1. september 2017

At rejse er at lære ... om dit fag og om dig selv


Tekst: Tania Maria Johannsen 

Studier i udlandet

Et studieophold i udlandet er den direkte vej til personlig udvikling og nye faglige perspektiver. KU samarbejder med universiteter over hele verden, så du har rig mulighed for at finde den plads, der passer lige præcis til dig. På de følgende sider kan du møde russiskstuderende Albert Nederland, der har læst erhvervsrettede fag i Sankt Petersborg, mens han lærte en masse om russisk sprog og kultur uden for undervisningslokalet. Og Emilie Haaber Brorsen Jensen, der fik udbygget sin praktiske kunnen inden for film- og medievidenskab på universitetet i Bogotá i Colombia.


Emilie Haaber Brorsen Jensen, BA-studerende, film- og medievidenskab. Læste i foråret 2017 på Universidad de Los Andes Bogotá i Colombia.

Hvorfor Colombia?

- Jeg er vild med latinamerikansk kultur og ville rigtig gerne for­bedre mit spanske. Så efter at have tjekket KU’s forskellige samarbejdsaftaler i Latinamerika kom jeg frem til, at La Universidad de Los Andes i Bogotá var det universitet, der kunne tilbyde mig mest rent fagligt – og så var det bare tilfældigt, at det lå i Colombia. Men Colombia er et fantastisk land, så jeg er sindssygt glad for, at jeg valgte at tage dertil.

Hvad overraskede dig mest ved studielivet i Colombia?

- Undervisningen og eksamensformen er meget anderledes. I Danmark er størstedelen af min undervisning meget teoretisk. I Colombia er der en langt mere praktisk tilgang til teksterne og et højt niveau af diskussion og klasseaktiviteter. Der er minimum fire eksamener i løbet af semesteret og projekter, som alle har indflydelse på den endelige karakter i stedet for, at hele semesteret bliver vurderet på baggrund af en 20-siders opgave til sidst. Det endte jeg med at være ret glad for.

Hvad har opholdet givet dig, som du ikke ville have fået herhjemme?

- Jeg har fagligt fået rigtig meget ud af de praktiske fag. Jeg havde to workshopfag i henholdsvis lyd og video, hvor begge mine undervisere var uddannede journalister, som ved siden af undervisningen selv producerede både podcasts og dokumentarfilm. Det, jeg lærte hos dem, har givet mig en meget bedre forståelse af produktionsdelen af mit fag, som på KU ikke bliver vægtet så højt, fordi uddan­nelsen i Danmark er langt mere akademisk orienteret. I forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet har det givet mig mere selvtillid at blive undervist af fagfolk frem for professorer.

Hvad var din bedste oplevelse i forbindelse med din udveksling?

- Det bedste ved min udveksling var klart alle de mennesker, jeg lærte at kende, og som jeg stadig har kontakt med. Det er sindssygt berigende at møde mennesker fra andre lande og kulturer og dele en masse oplevelser. Men også at få lov til at komme ind under huden på Colombia og colombianerne - det har været for fedt!


Søg nu, hvis du vil til udlandet i studieåret 17/18

Drømmer du om at komme på udveksling uden for Europas grænser i studieåret 18/19, skal du begynde forberedelserne allerede nu. Ansøgning til udvekslingspladser i Europa foregår i forårssemestret.

27. september - Udlandsdag

Få inspiration til dit udlandsophold, hør andre studerendes erfaringer og få styr på ansøgningsproceduren.

1. november- Ansøgningsfrist

Frist for at søge KU's samarbejdspladser (uden for Europa) for studieåret 18/19.

Læs mere om ansøgningsproceduren og om efterårets arrangementer på din uddannelses­side i KUnet.

Hvad var det sværeste/hårdeste i forbindelse med din udveksling?

- I nogle af mine fag var det svært at følge med, fordi det foregik på spansk. Men det sværeste var nok at vænne sig til det niveau af usikkerhed, som man kunne opleve på gaderne. Jeg havde heldigvis ingen dårlige oplevelser selv.

Hvordan oplevede du ansøgningsproceduren?

