1. september 2017

Startup-hjælp til dig med den gode ide

Tekst: Pernille Munch Toldam 

Iværksætteri

En ny innovationshub er åbnet på Søndre Campus. Hos KU PLUS kan studerende få hjælp til både små og store startup-projekter, og flere studerende er allerede i gang.


Det er kun få måneder siden, Københavns Universitets nye tilbud til innovationslystne studerende, KU PLUS, åbnede på Søndre Campus. Men salgsstrategier skrevet med sprittusch på store plancher, bannere med lækre logoer og et par modne meloner vidner om, at hubben, som brugerne kalder hjørnekontoret i det nye KUA3, alle­rede er hjemsted for store visioner. Hvilken rolle melonerne spiller i den ligning, kommer vi tilbage til.

KU PLUS er den nyeste af i alt tre innovationshubs på Københavns Universitet. De to andre hører til på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, og alle har de til formål at bringe mere iværksætteri ind på universitetet. Det sker bl.a. ved at hjælpe studerende med starte deres egne projekter. Innovationskonsulent hos KU PLUS Jonas Søgaard Grøn forklarer:

KU PLUS

Læs mere om KU PLUS på soendrecampus.ku.dk/ku-plus.

Her finder du også hubbens kontaktoplysninger.

- Vi vil gerne hjælpe de studerende til at krydse den bro, der er mel­lem universitetet og det danske erhvervsliv. Det kan vi fx gøre ved at stille gratis kontorplads til rådighed og tilbyde sparring på deres idéer og projekter, så de udvikler sig bedst muligt.

Netværket betyder alt

Flere studerende er allerede i gang hos KU PLUS. Nogle jurastuderende vil udvikle en portal, der skal få flere flygtninge i job. Andre vil lave deres eget tidsskrift.

To humanister holder også til i hubben. Mathilde Jakobsen fra portugisisk og Filipe Leal fra dansk. Det er deres meloner, der ligger spredt ud over kontoret.

- Det er smagsprøver fra vores leverandører, forklarer Mathilde Jakobsen, og melon-mysteriet er opklaret.

Sammen med Felipe Leal har hun startet virksomheden Fresh.Land, som sælger frisk frugt og grønt fra portugisiske landmænd direkte til danske supermarkeder. Formålet er at begrænse transporten og antallet af mellemmænd, så varerne kommer hurtigere og friskere frem til forbrugerne. Og det går godt. Det er kun to år siden, de startede Fresh.Land som en bibeskæftigelse. I dag har de tre ansatte og kan selv leve af det.

Mathilde Jakobsen fra portugisisk og Filipe Leal fra dansk har sammen startet virksomheden Fresh.Land, hvor de sælger frisk frugt fra Portugal til danske supermarkeder. Foto: Fresh.Land

- Vi sælger 250 ton frugt og grønt om måneden. Det svarer til to lastbiler om ugen, fortæller Mathilde Jakobsen.

Foruden gratis kontorfaciliteter har KU PLUS hjulpet Fresh.Land med at få et netværk i startup-verdenen.

-Når man ikke har et navn endnu, skal man virkelig arbejde sig op, og der kan en reference fra en af innovationskonsulenterne i KU PLUS virkelig åbne døre, forklarer Mathilde Jakobsen og fortæller, at det var sådan, Fresh.Land fik kontakt til Rema 1000, som nu forhandler deres varer.

Tværfagligheden er et plus

Fordi deres kontor ligger hos KU PLUS på Søndre Campus, har folkene fra Fresh.Land også fået kontakt til andre studerende, som er interesserede i entreprenørskab.

- De andre arbejder jo med nogle helt andre emner, men de har ofte andre perspektiver og kan være med til at inspirere os i vores arbejde, forklarer Mathilde Jakobsen.

Jonas Søgaard Grøn fremhæver også placeringen blandt Søndre Campus’ tre forskellige fakulteter, Humaniora, Jura og Teologi, som et plus for innovationshubben.

- Brugerne kommer fra de tre fakulteter, og kontoret er derfor også et mødested for folk med forskellige uddannelsesbaggrunde. Forhåbentlig kan de studerende inspirere og hjælpe hinanden på tværs af fakulteterne, for de kommer jo med nogle ret forskellige kom­petencer. Humanisten kan måske hjælpe juristen med at formidle budskabet, og juristen kan hjælpe med at forstå juraen bag det at starte en virksomhed, siger han.

Ideerne skal ud i virkeligheden

Det er ikke kun brugerne af hubben, der får noget ud af KU PLUS. Universitetet og de øvrige studerende nyder også godt af at have fået entreprenørskabet så tæt på. Fx har Fresh.Land været anvendt som casestudie i undervisningssammenhænge, ligesom de har haft praktikanter og specialestuderende tilknyttet deres virksomhed. Det skal de fortsætte med, også selvom de er ved at være flyvefærdige som virksomhed.

- Vi vil gerne holde fast i de projekter, der benytter sig af KU PLUS, så de også giver noget tilbage til universitetet. Der er meget læring at hente hos dem, lyder det fra Jonas Søgaard Grøn.

For Mathilde Jakobsen har forholdet til KU PLUS været gensidigt givende. Uden det engagement, som folkene i innovationshubben har udvist, er hun ikke sikker på, at virksomheden var kommet så langt på så kort tid. Hendes råd til andre studerende, som går med innovationsdrømme, er derfor at kontakte innovationshubben og drøfte deres ideer med dem.

- Det, KU PLUS kan, er at hjælpe med at få ideen ud i virkeligheden, siger hun.

Jonas Søgaard Grøn opfordrer også alle studerende, som går med en god idé og en entreprenør i maven, til at henvende sig:

- Hvis man har en idé, skal man bare skrive til os, så finder vi sammen ud af, om ideen holder, og hvad der er brug for, for at den kan udvikle sig, lyder opfordringen.