1. september 2017

International oversætterdag på HUM

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl 

Hieronymusdagen

Den sidste lørdag i september afholdes den internationale oversætterdag traditionen tro på HUM under navnet Hieronymusdagen. Hvad det går ud på, og hvem Hieronymus egentlig var, svarer lektor i italiensk og medarrangør Hanne Jansen på her.


Hvad er Hieronymusdagen?

-Hieronymusdagen er en begivenhed, som vi holder på HUM hvert år den 30/9 i anledning af den internationale oversætterdag. Hvert år vælger vi et tema, og i år er temaet ’Nuancer i dansk. Fornyelse og/eller forarmelse?’

Vil du være med?

Deltagelse i Hieronymusdagen er gratis. Læs mere på hieronymusdagen.ku.dk, hvor du også kan se årets program og tilmelde dig.

Hvorfor er et tema om dansk sprog relevant, når det handler om oversættelse?

- Det er en kommentar til den igangværende debat om, hvorvidt dansk er et truet sprog. Som oversætter er man jo, uanset hvilket sprog man oversætter fra, afhængig af, at det danske sprog er rigt og tilstrækkeligt til at dække det, man gerne vil sige. Det er ikke nok at mestre det sprog, man oversætter fra, man skal også kende alle det danske sprogs nuancer. Men hvad gør man, hvis et ord, som findes på engelsk eller spansk, ikke findes på dansk? Hvordan oversætter man dialekt? Og hvad med den politisk korrekte sprogbrug – hvilke ord må vi godt bruge, når vi oversætter, og hvilke skal vi holde os fra? Det er nogle af de emner, vi tager op på Hieronymusdagen.

Hvorfor holde international oversætterdag på HUM?

- Fordi vi på humaniora har rigtig mange sproguddannelser og derudover også har en tilvalgsuddannelse med oversætterprofil (se faktaboks, red.). Ved at holde Hieronymusdagen her kan vi sende et signal til oversætterbranchen om, at Det Humanistiske Fakultet er et sted, som ligger inde med rigtig mange kompetencer på det felt.

Vil du være oversætter?

Vidste du, at HUM har sin egen tilvalgsud­dannelse med oversætterprofil? På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) udbyder de kandidat­tilvalg i oversættelse og formidling, som omfatter oversættelse i både teori og praksis.

Læs mere på Engeroms hjemmeside.

Hvem kan deltage?

- Alle, som interesserer sig for oversættelsesarbejdet, kan deltage. Både studerende, professionelle oversættere og folk, som overvejer at blive det, og gerne vil snuse lidt til branchen. Vi henvender os både til folk, som arbejder med litterære oversættelser, fagsprogsoversættelser og billedmedier som film og tv. Det er underordnet, hvilket fremmedsprog man kommer med, og der er heller ikke noget krav om, at man skal mestre det fuldt ud. Det vigtigste er interessen for at oversætte.

Hvad skal der så ske på dagen?

- Dagen varer fra kl. 10.30 til 17.30 og byder på en blanding af faglige oplæg, workshops, en paneldebat og en såkaldt ’værktøjsmesse’, hvor man kan blive klogere på de professionelle værktøjer, man som oversætter kan benytte sig af.

Og til sidst: Hvem var Hieronymus egentlig?

- Hieronymus er oversætternes skytshelgen. Han oversatte Bibelen til datidens talte latin – og døde den 30. september år 420. Derfor holdes den internationale oversætterdag hvert år på denne dato.