- Jeg valgte at benytte mig af en af KUs samarbejdspartnere, fordi det virkede meget uoverskueligt at ansøge udenom. Men på trods af at jeg fik plads igennem KU, synes jeg, at der er mange ulogiske og bureaukratiske trin i processen. Ansøgningsdelen, der involve­rede det colombianske universitet, var langt mere tilgængelig.

Hvad ville du gerne have vidst, inden du tog afsted?

- Jeg ville gerne have haft mulighed for at mødes med sådan én som mig, der allerede havde været afsted. Det ville have været fedt at snakke med én, som havde været der, og som havde mod på at fortælle om sin egen oplevelse sådan helt specifikt i forhold til min destination. Colombia er et fantastisk land, men der er mange ting, som man ikke lige ved. Universitet Los Andes havde dog et virkelig velorganiseret introforløb for udvekslingsstuderende, som lagde rigtig god bund for et vellykket ophold.

Albert Nederland, BA-studerende, øst- og sydøsteuropastudier (russisk). Læste i foråret 2017 på Saint Petersburg State University i Rusland.

Hvorfor valgte du at tage på udveksling?

-Som sprogstuderende er det oplagt at besøge det land og den kultur, man studerer – andet giver ikke mening. Men generelt vil jeg anbefale udveksling til alle studerende. Man udvikler sig helt vildt personligt, samtidig med at man opdager verden og finder ud af, at det danske samfund bare er en lille prik i en kæmpestor verden.

Hvorfor Rusland?

- Som russiskstuderende ville jeg gerne se kulturen an i virkeligheden i stedet for bare at lære en masse om Rusland hjemme i Danmark. Jeg mener ikke, man kan ikke blive ekspert i landet og kulturen uden selv at have været der i en længere periode. Jeg er overbevist om, at jeg skal tilbage og bo der på et tidspunkt.

Hvad overraskede dig mest ved studielivet i Rusland?

- Der er ikke nogen mundtlige eksamener, og karaktersystemet er opbygget omkring point, man får både gennem semestret og til selve eksamen. Jeg synes, dette pointsystem fungerer godt, fordi det skaber en større følelse af retfærdighed. Man skal møde op og lave alle opgaver, hvis man skal have nogen som helst forventning om en høj karakter. I Danmark har jeg oplevet mange, der ikke møder op til særlig meget undervisning, men som alligevel får en fremragende karakter til eksamen.

Hvad har opholdet givet dig, som du ikke ville have fået herhjemme?

- Jeg ville aldrig have haft mulighed for at se, hvordan det russiske samfund fungerer, og hvordan russerne lever. Man kan have mange ideer og fordomme, men det er først, når man er der, at man ser tingene, som de rigtig er. Og det er en oplevelse for livet.

Hvad var din bedste oplevelse i forbindelse med din udveksling?

- At bo hos en russisk familie. På den måde fik jeg talt sproget hver dag, plus at jeg fik et godt indtryk af deres levevilkår. Derudover var det også fantastisk at tale med så mange forskellige mennesker fra forskellige steder i Rusland. Jeg fandt bestemt ud af, at russerne ikke er et homogent folkefærd, og at der eksisterer mange forskel­lige meninger og holdninger om, hvilke værdier der er vigtigst i samfundet.

Hvad var det sværeste/hårdeste i forbindelse med din udveksling?

- Det sværeste var nok selve studielivet, i det jeg læste management-relaterede fag på en handelshøjskole i stedet for humanistiske fag, som hører ind under mit studieområde. Derudover er arbejdsbyrden på russiske universiteter meget større end i Danmark. Men jeg er glad for, at jeg tog udfordringen op og gennemførte.

Hvordan oplevede du ansøgningsproceduren?

- Til at starte med virkede den en smule uoverskuelig, fordi der var en masse dokumenter og aftaler, man skal have på plads. Men hvis man tager et punkt af gangen, skal det nok gå. Igen, jeg synes ikke, det skal slå nogen ud, at processen er besværlig. Det er det værd i sidste ende.

Hvad ville du gerne have vidst, inden du tog afsted?

-Det eneste, jeg gerne ville have vidst, var, at universitetet og dets tilhørende kollegium lå ude i forstaden en time væk fra byen. Men i sidste ende var det en bagatel, og jeg flyttede fra kollegiet til indre by til en russisk familie. Desuden bliver man vant til store afstande i Rusland. Det er en del af livet der.