28. august 2017

Dekanen mener!

Velkommen

Nyt akademisk år, nyt studenteroptag, nye ansigter, nye forventninger! Det er situationen her efteråret 2017. I er mange, ca. 2000, der starter her på fakultetet, og enten kommer direkte fra gymnasiet eller har brugt et eller flere mellemliggende år på at skaffe jer mere livserfaring. Hvad enten det er det ene eller det andet, er jeg sikker på, at I alle har overvejet jeres studievalg nøje og glæder jer til at begynde på dette nye og afgørende kapitel. Og vi på vores side vil gøre vores bedste for at tage godt vare på jer, introducere jer ordentligt til den nye hverdag og hjælpe jer over de bump på vejen, som de nye udfordringer utvivlsomt bringer med sig.

I skal være bevidste om, at selv om I er mange, er jeres antal faldet i sammenligning med sidste år, og det vil falde yderligere næste år. Det skyldes især regeringens uddannelsespolitik, som betyder en form for adgangsbegrænsning til de længere videregående uddannelser. Det gør på den ene side, at I bliver stadigt færre til at kæmpe om beskæftigelse, når I kommer så langt, men på den anden side bliver det samlet set sværere at ændre sit studievalg. Oven i det kommer så den såkaldte studiefremdriftsreform, der skal tilskynde jer (og os) til at gøre studietiden så effektiv som mulig, hvilket betyder så tæt på den normerede tid på fem år, som det kan lade sig gøre. Ellers bliver universitetet straffet med en form for dummebøde, der igen kan påvirke vores økonomi i nedadgående retning.

Så der er mange grunde til at sige: kom godt i gang fra starten! Opfat jeres studium som jeres primære beskæftigelse! Ophold jer på campus så meget som muligt – den egner sig til det! Engagér og involvér jer – med de andre studerende, med jeres undervisere, med jeres fag! Det kommer mange gange tilbage – uanset hvad man så måtte mene om uddannelsespolitikken. For den uddannelse, vi tilbyder, er et kvalitetsprodukt, båret af dybdegående forskning og af undervisere, der brænder efter at dele deres viden med jer.

Rigtig god vind!

Ulf Hedetoft, dekan