28. april 2017

En fod i begge lejre: praktikant i Ramallah

Kandidatstuderende på anvendt kulturanalyse Camilla Maya Dam var fra august 2016 til februar 2017 i praktik på det danske repræsentationskontor i Ramallah.

Tekst: Pernille Hammershøj Madsen 

Udlandspraktik

Camilla Maya Dams interesse for Mellemøsten, viden om politisk islam og evne til at tale og forstå arabisk sikrede hende i efteråret en praktikplads ved det danske udenrigsministerium i Ramallah. Her deler hun sine erfaringer fra et hverdagsliv i personlig berøring med konflikten mellem israelerne og palæstinenserne.


Da Humanists skribent møder HUM-studerende Camilla Maya Dam en fredag formiddag, er rammerne nogle ganske andre end dem, der kort tid forinden har været en del af hendes hverdag. Vi mødes på en café på Frederiksberg, og mens musikken spiller lavmælt i baggrunden, fortæller Camilla Maya Dam om sine erfaringer som praktikant på Udenrigsministeriets danske repræsentationskontor i den palæstinensiske by Ramallah og om sit hverdagsliv i det østlige Jerusalem. Her var Camilla Maya Dam i praktik på kontorets politiske afdeling fra august 2016 til februar 2017.

Jeg spørger til Camilla Dams arbejdsopgaver på en helt almindelig arbejdsdag, men det er svært at svare på, fortæller hun:

- Arbejdet afhang altid af, hvilke politiske processer der fandt sted i Palæstina. Da jeg var afsted, skete der ikke så meget på den front. Der skulle have været afholdt et lokalvalg, som blev aflyst, formentlig pga. stridigheder mellem Hamas og regeringspartiet Fatah, fortæller Camilla Dam, der mener, at med Donald Trumps indtog i Det Hvide Hus vil den nye praktikant i repræsentationskontorets politiske afdeling få travlt:

Camilla Maya Dam, 25 år

Bachelor i arabisk, nu studerende på kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse (MACA) på HUM.

Fra 1. august 2016 til 1. februar 2017 praktikant på Udenrigsministeriets danske repræsentationskontor i den palæstinensiske by Ramallah.

Se flere billeder fra Camilla Dams hverdag i Ramallah på Instagram på @kualiv

- Der er ikke rigtig nogen, der kan forudsige Trumps politiske beslutninger. De nuværende praktikanter får sikkert mere at lave, hvis han fx rykker sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, som han har truet med at gøre. Det ville være en stor symbolsk handling, som godt kunne føre til uroligheder, siger hun.

Betydningsfuld fagfaglighed

Da Camilla Dam startede i praktik var hendes chef ny i stillingen, og for at komme i gang med arbejdet gjorde hun brug af Camilla Dams viden og uddannelsesmæssige baggrund. Camilla Dam har læst arabisk på sin bachelor og skrevet bachelorprojekt om islamisk propaganda på nettet og interesserer sig for dansk politik i Mellemøsten:

- Jeg fik ret meget ansvar, og min chef var virkelig dygtig til at gennemskue, hvad jeg havde med i ballasten, og hvad jeg kunne påtage mig af opgaver. Jeg brugte rigtig meget min faglighed fra arabisk, fordi jeg havde et kendskab til regionen, som gjorde det nemt for mig at sætte mig ind i de forskellige agendaer, der var på spil, forklarer hun.

Camilla Dam havde også ansvaret for at udvikle sikkerhedsprotokoller i tilfælde af akut evakuering af danske statsborgere. Arbejdet bestod i at gennemtænke hvilke scenarier, der kunne hænde en dansker på Vestbredden og derpå forsøge at udtænke en løsningsmodel. Som praktikant fik Camilla Dam også indblik i EU’s politik på området, idet hun to gange om måneden deltog i møder med de andre EU-medlemslande, hvor man diskuterede, hvordan EU's politik bedst muligt kunne implementeres:

- Jeg er blevet bedre til at skabe mig et overblik, og jeg har fået en kæmpe forståelse for, hvilke dynamikker der er på spil i det politiske arbejde, forklarer hun og understreger samtidig, at også de administrative rutineopgaver har været givende for hende. For det er vigtigt, at man som nyuddannet også kan finde ud af fx at planlægge et møde og skrive en god e-mail i arbejdsøjemed.

8-16 i bogstavelig forstand

Når man arbejder for Udenrigsministeriet i Ramallah, skal man tage sine faste arbejdstider helt bogstaveligt. Sammen med sine kolleger blev Camilla Dam hver dag transporteret fra deres hjem i Østjerusalem og ind til Ramallah på faste tidspunkter. En mur og nogle tjekpoints adskiller nemlig den israelsk besatte Vestbred, hvor den palæstinensiske by Ramallah ligger, fra Jerusalem, hvor alle Udenrigsministeriets ansatte af sikkerhedsmæssige hensyn bor. Fordi Camilla Dam har læst arabisk, og godt kan lide stemningen i Ramallah, ville hun gerne have boet i Ramallah:

