommer vi til at skulle købe eller leje en del udstyr og rekvisitter i forbindelse med forestillingen, og bevillingen betyder, at vi kan fokusere på at stable forestillingen på benene uden bekymring for, om det kommer til at løbe rundt økonomisk fra starten af.
- Bjarke Mønsted, fysik og filosofi.

Musikvidenskabeligt Melodi Grand Prix (MiGP) – 8.000 kr.

- Uden HUMrådspuljens støtte ville vi ikke have mulighed for at skabe et så stort og fantastisk show igen i år. En stor del af pengene går til at betale professionelle lydmænd, som kan skabe de bedste forhold for deltagerne og tilskuerne. MiGP giver et fantastisk sammenhold blandt de studerende. Det er den fest, alle studerende ved musikvidenskab glæder sig allermest til, da man her møder medstu­derende fra alle årgange med musikken som det bærende element. Vi vil gerne åbne dørene til MiGP for alle interesserede.
- Mai-Britt Nielsen og Benedikte Alsing Schuldt, musikvidenskab.

Studenterforeningen Academia Intercultural (AiiA) – 46.600 kr.

- Studerende fra spansk sprog og kultur og portugisiske og brasilianske studier har længe haft et ønske om at skabe sammenhold på tværs af årgange og om at fremme interaktionen med det spansktalende miljø i Danmark og give studerende mulighed for at skabe netværk inden for deres studieretning. Bevillingen fra HUMrådspul­jen betyder, at vi kan afholde konferencer, workshops, præsentationer, forsknings- og temadage, der fremmer studerendes og dimittenders akademiske, faglige og praktiske viden.
- AiiA’s bestyrelse og medlemmer.

Tidsskriftet mosaikk – 10.000 kr.

- Det er frygtelig dyrt at trykke blade, og mosaikk (IKK's tværfaglige tidsskrift) tjener ikke en øre på salget – alt er goodwill og frivillige timer og på et hængende hår. Bevillingen sikrer mosaikks overlevelse et godt stykke ud i fremtiden. Vi håber at være den platform, hvor studerende får en chance for at vise deres værd. Al den viden, ekspertise og alle de idéer, de studerende får på studiet, skal have en kanal, hvor det i uforfærdet og underskønt kaos kan eksplodere og vokse og udfolde sig – uden en vurderende censor og en 12-trinsramme. Udgivelsen af mosaikk er et event; en fejring af det faktum, at ens arbejde er blevet redigeret, layoutet, forskønnet og udgivet af et ambitiøst blad, blandt bidrag fra forskere og dygtige medstuderende.
- Thomas Fischer og Jens Haag (chefredaktører).

Andre projekter, der har fået støtte i 2016:

- The Egyptolological Conference in Copenhagen 2017 – 40.000 kr.

- Copenhagen Near Eastern Studies (CNES) – 20.800 kr.

- EnGeRom Linguistic Circle – 6.500 kr.

- IKK Musical – 25.000 kr.

- Intifada FC (fodboldhold på Mellemøstens sprog og samfund) – 4.360 kr.

- Tidsskriftet Passé – 11.000 kr.

Ansøgningfristen for 2017-puljen er 10. maj kl. 12.

Læs mere om HUMrådspuljen på din uddannelsesside i KUnet under 'Studieliv'.

Studenternes galleri – 5.000 kr.

- Vi lægger lokale til en udstilling med dertilhørende fernisering hvert semester på fakultetsbiblioteket og planlægger derudover at afholde endnu et arrangement per semester – fx en artist talk eller en workshop. Vi er et kunstgalleri af, med og for studerende, der leverer udstillingsvæg til de kreative sjæle iblandt os. Kassen var næsten tom og fremtiden usikker, da vi ansøgte om midlerne. Nu kan vi ånde lettet op og fokusere på det kommende semesters projekter. Ud over den sædvanlige udstilling planlægger vi en workshop med samme tema som hovedudstillingens. Derudover er vi i gang med at oprette et samarbejde med endnu et bibliotek tilknyttet KU.
- Kristoffer Møllegaard, russisk sprog og kultur.

Amerikansk valgaften – 7.500 kr.

I anledningen af det amerikanske valg i november 2016 afholdt vi et tværfagligt arrangement med flere lektorer og professorer fra HUM samt eksterne oplægsholdere. HUMrådsmidlerne finansierede vingaver til oplægsholderne, snacks til deltagerne, plakater, pynt, natmad og forplejning til de frivillige studerende. Bevillingen betød, at vi kunne fokusere på indholdet og kvaliteten af arrangementet frem for at bruge tiden på at søge støtte andetsteds. Arrangementet gav studerende på tværs af HUM mulighed for at opleve det amerikanske valg sammen med et humaniorafagligt fokus. Samtidig var det med til at vise, hvordan et tema gribes forskelligt an på institutter og fag. HUM’s fagråd samarbejdede om projektet, og forhåbentlig kommer der flere tværfaglige arrangementer i fremtiden.
- Cecilie-Elise Lykke Lanter og Kasper Dahl Andersen, historie.