Camilla Maya Dam var i løbet af praktikken med det britiske konsulat på ekskursion, hvor de fik indblik i nogle af konfliktens praktiske konsekvenser for de palæstinensiske landmænd, der bl.a. dyrker oliven.
Foto: Privat

- Jeg har aldrig været nervøs for, at der ville ske mig noget i Ramallah. Byen er lidt en boble, hvor man let glemmer, at der er en besættelse, siger hun og forklarer, at hvis man besøger Ramallah som turist, så mærker man sandsynligvis ikke besættelsen. Men for dem der bor der, opleves den helt anderledes i hverdagen, fx som en faktor, der begrænser adgangen til uddannelse og jobs. Og ifølge Camilla Dam er der selvfølgelig også den frustration, byens borgere oplever, i og med at de er fanget på et område, hvor besættelsesmagten kontrollerer ind- og udgang. Men selvom Camilla Dam ikke havde ønsket det i første omgang, endte hun med at blive glad for at bo i Østjerusalem:

- Jeg synes, det er vigtigt at blive konfronteret med konflikten på et lavpraktisk niveau, som når man fx ser og oplever kødannelserne ved et tjekpoint. Hver morgen blev vi afleveret klokken 8, og når klokken blev 16, skulle vi hjem igen. Hvis nogle havde overarbejde, kunne man godt tage højde for det og så kunne vi godt blive nogle stykker sammen, men vi skulle hele tiden tage hensyn til chaufførernes arbejdstid, fortæller hun. Og det var bestemt ikke altid rart at blive mindet om konflikten:

- På almindelige hverdage kørte vi i nogle specielle diplomatbiler, som frit kunne passere tjekpointet. Når vi derimod som privatpersoner uden biler ville besøge Vestbredden, kørte vi i almindelige busser gennem checkpointet. Der kom to soldater ind og tjekkede pas, og ham der gik bagerst havde altid en stor riffel med. Når man kommer fra lille fredelige Danmark, er det en voldsom oplevelse, siger Camilla Dam og forklarer, at der er mange spændinger i Østjerusalem, fordi israelere og arabere går tæt op af hinanden i byen. Under hendes praktikophold var der også attentater i Jerusalem, og bl.a. blev der skudt ved hendes lokale sporvognsstation:

- Vi blev rådet til ikke at benytte den, fordi der somme tider skete noget der. Der døde et par mennesker ved skyderiet, og det var rigtig ubehageligt; i de situationer kommer det tæt på.

Ansigt til ansigt med besættelsen

En generel erfaring Camilla Dam har gjort sig ved at opleve Jerusalem og Ramallah på tæt hold er, at nogle af de danske medier giver et ringe indblik i konflikten:

- Sommetider har medierne det med at vise araberne som utilfredse og oprørske terrorister, hvorimod israelerne bliver fremstillet som sympatiske demokrater, der forsøger at holde styr på de uregerlige arabere. Det er selvfølgelig ikke gældende for alt journalistik på området, men når man kommer derned og kan se, hvordan besættelsen påvirker palæstinenserne, kan man bedre forstå, hvorfor de ind imellem er lidt oprørske, siger hun fortæller om en særlig oplevelse, der gjorde indtryk på hende:

- Nogle af NGO’erne i Jerusalem organiserer ture for de diplomatiske delegationer, bl.a. til den nordlige Jordandal, hvor der er rigtig meget vand, som beduinerne har haft glæde af i mange år. Det er palæstinensisk territorium, men israelere har alligevel bosat sig der på ulovlig vis. Fra israelsk side siger man lidt vagt, at man ikke kan støtte det, men man vil omvendt ikke flytte dem igen. Resultatet er, at bosætterne har fået alle de steder, hvor jorden kan dyrkes. Da vi besøgte dalen, så vi, at deres el-ledninger og vandrør løber oppe i luften og nede i jorden, mens beduinerne hele tiden bliver presset ud til nogle steder, hvor de må gå flere kilometer for at finde vand, og de har heller ikke strøm, fortæller Camilla Dam og forklarer, at man fra israelsk side argumenterer med, at man har allokeret nogle områder til beduinerne:

- Men det er jo at tvangsflytte dem, og jeg tror, at alle mennesker gerne selv vil have mulighed for at beslutte, hvor de gerne vil bo, fastslår hun.

Også tid til leg

Selvom Camilla Dam var travlt optaget af praktikken og af at passe et valgfag ved siden af, skulle der også være tid til nye oplevelser. Og til spørgsmålet om, om hun har et godt råd til andre studerende, der tager en praktik i udlandet, svarer hun:

- Sørg for at gå ud – og vær åben over for nye mennesker! Husk at tiden, i mit tilfælde seks måneder, går hurtigt, så få det planlagt hvis der er noget, du gerne vil.

En del af oplevelsen og fordelen ved at tage til udlandet i sin studietid er også, at man bliver en del af et internationalt miljø:

- Jeg blev hurtigt en del af en international gruppe af praktikanter og udsendte. Især er det vestlige Jerusalem meget internationalt med restauranter og cafeer, og jeg har også haft det sjovt og været ude og drikke øl. Man skal bare vænne sig til, at fredag efter solnedgang er det sabbat, og så lukker stort set alle beværtninger, afslutter hun.